Ads 5

Tác Phẩm Mới

01. Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

02. Xin Hãy Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

03. Cêcilia! Bông Huệ Trinh Khiết MP3 music Bộ Lễ 1

04. Dâng Mẹ Lời Kinh Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

05. Nguyện Xin Thánh Cêcilia MP3 music Bộ Lễ 1

06. Hãy Ca Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

07. Tôn Vinh Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

08. Giuse! Gương Vâng Phục MP3 music Bộ Lễ 1

09. Của Lễ Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

10. Xin Đoái Nhìn MP3 music Bộ Lễ 1

11. Ngôi Hai Ánh Sao Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

12. Phanxicô Xaviê Bước Chân Truyền Giáo MP3 music Bộ Lễ 1

13. Thánh Phêrô Lê Tùy MP3 music Bộ Lễ 1

14. Làm Sao Con Biết? MP3 music Bộ Lễ 1

15. Chúa Nhật Vọng 1A MP3 music Bộ Lễ 1

16. Têrêxa Calcutta Mẹ Là Thánh Nữ MP3 music Bộ Lễ 1

17. Khắc Khoải Đợi Mong MP3 music Bộ Lễ 1

18. Tâm Hồn Trong Sạch MP3 music Bộ Lễ 1

19. Dâng Chúa Các Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

20. Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng MP3 music Bộ Lễ 1

21. Gioan! Người Được Sai Đến MP3 music Bộ Lễ 1

22. Nguyện Cầu Mẹ Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

23. Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến MP3 music Bộ Lễ 1

24. Mẹ Đồng Hành Chỉ Lối Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

25. Chúa Sẽ Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

26. Thầy Là Ai? MP3 music Bộ Lễ 1

27. Noel Lại Về MP3 music Bộ Lễ 1

28. Khấn Xin Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

29. Dọn Đường Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

30. Lời Kinh Cho Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

31. Emmanuel MP3 music Bộ Lễ 1

32. We Wish You a Merry Christmas MP3 music Bộ Lễ 1

33. Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

34. Ngôi Lời Nhập Thể  MP3 music Bộ Lễ 1

35. Dâng Hài Nhi  MP3 music Bộ Lễ 1

36. Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta  MP3 music Bộ Lễ 1

37. 25 Năm Xin Tạ Ơn Thiên Chúa  MP3 music Bộ Lễ 1

38. 50 Năm Linh Mục  MP3 music Bộ Lễ 1

39. Mưa Nguồn Cứu Chuộc  MP3 music Bộ Lễ 1

40. Tấm Lòng Dâng Chúa Hài Nhi  MP3 music Bộ Lễ 1

41. Tình Yêu Diệu Vời  MP3 music Bộ Lễ 1

42. Emmanuel  MP3 music Bộ Lễ 1

43. Một Trẻ Thơ  MP3 music Bộ Lễ 1

44. Vào Một Đêm Đông  MP3 music Bộ Lễ 1

45. 50 Năm Hồng Ân Linh Mục  MP3 music Bộ Lễ 1

46. Chào Mừng Xuân Sang  MP3 music Bộ Lễ 1

47. Chúa Là Gia Nghiệp Đời Con  MP3 music Bộ Lễ 1

48. Mùa Đông Năm Ấy  MP3 music Bộ Lễ 1

49. Cao Cung Lên  MP3 music Bộ Lễ 1

50. Con Yêu Mến Ngài  MP3 music Bộ Lễ 1

51. Chúa Sống Lại Rồi  MP3 music Bộ Lễ 1

52. Chúc Mừng Giáng Sinh  MP3 music Bộ Lễ 1

53. Của Lễ Đầu Xuân  MP3 music Bộ Lễ 1

54. Dâng Lễ Tạ Ơn  MP3 music Bộ Lễ 1

55. Hát Về Giêsu  MP3 music Bộ Lễ 1

56. Hồng Ân Linh Mục  MP3 music Bộ Lễ 1

57. Khi Con Lìa Đời  MP3 music Bộ Lễ 1

58. Lễ Vật Đầu Xuân  MP3 music Bộ Lễ 1

59. Lời Người Đi Ghi Mùa Noel MP3 music Bộ Lễ 1

60. Lời Nguyện Cầu Đêm Noel  MP3 music Bộ Lễ 1

61. Mừng 50 Năm Con Cúi Đầu Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

62. Mừng Chúa Đến  MP3 music Bộ Lễ 1

63. Muôn Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

64. Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

65. Chúa Sinh Ra Đời  MP3 music Bộ Lễ 1

66. Giáng Sinh Tin Mừng Yêu Thương  MP3 music Bộ Lễ 1

67. Ngài Đến Đêm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

68. Ngàn Muôn Ánh Sao  MP3 music Bộ Lễ 1

69. Ngày Này Năm Ấy  MP3 music Bộ Lễ 1

70. Nghe Noel Về MP3 music Bộ Lễ 1

71. Noel Đến Rồi  MP3 music Bộ Lễ 1

72. Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

73. Trời Cao Ơi!  MP3 music Bộ Lễ 1

74. Xin Cảm Tạ Hồng Ân  MP3 music Bộ Lễ 1

75. Xin Ngài Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

76. Xin Sai Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

77. Xin Tiến Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

78. Về Bên Mẹ  MP3 music Bộ Lễ 1

79. Chuyện Một Đêm Đông MP3 music Bộ Lễ 1

80. Cầu Xin Đức Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

81. Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

82. Ông Già Noel Ơi!  MP3 music Bộ Lễ 1

83. Chúng Con Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

84. Khi Thức Giấc MP3 music Bộ Lễ 1

85. Kìa Người Đau Khổ Cầu Cứu MP3 music Bộ Lễ 1

86. Hãy Ngợi Khen Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

87. Ôi! Tôi Sung Sướng Biết Bao MP3 music Bộ Lễ 1

88. Tôi Vui Mừng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

89. Lễ Vật Đợi Trông MP3 music Bộ Lễ 1

90. Bụi Tro Thân Con MP3 music Bộ Lễ 1

91. Nguồn An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

92. Câu Hò Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

93. Chúc Tụng Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

94. Chúc Tụng Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

95. Hát Cho Mẹ Nghe  MP3 music Bộ Lễ 1

96. Hãy Lo Tích Lũy Nước Trời Mai Sau MP3 music Bộ Lễ 1

97. Hãy Sống Cố Gắng Vào Qua Cửa Hẹp MP3 music Bộ Lễ 1

98. Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng MP3 music Bộ Lễ 1

99. Hãy Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

100. Hãy Từ Bỏ Mình MP3 music Bộ Lễ 1

101. Hãy Xin Thì Sẽ Được MP3 music Bộ Lễ 1

102. Không Thể Vừa Làm Tôi Thiên Chúa Vừa Làm Tôi Tiền Của MP3 music Bộ Lễ 1

103. Lazaro Và Người Giàu Có MP3 music Bộ Lễ 1

104. Linh Hồn Con Khát Khao Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

105. Lời Tự Tình Đêm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

106. Xin Chúa Đỡ Nâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

107. Một Chiều Mùa Đông MP3 music Bộ Lễ 1

108. Mục Đồng Kia Ơi!  MP3 music Bộ Lễ 1

109. Người Thu Thuế Và Người Pharisiêu MP3 music Bộ Lễ 1

110. Tội Lỗi Con Chúa Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

111. Trái Tim Trong Sạch MP3 music Bộ Lễ 1

112. Tràng Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

113. Trong Nước Chúa Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

114. Vị Thẩm Phán Và Bà Góa Nghèo MP3 music Bộ Lễ 1

