Thánh Ca Imprimatur

Tựa Đề Tác Giả Imprimatur
100 Năm Thăng Trầm  Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
25 Năm Chuỗi Ngày Hồng Ân Đinh Công Huỳnh 14.10.2016 - GP. Nha Trang
25 Năm Dâng Hiến  Thiên Hương 06.06.2002 GP. Sàigòn
25 Năm Hồng Ân Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
25 Năm Hồng Ân  Lm. Ân Đức 15.03.2004 GP. Xuân Lộc
25 Năm Hồng Ân Cảm Tạ Đinh Công Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
25 Năm Hồng Ân Chúa Thiên Lý 05.01.2021 - GP. Nha Trang
25 Năm Hồng Ân Giáo Xứ Hiền Hòa 03.05.2019 - GP. Sàigòn
25 Năm Hồng Ân Linh Mục Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
25 Năm Hồng Ân Linh Mục Huỳnh Minh Kỳ 13.10.2022 - GP. Nha Trang
25 Năm Hồng Ân Tận Hiến Linh Huyền Dung 01.01.2010 - GP. Phan Thiết
25 Năm Xin Tạ Ơn Thiên Chúa Linh Huyền Dung 01.01.2010 - GP. Phan Thiết
40 Năm Hành Trình Theo Chúa Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
40 Năm Hồng Ân Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
5 Sự Mừng Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
5 Sự Sáng Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
5 Sự Thương Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
5 Sự Vui Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
50 Năm Hồng Ân Huỳnh Minh Kỳ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
50 Năm Hồng Ân Linh Mục Linh Huyền Dung 01.01.2010 - GP. Phan Thiết
60 Năm Hồng Ân Giáo Xứ Hiền Hòa 03.05.2019 - GP. Sàigòn
80 Năm Đoàn Sủng Viễn Xứ 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Abraham Thiên Lý 25.06.2021 - GP. Nha Trang
Ách Êm Ái Gánh Nhẹ Nhàng (Mt. 11: 25-30) Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Ách Ta Êm Ái (Mt. 11: 25-30) Thiên Lý 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Adeste Fideles Hoài Chiên 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ai Ẩn Mình Nơi Chúa Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ai Ăn Thịt  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Ai Ăn Thịt Ta Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ai Cao Trọng Hải Ánh 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Ai Cho Hồn Con Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ai Có Thể Lm. Vương Diệu 10.04.2018 - GP. Buôn Ma Thuột
Ai Có Tinh Thần  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Ai Dám Hy Sinh (Lc. 9: 23-26) Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 17.11.2022 - GP. Nha Trang
Ai Dứt Bỏ Tất Cả  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Ai Đi Đường Ngay Thẳng Lm. Mi Trầm 15.11.2007 - GP. Nha Trang
Ai Đi Gieo Giống Đinh Công Huỳnh 08.03.2014 - GP. Na Uy
Ai Đón Tiếp  Gm. Nguyễn Văn Hòa 08.06.2014 GP. Nha Trang
Ai Được Bước Vào Vũ Văn Lịch 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Ai Được Cư Ngụ Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ai Được Cư Ngụ Lm. Mi Trầm 15.11.2007 - GP. Nha Trang
Ai Được Cứu Rỗi  Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ai Được Lên Núi Thánh Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ai Gánh Nặng  Viễn Xứ 24.05.2018 GP. Nha Trang
Ai Hay Tự Hào Huỳnh Minh Kỳ 25.06.2015 - GP. Nha Trang
Ai Hỏi Vì Sao Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Ai Không Chống Đối  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Ai Không Có Tội? (Ga. 8: 1-11) Nguyễn Mộng Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ai Kiếm Tìm  Đồng Dao 20.02.1997 GP. Nha Trang
Ai Là Anh Em Thiên Duyên 13.03.2019 - GP. Phú Cường
Ai Là Anh Em Của Tôi? Nguyễn Mộng Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ai Là Anh Em Tôi Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Ai Là Mẹ Và Anh Em Ta? (Mc. 3: 20-35) Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ai Là Người Đầu? (Mc. 9: 29-36) Thiên Lý 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Ai Là Người Sạch Tội (Ga. 8: 1-11) Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ 02.04.2019 - GP. Nha Trang
Ai Lên Núi Chúa  Hùng Lân 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ai Liều Mạng Sống Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ai Lớn Nhất Thiên Duyên 13.03.2019 - GP. Phú Cường
Ai Mong Chúa Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Ai Mong Đợi Chúa  Đinh Công Huỳnh 12.11.2017 GP. Nha Trang
Ai Muốn Làm Đầu  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ai Muốn Theo Ta Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ai Muốn Theo Ta Giuse Nguyễn 08.08.2005 - GP. Phú Cường
Ai Muốn Theo Ta? Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ai Muốn Theo Ta? (Lc. 14: 25-33) Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Ai Nghẹn Ngào  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Ai Ngự Trong Đền Tạm Chúa Đinh Công Huỳnh 08.03.2014 - GP. Na Uy
Ai Người Có Hiểu Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Ai Người Sầu Lo Thiên Hồ 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Ai Nhìn Lên  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Ai Ra Đi Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Ai Sẽ Anh Tuấn 01.01.2007 - GP. Sàigòn
