Thơ/Nhạc Thánh Ca

25 Năm Hồng Ân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Thần Chết MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Đi Trong Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nợ Chúa MP3 music 

Dưới Chân Thập Giá MP3 music 

Đức Mẹ Tà Pao MP3 music 

Góa Phụ Nain MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Kinh Chiều MP3 music 

Khi Giêsu Mỉm Cười Với Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Khóc Thương Sài Gòn MP3 music 

Lặng Trầm... MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Maria MP3 music 

Lời Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

"Một Chút" Nhớ Cha Lắm MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Ơn Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Anh Siêng Lần Chuỗi? MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Đã Chọn Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Sao MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đỉnh Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Về Lộ Đức MP3 music Bộ Lễ 1