115. Vui Mừng Vì Một Người Tội Lỗi Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

116. Vung Tay Chèo MP3 music Bộ Lễ 1

117. Xin Bảo Toàn Con MP3 music Bộ Lễ 1

118. Xin Thầy Ban Thêm Lòng Tin Cho Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

119. Xin Tri Ân Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

120. Ba Vua Lên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

121. Mùa Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

122. Hai Ta Là Một Nửa Của Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

123. Kinh Dâng Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

124. Bước Chân Hoang Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

125. Chúc Mừng Sinh Nhật MP3 music Bộ Lễ 1

126. Đáp Ca Đêm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

127. Đáp Ca Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

128. Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

129. Gieo Lời Hằng Sống MP3 music Bộ Lễ 1

130. Con Hân Hoan Múc Nước MP3 music Bộ Lễ 1

131. Lòng Mẹ Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

132. Nghĩa Mẹ Tình Cha 4 MP3 music Bộ Lễ 1

133. Say Men Hồng Ân 2 MP3 music Bộ Lễ 1

134. Thánh Vịnh 77  MP3 music Bộ Lễ 1

135. Thánh Vịnh 137 MP3 music Bộ Lễ 1

136. Thập Giá Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

137. Vẫn Mãi Yêu Em MP3 music Bộ Lễ 1

138. Xin Hiệp Dâng  MP3 music Bộ Lễ 1

139. Con Xin Dâng Lên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

140. Chỉ Còn Chúa Mà Thôi MP3 music Bộ Lễ 1

141. Ngài Là Con Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

142. Chúa Thương Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

143. Bên Bờ Sông MP3 music Bộ Lễ 1

144. Ánh Mắt Nào MP3 music Bộ Lễ 1

145. Giáng Sinh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

146. Chúa Là Đường MP3 music Bộ Lễ 1

147. Kính Lạy Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

148. Như Đàn Hạc Hoài Hương MP3 music Bộ Lễ 1

149. Tiếng Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

150. Tình Yêu Và Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

151. Ánh Sáng Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

152. Dâng Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

153. Một Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

154. Dâng Lên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

155. Hãy Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

156. Lấy Gì Đền Đáp MP3 music Bộ Lễ 1

157. Mẹ La Vang Mẹ Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

158. Người Là Ai? MP3 music Bộ Lễ 1

159. Một Lần Xin Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

160. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

161. Vào Đời Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

162. Giã Biệt Ca MP3 music Bộ Lễ 1

163. Duy Nơi Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

164. Chúa Đã Nhìn Thấy Hết MP3 music Bộ Lễ 1

165. Đầu Năm Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

166. Ca Ngợi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

167. Mẹ Là Hiển Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

168. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

169. Niềm Vui Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

170. Khấn Xin Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

171. Mônica Người Mẹ Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

172. Thánh Vịnh 145 MP3 music Bộ Lễ 1

173. Thánh Vinh Sơn Liêm MP3 music Bộ Lễ 1

174. Giêsu Ngài Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

175. Lời Van Xin MP3 music Bộ Lễ 1

176. Sion Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

177. Trong Lũng Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

178. Lễ Dâng Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

179. Hoài Niệm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

180. Tình Yêu Và Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

181. Nước Trời Là Của Họ MP3 music Bộ Lễ 1

182. 25 Năm Thành Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

183. Của Lễ Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

184. Cùng Mẹ Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

185. Dâng Chúa Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

186. Đấng Từ Bi Nhân Ái MP3 music Bộ Lễ 1

187. Mẹ Maria MP3 music Bộ Lễ 1

188. Mừng Kim Khánh Hội Dòng MP3 music Bộ Lễ 1

189. Mừng Kính Thánh Saviô MP3 music Bộ Lễ 1

190. Mừng Mẹ Chúa Thiên Đình MP3 music Bộ Lễ 1

191. Suy Tôn Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

192. Thánh Vịnh 77 MP3 music Bộ Lễ 1

193. Thánh Vịnh 22 MP3 music Bộ Lễ 1

194. Thánh Vịnh 44 MP3 music Bộ Lễ 1

195. Thánh Vịnh 66 MP3 music Bộ Lễ 1

196. Thánh Vịnh 112 MP3 music Bộ Lễ 1

197. Thánh Vịnh 122 MP3 music Bộ Lễ 1

198. Thánh Vịnh 88 MP3 music Bộ Lễ 1

199. Thánh Vịnh 97 MP3 music Bộ Lễ 1

200. Chúa Làm Người MP3 music Bộ Lễ 1

201. Chúa Nhân Hậu MP3 music Bộ Lễ 1

202. Chúa Thương Người MP3 music Bộ Lễ 1

203. Con Đến Với Chúa Đây MP3 music Bộ Lễ 1

204. Con Mơ Ngày Nào MP3 music Bộ Lễ 1

205. Dâng Chúa Một Đời MP3 music Bộ Lễ 1

206. Đến Bao Giờ MP3 music Bộ Lễ 1

207. Giang Đôi Tay MP3 music Bộ Lễ 1

208. Hành Trình Đi MP3 music Bộ Lễ 1

209. Hãy Đến Với Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

210. Hãy Hát Lên MP3 music Bộ Lễ 1

211. Một Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

212. Muôn Đời Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

213. Ngàn Năm Rất Xa MP3 music Bộ Lễ 1

214. Người Khờ Dại MP3 music Bộ Lễ 1

215. Ta Tìm Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

216. Thánh Thần Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

217. Tìm Đâu Chân Lý? MP3 music Bộ Lễ 1

218. Xin Ơn Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

219. Hiến Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

220. Bước Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

221. Ngài Rửa Chân Con Sao? MP3 music Bộ Lễ 1

222. Xin Hãy Nhận Lấy MP3 music Bộ Lễ 1

223. Xin Ngài Nhận Lấy MP3 music Bộ Lễ 1

224. Mẹ Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

225. Con Gặp Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

226. Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

227. Bài Ca Rửa Chân MP3 music Bộ Lễ 1

228. Cám Ơn Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

229. Chung Lời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

230. Cuộc Sống Có Bao Lâu MP3 music Bộ Lễ 1

231. Giải Nghĩa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

232. Hát Lên Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

233. Hoa Trắng MP3 music Bộ Lễ 1

234. Lễ Dâng Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

235. Suối Cứu Độ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

236. Thánh Vịnh 39 (2) MP3 music Bộ Lễ 1

237. Thập Giá, Niềm Vinh Dự MP3 music Bộ Lễ 1

238. Thánh Vịnh 117 MP3 music Bộ Lễ 1

239. Chết Vì Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

240. Chiều Ấy MP3 music Bộ Lễ 1

241. Bài Ca Mới MP3 music Bộ Lễ 1

242. Bài Thơ Tiễn Em Đi MP3 music Bộ Lễ 1

243. Bình Yên Bên Người MP3 music Bộ Lễ 1

244. Bố Tôi Là Thợ Cầy MP3 music Bộ Lễ 1

245. Bóng Mát Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

246. Chân Dung Người Cha MP3 music Bộ Lễ 1

247. Chỉ Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

248. Chờ Đến Bao Giờ? MP3 music Bộ Lễ 1

249. Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

250. Chúa Luôn Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

251. Nguyện Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

252. Chúa Yêu... MP3 music Bộ Lễ 1

253. Chứng Nhân Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

254. Đền Thánh Giao Duyên MP3 music Bộ Lễ 1

255. Con Cám Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

256. Con Chỉ Có Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

257. Còn Gì Tốt Hơn? MP3 music Bộ Lễ 1

258. Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

259. Công Cốc MP3 music Bộ Lễ 1

260. Cúi Đầu Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

261. Cũng Chỉ Là Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

262. Cuộc Đời Là Hát Ca MP3 music Bộ Lễ 1

263. Đa Minh Người Như Thế Đó MP3 music Bộ Lễ 1

264. Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

265. Dáng Mẹ Chiều Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

266. Dễ Thương MP3 music Bộ Lễ 1

267. Đêm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

268. Đi Trong Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

269. Đường Chân Lý MP3 music Bộ Lễ 1

270. Đường Đời Con Bước Đi MP3 music Bộ Lễ 1

271. Đường Trần MP3 music Bộ Lễ 1

272. Em Mong Mùa Xuân Tới MP3 music Bộ Lễ 1

273. Giòng Lệ Từ Mẫu MP3 music Bộ Lễ 1

274. Mẹ Ơi Con Nhớ Mẹ Lắm MP3 music Bộ Lễ 1

275. Gót Hồng Trinh Vương MP3 music Bộ Lễ 1

276. Hạt Kinh Nho Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

277. Đời Người Chóng Qua MP3 music Bộ Lễ 1

278. Con Nay Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

279. Con Vẫn Tin Luôn MP3 music Bộ Lễ 1

280. Tiếng Ca Mục Tử MP3 music Bộ Lễ 1

281. Con Nguyện Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

282. Chúa Đến Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

283. Lời Từ Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

284. Đoạn Trường Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

285. Thánh Vịnh 21 MP3 music Bộ Lễ 1

286. Kiệu Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

287. Khóc Tiễn Đưa Cha MP3 music Bộ Lễ 1

288. Vâng Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

289. Xin Biến Đổi Con MP3 music Bộ Lễ 1

290. Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

291. Tà Pao Ơi! Thôi Mất Cha Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

292. Thánh Monica MP3 music Bộ Lễ 1

293. Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

294. Vầng Trăng Khóc MP3 music Bộ Lễ 1

295. Dâng Mẹ Sầu Bi MP3 music Bộ Lễ 1

296. Con Yêu Giám Mục Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

297. Thần Khí Chúa Sai Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

298. Chúa Là Sự Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

299. Tình Yêu Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

300. Mẹ Sầu Bi MP3 music Bộ Lễ 1

301. Con Biết Mình Cần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

302. Lạy Mẹ Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

303. 100 Năm Mẹ Đến Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

304. Xin Ở Lại Với Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

305. Khấn Xin Mẹ Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

306. Tuyệt Vời Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

307. Dâng Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

308. Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

309. Khóc Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

310. Dự Án Nhân Đạo Hội Ca MP3 music Bộ Lễ 1

311. Khấn Xin Mẹ Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

312. Có Ngài Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

313. Bao La Lòng Chúa Thương Xót 2 MP3 music Bộ Lễ 1

314. Bao La Lòng Chúa Thương Xót 3 MP3 music Bộ Lễ 1

315. Hương Quê MP3 music Bộ Lễ 1

316. Khắc Ghi Ơn Cha MP3 music Bộ Lễ 1

317. Huyền Thoại Gia-kêu MP3 music Bộ Lễ 1

318. Chúa Dẫn Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

319. Đưa Con Lên Núi MP3 music Bộ Lễ 1

320. Nơi Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

321. Kính Dâng Mẹ Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

322. Kinh Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

323. Maria! Mẹ Của Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

324. Người Yêu Của Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

325. Mừng Thánh Philípphê Phan Văn Minh MP3 music Bộ Lễ 1

326. A Calling by Night MP3 music Bộ Lễ 1

327. Bài Ca Dâng Mẹ 1 MP3 music Bộ Lễ 1

328. Bài Ca Dâng Mẹ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

329. Bầu Trời Việt Nam Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

330. Thánh Gia Hành Khúc MP3 music Bộ Lễ 1

331. Ánh Sáng Fa-ti-ma MP3 music Bộ Lễ 1

332. Ca Khúc Trường Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

333. Canvê Mặt Trời Đã Tắt MP3 music Bộ Lễ 1

334. Câu Hò Tình Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