Ai Sẽ Cho Con Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ai Sẽ Cho Con  Lm. Kim Long 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ai Sẽ Cho Con Lm. Kim Long 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Ai Sẽ Được Lên Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ai Sẽ Được Vào  Anh Tuấn 20.02.1997 GP. Nha Trang
Ai Sống Đời Công Chính Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Ai Thực Hiện Lời Tôi  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Ai Tìm Kiếm Chúa Đinh Công Huỳnh 08.03.2014 - GP. Na Uy
Ai Tin Sẽ Được Sống Đinh Công Huỳnh 02.01.2013 - GP. Nha Trang
Ai Tin Vào Chúa Lm. Mi Trầm 15.11.2007 - GP. Nha Trang
Ai Tin Vào Thầy  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Ai Trông Tìm Chúa Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ai Trông Tìm Chúa Lm. Kim Long 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Ai Tuyên Xưng Ta Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ai Vào Nhà Chúa Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ai Vào Nơi Cung Thánh Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ai Xin Sẽ Được  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Ai Yêu Mến Các Con  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Ai Yêu Mến Thầy Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14: 23-29) Hoàng Đan 11.07.2020 - GP. Nha Trang
Alleluia Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Alleluia Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Alleluia Ngọc Hân 26.03.2013 - GP. Sàigon
Alleluia  Lm. Ngô Duy Linh 12.04.2009 GP. Phú Cường
Alleluia  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Alleluia - Mẫu 1 Xuân Hoàng 13.12.2017 - GP. Phát Diệm
Alleluia - Mẫu 2 Xuân Hoàng 13.12.2017 - GP. Phát Diệm
Alleluia - Mẫu 3 Xuân Hoàng 13.12.2017 - GP. Phát Diệm
Alleluia - Mẫu 4 Xuân Hoàng 13.12.2017 - GP. Phát Diệm
Alleluia (Lễ Phong Chức hoặc Mở Tay) Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Alleluia (Lễ Phong Chức) Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Alleluia (Tv. 117) Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Alleluia 2 Lm. Mi Trầm 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Alleluia 3 Lm. Mi Trầm 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Alleluia 4 Lê Đăng Ngôn 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Alleluia 5 Lê Đăng Ngôn 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Alleluia Các Lễ Chung Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Alleluia Các Lễ Riêng Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Alleluia Các Lễ Truyền Thống Dân Tộc Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Alleluia! Chúa Đã Sống Lại Hiền Hòa 03.05.2019 - GP. Sàigòn
Alleluia Chúa Sống Lại Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Alleluia Chúa Sống Lại Ngọc Linh 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Alleluia Chúc Tụng Chúa Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Alleluia, Đêm Chúa Giáng Sinh Anh Tuấn 01.01.2007 - GP. Sàigòn
Alleluia Đức Maria Hồn Xác Lên Trời  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Alleluia Hôn Phối Đinh Công Huỳnh 12.05.2003 - GP. Melbourne
Alleluia Lễ Giáng Sinh  Nguyễn Hùng Cường 14.10.2016 GP. Nha Trang
Alleluia Lễ Giáng Sinh  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Alleluia Lễ Hiện Xuống  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Alleluia Lễ Hôn Phối  Viễn Xứ 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Alleluia Lễ Hôn Phối Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Alleluia Lễ Ngoại Lịch - Năm ABC Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Alleluia Lễ Thánh Tâm C Thiên Duyên 13.03.2019 - GP. Phú Cường
Alleluia Mẫu Tận Hiến Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Alleluia Một Số Ngày Lễ Quốc Thái 29.09.1993 - GP. Xuân Lộc
Alleluia Mùa Giáng Sinh Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Alleluia Mùa Phục Sinh - năm ABC Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Alleluia Mùa Thường Niên - Năm A Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Alleluia Mùa Thường Niên - Năm B Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Alleluia Mùa Thường Niên - Năm C Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Alleluia Mùa Vọng - Năm ABC Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Alleluia - Nếu Ai Yêu Thầy Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Alleluia Thánh Tử Đạo Việt Nam  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Alleluia! Vì Chúa Hảo Tâm Huỳnh Minh Kỳ 02.04.2019 - GP. Nha Trang
Alleluia Vượt Qua Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Amen  Lm. Ngô Duy Linh 12.04.2009 GP. Phú Cường
An Bình Trong Chúa  Thy Yên 20.02.1997 GP. Nha Trang
Ăn Cùng Tấm Bánh  Nguyễn Hùng Cường 14.10.2016 GP. Nha Trang
Ăn Cùng Tấm Bánh Uống Cùng Chén Thánh  Nguyễn Hùng Cường 14.10.2016 GP. Nha Trang
An Giấc Lm. Vương Diệu 10.04.2018 - GP. Buôn Ma Thuột
An Giấc Lm. Vương Diệu 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Ân Huệ (Mt. 18: 15-20) Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ân Huệ Chúa Hoàng Đan 28.06.2021 - GP. Nha Trang
Ân Huệ Chúa Ban Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ân Huệ Của Chúa Đăng Khoa 13.11.2017 - GP. Sàigòn
Ân Huệ Tình Yêu  Lm. Ân Đức 15.03.2004 GP. Xuân Lộc
Ăn Năn Tội Mình Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Ẩn Náu Bên Chúa Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ân Phúc Đời Con Fiat, SC 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Ân Sâu Nghĩa Đầy Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Ân Sủng Ban Cho Mẹ Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ân Sủng Chúa  Nguyễn Đức Thắng 08.06.2014 GP. Nha Trang
Ân Sủng Chúa Ban (Tv. 32) Huỳnh Minh Kỳ 01.03.2021 - GP. Nha Trang
Ân Sủng Của Chúa Đinh Công Huỳnh 08.03.2014 - GP. Na Uy
Ân Sủng Của Ngài Viễn Xứ 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Ân Sủng Mẹ Lãnh Nhận Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ấn Tích Phép Rửa Tội Đinh Công Huỳnh 16.10.2022 - GP. Nha Trang
Ân Tình Bao La Têrêsa 23.07.2019 - GP. Sàigòn
Ân Tình Cha Mẹ Fiat, SC 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Ân Tình Chúa Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ân Tình Chúa Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ân Tình Chúa Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Ân Tình Chúa  Trần Mai 06.06.2002 GP. Sàigòn
Ân Tình Chúa  Viễn Xứ 24.05.2018 GP. Nha Trang
Ân Tình Chúa  Lm. Kim Long 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Ân Tình Chúa Lm. Mi Trầm 15.11.2007 - GP. Nha Trang
Ân Tình Chúa Lm. Kim Long 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Ân Tình Chúa Vũ Văn Lịch 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Ân Tình Chúa Lm. Kim Long 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ân Tình Chúa Ba Ngôi (Ga. 16: 12-15) Thiên Lý 13.10.2022 - GP. Nha Trang
 
Ân Tình Chúa Cao Vời Vũ Đình Ân 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Ân Tình Chung Kết Ân Tình Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ân Tình Đêm Thánh Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Ân Tình Kết Giao  Hương Vĩnh 06.06.2002 GP. Sàigòn
Ân Tình Mẹ Cha Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Ân Tình Mẹ Tà Pao Tuấn Kim 10.02.2021 - GP. Phan Thiết
Ân Tình Muôn Thuở Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Ân Tình Ngài Giuse Nguyễn 08.08.2005 - GP. Phú Cường
Ân Tình Tháng Năm  Quốc Vũ 06.06.2002 GP. Sàigòn
Ân Tình Tuyệt Vời (Ga. 14: 15-21) Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Angelus  Ba Anh 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ánh Dương Rực Rỡ  Bùi Lữ 13.11.2017 GP. Sàigòn
Anh Em Của Con Lm. Vương Diệu 10.04.2018 - GP. Buôn Ma Thuột
Anh Em Của Tôi (Lc. 10: 25-37) Thiên Lý 13.10.2022 - GP. Nha Trang
 
Anh Em Hãy Cho Họ Ăn Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Anh Em Hãy Đi  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Anh Em Hãy Học Cùng Ta Hiền Hòa 22.04.2022 - GP. Sàigòn
Anh Em Hãy Vui Luôn  Lm. Xuân Thảo 06.06.2002 GP. Sàigòn
Anh Em Hãy Vui Luôn  Bích Nga 06.06.2002 GP. Sàigòn
Anh Em Hãy Vui Mừng  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Anh Em Là Muối Và Ánh Sáng Trần Gian Hiền Hòa 19.03.2021 - GP. Sàigòn
Anh Em Sống Chung Một Nhà Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Anh Hùng Tử Đạo  Hồ Khanh & Minh Hương 12.04.2009 GP. Phú Cường
Anh Hùng Tử Đạo  Minh Hương - Hồ Khanh 19.07.2007 GP. Phú Cường
Anh Hùng Tử Đạo Hồ Khanh - Minh Hương 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Anh Hùng Tử Đạo Minh Hương - Hồ Khanh 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Anh Hùng Tử Đạo Tuấn Kim 10.02.2021 - GP. Phan Thiết
Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Anh Hùng Việt Nam Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Anh Hùng Việt Nam Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Anh Hùng Việt Nam  Lm. Kim Long 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Anh Hùng Việt Nam Lm. Kim Long 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Anh Hùng Việt Nam Lm. Kim Long 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ánh Lửa Phục Sinh  Thiên Hương 06.06.2002 GP. Sàigòn
Ánh Mắt Têrêsa 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Ánh Mắt Chúa Thanh Tuyền, SSS 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Ánh Mắt Chúa Xót Thương Huỳnh Minh Kỳ 18.08.2016 - GP. Nha Trang
Ánh Mắt Của Chúa Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Ánh Mắt Giêsu Đăng Khoa 13.11.2017 - GP. Sàigòn
Ánh Mắt Mẹ Nhân Từ Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ánh Mắt Tình Yêu Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Ánh Mắt Xót Thương Đinh Công Huỳnh & Từ Linh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Anh Mù Thành Giêricô  Phan Long - Lm. Xuân Thảo 06.06.2002 GP. Sàigòn
Ánh Nến Hiệp Nhất Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Ánh Nến Sáng Ngời Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ánh Nhìn Thân Thương (Mc. 6: 1-6) Thiên Lý 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Ánh Sáng Ban Sự Sống (Ga. 9: 1-41) Thiên Lý 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ánh Sáng Belem Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Ánh Sáng Bừng Lên Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ánh Sáng Chúa Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Ánh Sáng Chúa Kitô   11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ánh Sáng Đời Con Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Ánh Sáng Đời Con Tuấn Kim 10.02.2021 - GP. Phan Thiết