335. Chúa Đến Với Con 2000 Năm MP3 music Bộ Lễ 1

336. Come And See Him MP3 music Bộ Lễ 1

337. Con Là Thượng Tế MP3 music Bộ Lễ 1

338. Con Đi Vào Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

339. Công Ơn Sinh Thành MP3 music Bộ Lễ 1

340. Đoản Khúc Thỉnh Cầu Thầy Anrê Phú Yên MP3 music Bộ Lễ 1

341. Đức Kitô 2000 Năm Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

342. God's Commandments MP3 music Bộ Lễ 1

343. God's Words Never Pass Away MP3 music Bộ Lễ 1

344. A Nuptial Blessing MP3 music Bộ Lễ 1

345. Great Saint Francis Xavier MP3 music Bộ Lễ 1

346. Hai Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

347. Hành Khúc Ra Khơi MP3 music Bộ Lễ 1

348. Hát Lên Mừng Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

349. Hạt Giống Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

350. Hãy Xé Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

351. Hiến Lễ Yêu Thương 1 MP3 music Bộ Lễ 1

352. Mẹ Ơi! Xin Đoái Thương MP3 music Bộ Lễ 1

353. His Love Has Come To Me MP3 music Bộ Lễ 1

354. Jesus Is King Of Kings MP3 music Bộ Lễ 1

355. Lễ Dâng 5 MP3 music Bộ Lễ 1

356. Lời Cầu Đầu Xuân Kỷ Nguyên Mới MP3 music Bộ Lễ 1

357. Lời Kinh Thiết Tha 1 MP3 music Bộ Lễ 1

358. Lời Kinh Thiết Tha 2 MP3 music Bộ Lễ 1

359. Lord, Teach Me Your Way MP3 music Bộ Lễ 1

360. Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

361. Mẹ Là Mùa Xuân Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

362. Mẹ Là Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

363. Mẹ Luôn Ghi Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

364. Mùa Hồng Ân Đã Tới MP3 music Bộ Lễ 1

365. Mùa Xuân Đã Đến Với Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

366. Muôn Dân Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

367. Ngài Đến Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

368. Ngài Phải Lớn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

369. Ngàn Lời Trầm Ca MP3 music Bộ Lễ 1

370. Seven Sacraments MP3 music Bộ Lễ 1

371. Tâm Ca Đồng Hành 1 MP3 music Bộ Lễ 1

372. Tâm Ca Đồng Hành 2 MP3 music Bộ Lễ 1

373. Tâm Ca Đồng Hành 3 MP3 music Bộ Lễ 1

374. Tâm Ca Đồng Hành 4 MP3 music Bộ Lễ 1

375. Tâm Ca Đồng Hành 5 MP3 music Bộ Lễ 1

376. Thắm Lên Màu Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

377. Thầy Anrê Phú Yên Và Giấc Mơ Tuổi Trẻ MP3 music Bộ Lễ 1

378. Chúa Đáng Ca Ngợi MP3 music Bộ Lễ 1

379. Theo Gương Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

380. The Window's Offering MP3 music Bộ Lễ 1

381. Thờ Lạy Chúa Với Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

382. Tiếng Gọi Giữa Đêm Khuya MP3 music Bộ Lễ 1

383. Tiến Về Năm 2000 MP3 music Bộ Lễ 1

384. Tình Khúc Cho Năm 2000 MP3 music Bộ Lễ 1

385. Tình Yêu Đáp Lại Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

386. Tình Yêu Đến MP3 music Bộ Lễ 1

387. Tình Yêu Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

388. Tung Gieo Hạt Giống Mới MP3 music Bộ Lễ 1

389. Ngài Là Dũng Lực MP3 music Bộ Lễ 1

390. Vào Đời Trong Ngàn Năm Mới MP3 music Bộ Lễ 1

391. Who Is Jesus? MP3 music Bộ Lễ 1

392. Xem Quả Biết Cây MP3 music Bộ Lễ 1

393. Xin Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

394. Xin Cho Con Thành Hạt Giống Tốt MP3 music Bộ Lễ 1

395. Xin Đổi Thay Trái Tim Con MP3 music Bộ Lễ 1

396. Xin Đưa Con Vào Ngàn Năm Mới MP3 music Bộ Lễ 1

397. Xin Mẹ Dạy Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

398. Xin Mở Mắt Con MP3 music Bộ Lễ 1

399. Xin Nâng Chén MP3 music Bộ Lễ 1

400. Xin Ở Lại Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

401. Cao Vời Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

402. Phường Tây Quê Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

403. Muôn Tạo Vật Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

404. Lặng...! MP3 music Bộ Lễ 1

405. Như Chiếc Bình Sành MP3 music Bộ Lễ 1

406. 50 Năm Hồng Phúc Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

407. Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

408. Con Sẽ Ca Ngợi MP3 music Bộ Lễ 1

409. Lạy Thầy Chí Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

410. Tình Ngài Thiết Tha MP3 music Bộ Lễ 1

411. Mừng Bách Chu Niên Mẹ Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

412. Bước Đi Trong Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

413. Lòng Con Thống Hối 2 MP3 music Bộ Lễ 1

414. Thầy Đã Chọn Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

415. Chỉ Vì Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

416. Dâng Lễ Với Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

417. Thần Linh Chúa Chọn Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

418. Dâng Trọn Tình Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

419. Lễ Dâng Linh Hồn 1 MP3 music Bộ Lễ 1

420. Tâm Tình Cảm Tạ 25 Năm Qua MP3 music Bộ Lễ 1

421. Ca Vang Tình Yêu Chúa 3 MP3 music Bộ Lễ 1

422. Lễ Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

423. Kinh Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

424. Lòng Chúa Khoan Nhân (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

425. Xin Dạy Con Biết Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

426. Danh Ngài Là Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

427. Chúa Chạnh Lòng Thương MP3 music Bộ Lễ 1

428. Chốn Con Tựa Nương MP3 music Bộ Lễ 1

429. Đấng Cứu Thế Giáng Sinh Cho Ta (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

430. Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

431. Mãi Vang Lời Ngợi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

432. Cảm Tạ Hồng Ân 10 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

433. Rất Thánh Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

434. Ca Vang Tình Yêu Chúa 4 MP3 music Bộ Lễ 1

435. Nỗi Niềm Đời Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

436. Cho Con Nên MP3 music Bộ Lễ 1

437. Tình Yêu Thiên Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

438. Tiếng Kêu Trong Sa Mạc MP3 music Bộ Lễ 1

439. Nơi Con Nương Ẩn MP3 music Bộ Lễ 1

440. Xuân Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

441. Nguyện Cầu Trong Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