Ánh Sáng Fatima Thiên Lý 08.06.2017 GP. Nha Trang
Ánh Sáng Ngàn Thu Giuse Nguyễn 08.08.2005 - GP. Phú Cường
Ánh Sáng Ơn Cứu Độ Dấu Chân 16.06.2020 - GP. Sàigòn
Ánh Sáng Phục Sinh Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Ánh Sáng Thật Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ánh Sáng Tình Chúa Trần Công Danh 01.03.2016 - GP. Sài Gòn
Ánh Sáng Tình Yêu  Sơn Dương 03.02.2013 - GP. Xuân Lộc
Ánh Sáng Tình Yêu Đăng Khoa 13.11.2017 - GP. Sàigòn
Ánh Sáng Và Bóng Tối Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ánh Sáng Và Bóng Tối Thiên Hồ 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5: 13-16) Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ánh Sáng Và Muối Men  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Ánh Sáng Vĩnh Cửu  Thiên Linh 06.06.2002 GP. Sàigòn
Ánh Sáng Vinh Quang Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Ánh Sáng Vinh Quang Ngọc Linh 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Ánh Sáng Vinh Quang Ngọc Linh 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ánh Sao Bê-lem Đinh Công Huỳnh 12.05.2003 - GP. Melbourne
Ánh Sao Rạng Ngời Thiên Hồ 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Ánh Sao Trời Đông Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Ánh Sao Vào Đời Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Ánh Sao Xưa  Trần Hùng Dũng 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ánh Tình Yêu Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ánh Tôn Nhan Lm. Mi Trầm 15.11.2007 - GP. Nha Trang
Ánh Trăng Diệu Huyền Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ánh Xuân Hồng Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ánh Xuân Tràn Lan  Bùi Lữ 13.11.2017 GP. Sàigòn
Anima Christi Đăng Khoa 13.04.2022 - GP. Sàigòn
Anrê Kim Thông Huỳnh Minh Kỳ 25.06.2015 - GP. Nha Trang
Anrê Phú Yên Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Áp-ba! Cha Ơi!  Lm. Xuân Thảo 06.06.2002 GP. Sàigòn
Ave Maria Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ave Maria  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Ave Maria  Viễn Xứ 24.05.2018 GP. Nha Trang
Ave Maria  Lm. Kim Long 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ave Maria  Hoàng Diệp 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ave Maria  Mỹ Sơn 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ave Maria Lm. Kim Long 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ave Maria Lm. Hoàng Diệp 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ave Maria Lm. Thành Tâm 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ave Maria Lm. Xuân Hải 28.02.2019 - GP. Xuân Lộc
Ave Maria Têrêsa 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Ave Maria 2 Lm. Huyền Linh 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Ave Maria Con Dâng Lời  Huyền Linh 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ave Maria, Con Dâng Lời Lm. Huyền Linh 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ave Maria de Fatima Đinh Công Huỳnh 02.04.2019 - GP. Nha Trang
Ave Maria de Lourdes Đinh Công Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ave Maria Tình Mẹ Thiên Hồ 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Ave Maria Trăng Từ Bi Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ave Maris Stella Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bà Đã Thấy Gì? Thiên Lý 25.06.2021 - GP. Nha Trang
Bà Đầy Ơn Phúc Nguyễn Mộng Huỳnh 02.04.2019 - GP. Nha Trang
Bà Góa Naim Thiên Duyên 13.03.2019 - GP. Phú Cường
Bà Góa Nghèo Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bà Góa Thành Naim (Lc. 7: 11-17) Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Ba Ngôi Nhiệm Mầu (Ga. 3: 16-18) Thiên Lý 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ba Thánh Tử Đạo Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Ba Vua Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Ba Vua Đăng Trình   11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ba Vua Phương Đông Đinh Công Huỳnh 12.05.2003 - GP. Melbourne
Bác Ái Huynh Đệ Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bác Ái Từ Bi  Gioan Minh 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bác Ái Yêu Thương Lm. Xuân Hải 28.02.2019 - GP. Xuân Lộc
Bài Ca Alleluia Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Bài Ca Ápraham  Lm. Ân Đức 20.02.1997 GP. Nha Trang
Bài Ca Bác Ái  Minh Tâm 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Bài Ca Bác Ái Minh Tâm 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Bài Ca Bác Ái Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Bài Ca Bắc Cầu Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh 14.10.2016 - GP. Nha Trang
Bài Ca Cảm Mến Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Bài Ca Cảm Mến Anh Tuấn 01.01.2007 - GP. Sàigòn
Bài Ca Cảm Mến Ngọc Linh 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Cảm Tạ  Huy Thông 08.06.2014 GP. Nha Trang