442. Phúc Thay Người Tôn Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

443. Lạy Chúa! Xin Giữ Gìn Con (Tv. 130) MP3 music Bộ Lễ 1

444. Lượng Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

445. Trong Tình Yêu Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

446. Xin Thổi Vào Con MP3 music Bộ Lễ 1

447. Bên Bờ Sông Babylon MP3 music Bộ Lễ 1

448. Mặc Lấy Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

449. Núi Rừng La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

450. Tấu Muôn Cung Nhạc MP3 music Bộ Lễ 1

451. Tâm Tình Hiến Dâng (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

452. Ai Mong Đợi Chúa (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

453. Vì Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

454. Mỗi Khi Thức Giấc (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

455. Dâng Hoa Kính Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

456. Dâng Tiến Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

457. Thức Dậy Đi! (Tv. 57) MP3 music Bộ Lễ 1

458. Dâng Niềm Đợi Mong MP3 music Bộ Lễ 1

459. Lòng Con Đã Sẵn Sàng MP3 music Bộ Lễ 1

460. Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang MP3 music Bộ Lễ 1

461. Từ Buổi Sớm Mai (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

462. Nữ Vương Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

463. Hãy Dọn Đường (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

464. Hãy Sẵn Sàng Và Bền Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

465. Xin Ngài Mau Đến MP3 music Bộ Lễ 1

466. Lễ Dâng Với Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

467. Con Đây Chúa Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

468. Từ Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

469. Mẹ Maria Vô Nhiễm Tội Truyền MP3 music Bộ Lễ 1

470. Cái Nhìn MP3 music Bộ Lễ 1

471. Thánh Lễ Ban Ngày (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

472. Chúa Đấng Giải Thoát (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

473. Tìm Sao MP3 music Bộ Lễ 1

474. 25 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

475. Noel - Emmanuel MP3 music Bộ Lễ 1

476. Cái Chổi Cùn MP3 music Bộ Lễ 1

477. Dâng Chúa Tâm Hồn Đợi Trông MP3 music Bộ Lễ 1

478. Lễ Dâng Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

479. Lễ Vật Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

480. Lễ Dâng Linh Hồn 2 MP3 music Bộ Lễ 1

481. Ngày Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

482. Lời Cầu Đêm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

483. Thánh Phaolô Tông Đồ MP3 music Bộ Lễ 1

484. Lễ Dâng Trông Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

485. Lễ Dâng Trông Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

486. Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

487. Belem Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

488. Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

489. Ngũ Dâng 2 MP3 music 

490. Đấng Cứu Tinh Hạ Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

491. Tín Thác MP3 music Bộ Lễ 1

492. Tìm Chúa Ở Sai Nơi MP3 music Bộ Lễ 1

493. Fatima, Tiếng Gọi Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

494. Chúa Là Niềm Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

495. Đây Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

496. Tiến Bước MP3 music Bộ Lễ 1

497. 100 Năm Thăng Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

498. Don Bosco Cha-Thầy-Bạn MP3 music Bộ Lễ 1

499. Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

500. Chúa Là Chỗ Con Dung Thân (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

501. Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

503. Dâng Lễ Tưởng Niệm MP3 music Bộ Lễ 1

504. Đường Nẻo Chúa Là Ân Sủng (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

505. Trước Thiên Nhan Chúa (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

506. Chúa Có Lời Ban Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

507. Lưỡi Tôi Dính Vào Cuống Họng (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

508. Alleluia, Vì Chúa Hảo Tâm (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

509. Lòng Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

510. Hãy Quay Về MP3 music Bộ Lễ 1

511. 25 Năm Hồng Ân Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

512. Chính Chúa Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

513. Dâng Chúa Lễ Vật Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

514. Hãy Xé Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

515. Bên Trời Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

516. Từng Bước Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

517. Xin Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

518. Tâm Sự Với Người Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

519. Xin Mở Trái Tim Con MP3 music Bộ Lễ 1

520. Dâng Gia Đình Cho Đức Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

521. Con Xin Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

522. Cầu Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

523. Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

524. Năm Mươi Năm Hồng Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

525. Dâng Nỗi Chờ Mong MP3 music Bộ Lễ 1

526. Hiến Lễ Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

527. Nguyện Cầu Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

528. Không Phải Là Bảy Lần MP3 music Bộ Lễ 1

529. Dâng Lễ Cầu Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

530. Giọt Lệ Đau Đớn MP3 music Bộ Lễ 1

531. Ngày Vui Gioan Chào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

532. Một Đời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

533. Hãy Ngợi Khen Thiên Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

534. Thiên Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

535. Mẹ Giáo Hội MP3 music Bộ Lễ 1

536. Ca Mừng Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta MP3 music Bộ Lễ 1

537. Vui Nguồn Thánh Ân MP3 music Bộ Lễ 1

538. Thánh Vịnh 103 MP3 music Bộ Lễ 1

539. Ước Mong Về Đền Thánh (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

540. Bài Ca Chiến Thắng (Xh. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

541. Tâm Hồn Khao Khát Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

542. Hạnh Phúc Thứ Tha (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

543. Ngợi Ca Tình Ngài (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

544. Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

545. Con Sẽ Loan Truyền (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

546. Con Là Thượng Tế (Tv. 109) MP3 music Bộ Lễ 1

547. Mẹ Hội Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

548. Tình Yêu Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

549. Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

550. Lặng Trầm... MP3 music Bộ Lễ 1

551. Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

552. Cùng Mẹ Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

553. Hãy Tung Hô Chúa (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

554. Mẹ Ơi! Tháng Hoa Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

555. Đời Con Nay Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

556. Tiếng Hát Lên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

557. Hái Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

558. Hồng Ân Thánh Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

559. Xin Hãy Nghe Thưa Nương Tử (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

560. Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

561. Mẹ Ơi! Xin Thương Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

562. Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần MP3 music Bộ Lễ 1

563. Tất Cả Là Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

564. Cảm Tạ Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

565. Xin Mẹ Phù Hộ Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

566. Cầu Cho Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

567. Lễ Dâng Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

568. Một Nắng Hai Sương MP3 music Bộ Lễ 1

569. Con Yêu Mẹ Nhiều MP3 music Bộ Lễ 1

570. Ngợi Ca Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

571. Bánh Và Cá (Ga. 6: 1-15) MP3 music Bộ Lễ 1

572. Chúa Là Người Cha Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

573. Đến Với Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

574. Tỏa Sáng Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

575. Chúa Dắt Dìu MP3 music Bộ Lễ 1

576. Nguyện Mẹ Thương Xứ Đạo Con MP3 music Bộ Lễ 1

577. Tôi Sẽ Chúc Tụng Chúa (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

578. Chúa Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

579. Mẹ Ơi! Con Về Nơi Đây MP3 music Bộ Lễ 1

580. Chúa Buồn MP3 music Bộ Lễ 1

581. Ave Maria de Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

582. Chúa Là Nơi Nương Náu MP3 music Bộ Lễ 1

583. Chúa Yêu Thương Bé Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

584. Ca Tạ Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

585. Con Muốn Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

586. Giờ Đây Êm Ái MP3 music Bộ Lễ 1

587. Con Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

588. Dâng Lên Chúa Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

589. Cảm Tạ Thánh An-tôn MP3 music Bộ Lễ 1

590. Thiếu Nhi Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

591. Tuổi Thơ Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

592. Hài Nhi Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

593. Mẹ Ơi! Con Yêu Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

594. Maria! Nữ Vương Thiếu Nhi Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

595. Dâng Chúa Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

596. Mộng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

597. Thờ Lạy Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

598. Con Yêu Chúa, Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

599. Đón Tiếp Thầy (Mc. 9: 29-36) MP3 music Bộ Lễ 1

600. Giờ Đã Điểm MP3 music Bộ Lễ 1

601. Dâng Chúa Của Lễ Đơn Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

602. Cảm Tạ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

603. Mỗi Bước Chân Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

604. Trầm Hương Ngát Bay MP3 music Bộ Lễ 1

605. Xin Chúa Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

606. Lạy Chúa! Xin Thương Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

607. Mừng Kính Các Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

608. Tấm Áo Dòng Trinh Nguyên MP3 music Bộ Lễ 1

609. Chết Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

610. Mừng Kính Thánh Magarita MP3 music Bộ Lễ 1

611. Trong Lòng Giáo Hội MP3 music Bộ Lễ 1

612. Chúc Tụng Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

613. Đầu Năm Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

614. Đây Những Giọt Máu Tử Đạo MP3 music Bộ Lễ 1

615. Đức Maria, Người Mẹ Giáo Hội MP3 music Bộ Lễ 1

616. Hát Về Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

617. Hoan Ca Mẹ Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

618. Kính Mừng Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp MP3 music Bộ Lễ 1

619. Lời Đoan Hứa Hôn Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

620. Mùa Mân Côi Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

621. Mùa Xuân Thánh Ân MP3 music Bộ Lễ 1

622. Nếu Như Chúa Không Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

623. Ngàn Hoa Thiêng Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

624. Ngày Xuân Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

625. Đóa Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

626. Nghĩ Suy Phận Người MP3 music Bộ Lễ 1

627. Nhìn Lên Thập Giá Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

628. Nhờ Mẹ Đến Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

629. Như Thầy Đã Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

630. Niềm Vui Chúa Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

631. Nơi Nào...! MP3 music Bộ Lễ 1

632. Núi Cúi Có Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

633. Reo Vang Mừng Chúa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

634. Sức Mạnh Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

635. Tâm Tình Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

636. TàPao Ngày Về Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

637. Thánh Tâm Nguồn Tình Yêu Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

638. Tìm Về Bên Mẹ Lộ Đức MP3 music Bộ Lễ 1

639. Chúa Ơi! Con Cứ Ngỡ MP3 music Bộ Lễ 1

640. Tín Thác Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

641. Tình Yêu Và Lòng Thương Xót (mẫu 2) MP3 music Bộ Lễ 1

642. Truyền Rao Nước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

643. Tụng Ca Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

644. Về Bên Mẹ Ngày Hành Hương MP3 music Bộ Lễ 1

645. Vui Lên Mừng Chúa Giáng Trần MP3 music Bộ Lễ 1

646. Xuân Trong Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

647. Mở Rộng Vòng Tay MP3 music Bộ Lễ 1

648. Hát Khen Mừng Mẹ Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

649. Lạy Thánh Phanxicô MP3 music Bộ Lễ 1

650. Câu Ví Dặm Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

651. Ngũ Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

652. Sao Kém Tin! (Mc. 4: 35-41) MP3 music Bộ Lễ 1

653. Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

654. Của Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

655. Lúa Chín Đầy Đồng MP3 music Bộ Lễ 1

656. Đêm Giáng Sinh Huyền Diệu MP3 music Bộ Lễ 1

657. Đêm Tình Yêu Giáng Thế MP3 music Bộ Lễ 1

658. Bước Đường Gian Truân MP3 music Bộ Lễ 1

659. Hãy Sống Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

660. Lời Chúa Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

661. Giới Răn Nào Quan Trọng Nhất (Mc. 12: 28-34) MP3 music Bộ Lễ 1

662. Mùa Xuân Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

663. Người Cha Công Chính MP3 music Bộ Lễ 1

664. Trong Vòng Tay Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

665. Ước Mong Về Thiên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

666. Xin Chúa Luôn Dẫn Bước MP3 music Bộ Lễ 1

667. Người Mù Giêricô MP3 music Bộ Lễ 1

668. Xin Thứ Tha Tội Con (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

669. Với Mẹ, Vì Mẹ Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

670. Đồng Xu Nhỏ 2 (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

671. Ngày Phán Xét (Mc. 13: 24-27) MP3 music Bộ Lễ 1

672. Ai Được Ở Đền Tạm Chúa? (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

673. Hãy Kể Cho Muôn Dân (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

674. Chúa Là Vua (Ga. 18: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

675. Ơn Cứu Rỗi Đã Đến Gần (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

676. Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Lc. 3: 1-6)  MP3 music Bộ Lễ 1

677. Vầng Đông Đang Lên (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

678. Cùng Mẹ Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

679. Bà Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

680. Hãy Giữ Nghĩa Cùng Chúa (Lc. 2: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

681. Giờ Cứu Độ (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

682. Xin Rửa Con Trong Thánh Linh (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

683. Cùng Mẹ Maria (Lc. 2: 16-21) MP3 music Bộ Lễ 1

684. Mưa Đấng Cứu Chuộc MP3 music Bộ Lễ 1

685. Dâng Tiến Vua Trời (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

686. Có Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

687. Mẹ Thật Có Phúc (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

688. Này Con Ta Yêu Dấu (Lc. 3: 15-16, 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

689. Vững Lòng Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

690. Một Đời Thủy Chung MP3 music Bộ Lễ 1

691. Từ Phương Đông (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

692. Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

693. Kính Hương Đức Cha Tổ Phụ MP3 music Bộ Lễ 1

694. Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Lc. 3: 15-16, 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