Bài Ca Cảm Tạ Nguyễn Quang Huy 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Bài Ca Cảm Tạ Lm. Xuân Hải 28.02.2019 - GP. Xuân Lộc
Bài Ca Cảm Tạ 1 Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Bài Ca Cảm Tạ 2 Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Bài Ca Cao Niên Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Bài Ca Cécilia Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Bài Ca Cêcilia Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Bài Ca Cho Người Chiến Thắng   11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Chúc Tụng  Trầm Hương 25.01.2001 GP. Nha Trang
Bài Ca Dâng Hiến  Trầm Hương 25.01.2001 GP. Nha Trang
Bài Ca Dâng Hiến Trầm Hương 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Dâng Hiến 1  Dao Kim 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bài Ca Dâng Hiến 1 Lm. Dao Kim 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Dâng Hiến 2  Dao Kim 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bài Ca Dâng Hiến 2 Lm. Dao Kim 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Dâng Lễ Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Bài Ca Dâng Mẹ Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bài Ca Dâng Mẹ  Lm. Kim Long 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bài Ca Dâng Mẹ Lm. Kim Long 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bài Ca Dâng Mẹ Lm. Kim Long 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Đầu Năm   22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bài Ca Đêm Giáng Sinh  Phạm Xuân Chiến 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bài Ca Đức Ái  Đinh Công Huỳnh 14.10.2016 - GP. Nha Trang
Bài Ca Đức Ái Lm. Mi Trầm 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bài Ca Đức Ái Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Bài Ca Đức Ái Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt 20.08.2018 - GP. Nha Trang
Bài Ca Đức Ái Thiên Đan 10.10.2017 - GP. Sàigòn
Bài Ca Đức Mến Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt 20.08.2018 - GP. Nha Trang
Bài Ca Đức Tin Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Bài Ca Đức Tin Ngọc Linh 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Giáo Lý Viên  Bùi Lữ 13.11.2017 GP. Sàigòn
Bài Ca Hạnh Phúc  Hương Vĩnh 06.06.2002 GP. Sàigòn
Bài Ca Hạnh Phúc 1  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Bài Ca Hạnh Phúc 2  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Bài Ca Hiến Dâng  Nguyễn Hùng Cường 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bài Ca Hiệp Nhất  Lm. Thành Tâm 20.02.1997 GP. Nha Trang
Bài Ca Hiệp Nhất Lm. Thành Tâm 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Hiệp Nhất Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Bài Ca Khải Hoàn Ngọc Linh 04.10.2006 - GP. Phú Cường
Bài Ca Khấn Hứa  Lm. Ngô Duy Linh 12.04.2009 GP. Phú Cường
Bài Ca Khải Hoàn  Hải Linh 12.04.2009 GP. Phú Cường
Bài Ca Không Quên  Văn Chi 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Bài Ca Không Quên Lm. Văn Chi 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Bài Ca Không Quên Lm. Văn Chi 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Lên Đường Têrêsa 23.07.2019 - GP. Sàigòn
Bài Ca Linh Mục  Lm. Ân Đức 15.03.2004 GP. Xuân Lộc
Bài Ca Linh Mục Lm. Ân Đức 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Lòng Chúa Xót Thương Ân Duy GP. Xuân Lộc
Bài Ca Lòng Nhân Hậu  Trầm Hương 25.01.2001 GP. Nha Trang
Bài Ca Lữ Hành Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bài Ca Lữ Hành  Đỗ Xuân Quế - Tiến Dũng 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bài Ca Mai Đệ Liên Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Bài Ca Máu Đào Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Bài Ca Máu Đỏ Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bài Ca Mới Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bài Ca Mới  Nguyễn Như 20.02.1997 GP. Nha Trang
Bài Ca Mùa Chay  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Bài Ca Năm Thánh 2010 Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bài Ca Ngàn Trùng Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bài Ca Ngàn Trùng Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bài Ca Ngàn Trùng  Hoàng Khánh - Kim Long 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bài Ca Ngàn Trùng Lm. Kim Long 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bài Ca Ngàn Trùng Lm. Kim Long 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Ngày Cưới  Nguyễn Mộng Huỳnh 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bài Ca Ngợi Tình Yêu  Nguyễn Mộng Huỳnh 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bài Ca Người Tôi Trung Fiat, SC 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Bài Ca Phục Sinh  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Bài Ca Phục Sinh Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bài Ca Phục Sinh 4  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Bài Ca Phục Vụ Lm. Mi Trầm 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bài Ca Phục Vụ Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Bài Ca Sinh Viên Bùi Chu  Bùi Lữ 13.11.2017 GP. Sàigòn