695. Chúa Giêsu Là Vua MP3 music Bộ Lễ 1

696. Ca Tụng Chúa Bài Ca Mới (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

697. Thánh Thần Chúa Ngự Trên Tôi (Lc. 1: 1-4, 4: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

698. Máu Thánh Bánh Thiêng Nuôi Cả Xác Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

699. Ca Mừng Thánh Tôma Trần Văn Thiện MP3 music Bộ Lễ 1

700. Xin Dâng Câu Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

701. Có Tiên Tri Nào? (Lc. 4: 21-30) MP3 music Bộ Lễ 1

702. Mẻ Cá To (Lc. 5: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

703. Phúc Họa Tại Ta (Lc. 6: 17, 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

704. Hãy Biến Đổi (Lc. 9: 28b-36) MP3 music Bộ Lễ 1

705. Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

706. Biết Dâng Gì Hơn MP3 music Bộ Lễ 1

707. Xin Thương Con (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

708. Ai Là Người Sạch Tội (Ga. 8: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

709. Dụ Ngôn Người Cha Nhân Lành (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

710. Như Cha Các Con (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

711. Ở Lại Với Con (Lc. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

712. Tỉnh Thức Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44) MP3 music Bộ Lễ 1

713. Xem Quả Biết Cây (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

714. Thiên Chúa Thật Vĩ Đại MP3 music Bộ Lễ 1

715. Con Nâng Tâm Hồn Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

716. Xin Phục Hồi Chúng Con (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

717. Việc Chúa Làm Cho Ta (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

718. Chỉ Phán Một Lời (Lc. 7: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

719. Xin Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

720. Chiên Của Ta (Ga. 10: 27-30) MP3 music Bộ Lễ 1

721. Không Thấy Mà Tin (Ga. 20: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

722. Chúa Sẽ Thưởng Công (Mt. 6: 1-6, 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

723. Nhân Chứng Phục Sinh (Ga. 21: 1-19) MP3 music Bộ Lễ 1

724. Góa Phụ Naim (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

725. Hãy Dọn Đường Chúa (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

726. Yêu Nhiều Được Tha Nhiều (Lc. 7: 36 - 8: 3) MP3 music Bộ Lễ 1

727. Chiêm Ngắm Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

728. Thầy Là Đức Kitô (Lc. 9: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

729. Thoát Khỏi Lưới Dò (Tv. 123) MP3 music Bộ Lễ 1

730. Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

731. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

732. Đường Theo Chúa (Lc. 9: 51-62) MP3 music Bộ Lễ 1

733. Chắp Tay Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

734. Các Con Hãy Đi (Lc. 10: 1-12, 17-20) MP3 music Bộ Lễ 1

735. Mừng Kính Thánh Stêphanô MP3 music Bộ Lễ 1

736. Đấng Phải Đến (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

737. Ai Là Anh Em Của Tôi? (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

738. Chỉ Có Một Điều Cần (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

739. Điều Răn Mới (Ga. 13: 31-33a, 34-35) MP3 music Bộ Lễ 1

740. Xin Sẽ Được Gõ Sẽ Mở (Lc- 11: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

741. Đồng Hành Với Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

742. Tích Trữ Cho Đời Sau (Lc. 12: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

743. Sống Là Chấp Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

744. Noel Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

745. Dâng Mẹ Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

746. Chúa Đã Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

747. Chúa Biết Rõ Lòng Ta (Mt. 6: 1-6, 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

748. Không Nguyên Bởi Bánh (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

749. Ánh Sao Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

750. Đây Là Con Ta Yêu Dấu (Lc. 9: 28-36) MP3 music Bộ Lễ 1

751. Hoán Cải Là Sinh Trái (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

752. Tình Cha Bao La (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

753. Ai Không Có Tội? (Ga. 8: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

754. Con Ta Yêu Dấu MP3 music Bộ Lễ 1

755. Noel Tây Nguyên MP3 music Bộ Lễ 1

756. Thánh Gia Êm Đềm MP3 music Bộ Lễ 1

757. Thánh Gia Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

758. Thánh Têrêsa Hài Đồng MP3 music Bộ Lễ 1

759. Trần Hoàn Vui Lên! MP3 music Bộ Lễ 1

760. Vua Công Bình (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

761. Xuân Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

762. Trời Đêm Đông MP3 music Bộ Lễ 1

763. Chào Mừng Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

764. Canvê Đồi Lộng Gió MP3 music Bộ Lễ 1

765. Tình Ca Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

766. Tâm Tình Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

767. Mẹ Là Mùa Xuân Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

768. Kết Duyên Tơ Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

769. Hãy Yêu Kẻ Thù (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

770. Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

771. Nguồn Hạnh Phúc Đích Thực (Lc. 6: 17, 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

772. Đừng Xét Đoán (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