Bài Ca Suy Tôn  Gioan Minh - Tiến Dũng 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bài Ca Tạ Ơn Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bài Ca Tán Dương Lm. Xuân Hải 28.02.2019 - GP. Xuân Lộc
Bài Ca Thần Chết Lm. Ân Đức 04.08.2017 - GP. Sàigon
Bài Ca Thiên Thần Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bài Ca Thiếu Nhi Thánh Thể  Kim Đường 08.06.2014 GP. Nha Trang
Bài Ca Thống Hối  Hoàng Ái Việt 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bài Ca Thống Hối Hiền Hòa 03.05.2019 - GP. Sàigòn
Bài Ca Thống Hối Hoàng Ái Việt 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Thương Khó Lm. Phương Khó 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Thương Mến Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bài Ca Thương Xót Thiên Hồ 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Bài Ca Tình Yêu Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Bài Ca Tình Yêu  Viễn Xứ 24.05.2018 GP. Nha Trang
Bài Ca Tình Yêu Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bài Ca Tôma  Nguyễn Đức Thắng 08.06.2014 GP. Nha Trang
Bài Ca Tôn Vinh Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bài Ca Tông Đồ Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Bài Ca Trên Núi Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bài Ca Trên Núi Lm. Nguyễn Duy 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bài Ca Tri Ân  Nguyễn Hùng Cường 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bài Ca Tri Ân  Trần Mừng 06.06.2002 GP. Sàigòn
Bài Ca Tri Ân Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Bài Ca Truyền Giáo Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Bài Ca Vinh Thắng Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Bài Ca Vô Tận  Đỗ Xuân Quế - Tiến Dũng 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bài Ca Yêu Thương Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bài Ca Yêu Thương Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Bài Ca Yêu Thương Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Bài Ca Yêu Thương  Vân Thanh 06.06.2002 GP. Sàigòn
Bài Ca Yêu Thương  Minh Tâm 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Bài Ca Yêu Thương Văn Thanh 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bài Ca Yêu Thương Minh Tâm 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Bài Ca Yêu Thương Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Bài Dâng Lễ Thống Hối Phanxicô 2022 - GP. Sàigòn
Bài Học Khiêm Nhường (Lc. 14: 1, 7-14) Thiên Lý 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Bài Học Khôn Ngoan Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bài Học Thứ Tha Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt 20.08.2018 - GP. Nha Trang
Bài Thánh Ca Lưu Đày Trường Thanh 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Bài Thơ Tâm Tình Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan Thanh Lâm 10.02.2015 - GP. Toronto
Bài Tình Ca Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bài Tình Ca Chúa Đã Hát Thiên Hồ 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Bài Tình Ca Dâng Hiến Thiên Đan 23.05.2020 - GP. Sàigòn
Bài Tình Ca Màu Xanh Thạch Ngọc 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Ban Bí Tích Thêm Sức Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Bạn Hãy Nếm Thử Đinh Công Huỳnh 08.03.2014 - GP. Na Uy
Bạn Là Độc Nhất Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bản Nhạc Của Đức Tin Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bàn tay Chúa  Gm. Nguyễn Văn Hòa 15.12.2015 GP. Sàigòn
Bàn Tay Chúa Gm. Nguyễn Văn Hòa 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Bàn Tay Con Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Bàn Tay Cứu Độ Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bàn Tay Cứu Độ Lm. Nguyễn Duy 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bàn Tay Mẹ  Lm. Châu Linh 20.09.2016 GP. Phan Thiết
Bàn Tay Ngài Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Bàn Thánh Và Hồi Tưởng Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Ban Thêm Niềm Tin Viễn Xứ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ban Thêm Niền Tin Viễn Xứ 07.09.2020 - GP. Nha Trang
Bàn Tiệc Lễ Dâng Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Bàn Tiệc Ly Năm Nào Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Bản Tình Ca Tri Ân Đăng Khoa 28.05.2021 - GP. Sàigòn
Bạn Tình Của Lòng Tôi Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Bạn Tình Ta Ơi Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ban Xuống Lòng Con Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bằng Tất Cả Tình Yêu Viết Chung 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bánh Ban Sự Sống (Ga. 6: 24-35, 51-59) Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Bánh Ban Sự Sống (Ga. 6: 24-35) Thiên Lý 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Bánh Bởi Trời Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bánh Bởi Trời  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Bánh Bởi Trời  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Bánh Bởi Trời  Tiến Linh 20.02.1997 GP. Nha Trang
Bánh Bởi Trời Lm. Mi Trầm 15.11.2007 - GP. Nha Trang
Bánh Bởi Trời Têrêsa 28.10.2015 - GP. Sàigòn