773. Để Chúng Nên Một (Ga. 17: 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

774. Chúa Đã Về Trời (Lc. 24: 46-53) MP3 music Bộ Lễ 1

775. Đường Đi Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

776. Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

777. Vững Tin Vào Chúa (Lc. 7: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

778. Tiếng Chúa Gọi Mời (Mt. 4: 12-17) MP3 music Bộ Lễ 1

779. Lời Tạ Ơn Cuối Năm MP3 music Bộ Lễ 1

780. Gia Đình Gương Mẫu (Lc. 2: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

781. Don Bosco Tấm Gương Giới Trẻ MP3 music Bộ Lễ 1

782. Con Ca Tụng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

783. Con Có Là Chi MP3 music Bộ Lễ 1

784. Con Được Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

785. Dâng Chúa Đất Trời MP3 music Bộ Lễ 1

786. Đời Con Là Một Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

787. Giai Điệu Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

788. Hồng Ân Diệu Huyền MP3 music Bộ Lễ 1

789. Không Phải Con (Ga. 15: 16) MP3 music Bộ Lễ 1

790. Nhiệm Mầu Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

791. Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 1 MP3 music Bộ Lễ 1

792. Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2 MP3 music Bộ Lễ 1

793. Phần Con Hãy Theo Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

794. Suốt Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

795. Ước Mơ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

796. Dạ Khúc Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

797. Dòng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

798. Cho Con Luôn Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

799. Con Xin Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

800. Nhìn Con, Nhìn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

801. Lời Chào Cuối MP3 music Bộ Lễ 1

802. Lời Cuối Cuộc Đời 1 MP3 music Bộ Lễ 1

803. Lời Cuối Cuộc Đời 2 MP3 music Bộ Lễ 1

804. Lời Tạ Ơn Cuối Đời MP3 music Bộ Lễ 1

805. Kính Chào Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

806. Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

807. Niềm Hy Vọng Hằng Sống 2 MP3 music Bộ Lễ 1

808. Nguồn Ơn Cứu Rỗi (Dt. 5: 7-10) MP3 music Bộ Lễ 1

809. Này Là Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

810. Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

811. Nơi Nguồn An Nghỉ MP3 music Bộ Lễ 1

812. Vĩnh Biệt Mẹ Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

813. Mùa Chay Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

814. Dâng Mẹ Lòng Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

815. Tình Người Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

816. Khi Người Nằm Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

817. Chỉ Nơi Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

818. Chúa Muốn Gì Nơi Con? MP3 music Bộ Lễ 1

819. Bài Ca Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

820. Của Lễ Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

821. Hiến Lễ Trọn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

822. Về Cùng Bên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

823. Vì Ngài Vẫn Biết (Gióp 14) MP3 music Bộ Lễ 1

824. Chúc Tụng Tình Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

825. Đền Đáp Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

826. Chúa Đáng Ca Ngợi (Đn. 3) MP3 music Bộ Lễ 1

827. Tiến Bước Lên Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

828. Mừng Vui Lên (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

829. Vui Mừng Múc Nước (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

830. Linh Hồn Tôi Nhảy Mừng (Lc. 1: 46-48, 49-50, 53-54) MP3 music Bộ Lễ 1

831. Xuất Hành Ca (Xh. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

832. Mẹ Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

833. Xin Chiếu Sáng (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

834. Ân Tình Không Đổi Thay MP3 music Bộ Lễ 1

835. Để Con Đẹp Lòng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

836. Gia Nghiệp Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

837. Ngày Đó Giờ Đó (Mc. 13: 24-32) MP3 music Bộ Lễ 1

838. Nước Trời Bền Vững (Mc. 5) MP3 music Bộ Lễ 1

839. Thần Lương Cứu Độ (Ga. 6) MP3 music Bộ Lễ 1

840. Câu Xướng Mùa Chay MP3 music Bộ Lễ 1

841. Bánh Rượu Tiến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

842. Cùng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

843. Sống Không Bởi Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

844. Bộ Lễ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

845. Phúc Thay Người Tin Cậy Chúa (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

846. Lạ Lùng Thay Danh Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

847. Ai Sẽ Được Vào Nhà Chúa (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

848. Chúa Là Phần Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

849. Lối Trường Sinh (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

850. Xin Giữ Gìn Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

851. Nhìn Chân Dung Chúa (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

852. Chúa Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

853. Lời Ban Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

854. Giới Răn Chúa 1 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

855. Giới Răn Chúa 2 (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

856. Lời Chúa Là Thần Trí Và Sự Sống (Tv. 18) MP3 music <