Bánh Các Thiên Thần Ngọc Linh 04.10.2006 - GP. Phú Cường
Bánh Hằng Sống  Nguyễn Đức Thắng 08.06.2014 GP. Nha Trang
Bánh Hằng Sống  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Bánh Hằng Sống  Hải Linh 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bánh Hằng Sống Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bánh Hằng Sống Lm. Vương Diệu 10.04.2018 - GP. Buôn Ma Thuột
Bánh Hằng Sống Thế Thông 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Bánh Hằng Sống (Ga. 6: 51-59) Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bánh Hóa Nhiều Vũ Văn Lịch 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Bánh Làm Cho Đói Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bánh Miến Rượu Nho Thiên Duyên 13.03.2019 - GP. Phú Cường
Bánh Miến Rượu Nho Anh Tuấn 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bánh Miến Tinh Tuyền Đinh Công Huỳnh 14.10.2016 - GP. Nha Trang
Bánh Miến Với Rượu Nho Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bánh Nuôi Ta Sống Ngọc Hân 26.03.2013 - GP. Sàigon
Bánh Rượu Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Bánh Rượu Tình Thương Việt Khôi 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bánh Rượu Tinh Tuyền  Hương Vĩnh 06.06.2002 GP. Sàigòn
Bánh Ta Sẽ Ban Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bánh Thánh Bởi Trời Thiên Duyên 13.03.2019 - GP. Phú Cường
Bánh Thật Bởi Trời Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bánh Thiêng Đinh Công Huỳnh 04.08.2007 - GP. Kontum
Bánh Thiêng Đinh Công Huỳnh 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bánh Thiêng Bởi Trời Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bánh Thiêng Liêng Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Bánh Thơm Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bánh Thơm  Lm. Kim Long 15.12.2015 GP. Sàigòn
Bánh Thơm Lm. Kim Long 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Bánh Thơm Nho Lành Đinh Công Huỳnh 12.05.2003 - GP. Melbourne
Bánh Thơm Rượu Nồng Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bánh Tinh Tuyền  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Bánh Tinh Tuyền Rượu Trinh Nguyên Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bánh Trắng Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bánh Trắng Rượu Ngon Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bánh Trắng Tinh Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bánh Trường Sinh Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Bánh Trường Sinh  Huy Thông 08.06.2014 GP. Nha Trang
Bánh Trường Sinh  Hương Vĩnh 06.06.2002 GP. Sàigòn
Bánh Trường Sinh  Thy Khuê 06.06.2002 GP. Sàigòn
Bánh Trường Sinh (Ga. 6: 51-59) Fiat, SC 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Bánh Và Cá Thiên Duyên 13.03.2019 - GP. Phú Cường
Bánh Và Cá (Mt. 14: 13-21) Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bánh Với Rượu Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bao Giờ Thy Yên 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bao Giờ Cho Sương Rơi  Minh Trang 06.06.2002 GP. Sàigòn
Bao Giờ Gặp Ngài Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Bao Giờ Người Đến Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bao La Lòng Chúa Thương Xót Huỳnh Minh Kỳ 14.10.2016 - GP. Nha Trang
Bao La Lòng Chúa Thương Xót 2 Huỳnh Minh Kỳ 02.04.2019 - GP. Nha Trang
Bao La Lòng Thương Xót Chúa Ngọc Tuyên GP. Xuân Lộc
Bao La Tình Cha Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Bao La Tình Chúa Đinh Công Huỳnh 12.05.2003 - GP. Melbourne
Bao La Tình Chúa Thiên Lý 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bao La Tình Chúa Lm. Mi Trầm & Trần Thế Tiến 08.06.2014 GP. Nha Trang
Bao La Tình Chúa Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Bao La Tình Mẹ  Trần Công Danh 13.04.2017 GP. Sàigon
Bảo Long - Quê Hương Con Hiền Hòa 19.03.2021 - GP. Sàigòn
Bao Mừng Vui  Viễn Xứ 24.05.2018 GP. Nha Trang
Bao Năm Sống Trong Đợi Chờ Duy Tân 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bao Người Thấy Tôi Lm. Vương Diệu 10.04.2018 - GP. Buôn Ma Thuột
Bao Nhiêu Hồng Ân Lm. Nguyễn Duy 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bao Nhiêu Năm Mong Đợi Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Bão Tố Nổi Dậy Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bắt Đầu Lại Liên Tục Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bát Phúc Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Bát Phúc  Trần Văn Huyến 20.02.1997 GP. Nha Trang
Bát Phúc Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Bat Phúc Giữa Đời (Mt. 5: 1-12a) Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bầy Tôi Chúa Hãy Tán Dương Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bé Thơ Ơi Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Belem Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Belem, Âm Vang Cứu Độ Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Belem Ánh Sao Têrêsa 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Bêlem Đêm Giáng Sinh Minh Quân, CSC 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Belem Năm Nào Thiên Lý 25.06.2021 - GP. Nha Trang
Belem Năm Xưa  Lm. Châu Linh 20.09.2016 GP. Phan Thiết
Belem Ơi  Nguyễn Khắc Xuyên 19.07.2007 GP. Phú Cường
Belem Yêu Thương Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bên Bàn Thờ Chúa  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Bên Bờ Sông Babylon Xuân Thu 17.03.2016 - GP. Sàigòn
Bên Bờ Sông Babylon 1 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bên Bờ Sông Babylon 2 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bên Bờ Sông Babylon 3 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bến Bờ Tình Yêu Trần Công Danh 01.03.2016 - GP. Sài Gòn
Bến Bờ Yêu Thương Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bến Bờ Yêu Thương Lm. Nguyễn Duy 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bến Bờ Yêu Thương Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Bên Chúa Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bên Chúa  Viễn Xứ 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bên Dòng Sông  Lm. Vinh Hạnh 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bên Dòng Sông Babylon Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Bên Dòng Sông Đó Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bền Đỗ Đến Cùng Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Bền Đỗ Sẽ Được Cứu Rỗi Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bên Đời Hát Với Giêsu Thiên Hồ 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Bên Đời Hát Với Giêsu Thiên Hồ 11.01.2022 - GP. Nha Trang
Bên Đồng Cỏ Xanh Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bên Hang Đá Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bên Hữu Đức Vua (Tv. 44) Viễn Xứ 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Bên Hữu Ngài Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bên Hữu Ngài Lm. Mi Trầm 15.11.2007 - GP. Nha Trang
Bên Lòng Chúa Lm. Xuân Hải 28.02.2019 - GP. Xuân Lộc
Bên Lòng Chúa Thương Song Kiều 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Bên Máng Cỏ Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bên Máng Cỏ Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Bên Máng Cỏ 1 Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bên Máng Cỏ 1 Lm. Nguyễn Duy 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bên Máng Cỏ 2 Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bên Máng Cỏ 3 Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bên Mẹ  Viễn Xứ 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bên Mẹ Chiều Về Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Bên Mẹ Con Vui Sống Trần Công Danh 01.03.2016 - GP. Sài Gòn
Bên Mẹ Khi Xuân Về Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bên Mẹ Từ Phong Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Bên Ngai Mẹ Hiền  Hoài Chiên - Thái Đức Bạch 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bên Ngàn Hoa Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bên Sông Babylon Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bến Thiên Đàng  Hải Triều 15.12.2015 GP. Sàigòn
Bến Thiên Đàng Hải Triều 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Bến Thiên Đàng Hải Triều - Hải Linh 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bên Tòa Mẹ Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bên Tòa Mẹ Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Benedictus  Viễn Xứ 24.05.2018 GP. Nha Trang
Bí Tích 1  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Bí Tích 2  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Bí Tích Cao Quý  Minh Tâm 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Bí Tích Cao Quý Minh Tâm 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Bí Tích Hôn Nhân (Mc. 10: 2-16) Thiên Lý 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Bí Tích Tình Yêu Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Bí Tích Tình Yêu Lm. Thành Tâm 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bí Tích Tình Yêu 2 Thiên Linh 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bí Tích Tình Yêu 3 Thảo An 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bia Đá Ngàn Thu Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Biện Chứng Của Ngài Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Biến Đổi Đời Con Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Biển Đời Gian Truân Đinh Công Huỳnh 14.10.2016 - GP. Nha Trang
Biển Đời Giông Tố Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Biến Hình Đổi Dạng Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Biển Trời Yêu Thương Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Biết Bao Ân Tình Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Biết Bao Là Hạt Lúa  Lm. Xuân Thảo 06.06.2002 GP. Sàigòn
Biết Bao Là Hồng Ân Lm. Vương Diệu 10.04.2018 - GP. Buôn Ma Thuột
Biết Bao Lần Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Biết Chúa, Biết Con  Lm. Ân Đức 15.03.2004 GP. Xuân Lộc
Biết Chúa, Biết Con Lm. Ân Đức 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Biết Đến Bao Giờ Lm. Vương Diệu 10.04.2018 - GP. Buôn Ma Thuột
Biết Đến Bao Giờ Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Biết Đến Bao Giờ? Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Biệt Khúc Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Biết Lấy Gì? Đinh Công Huỳnh 14.10.2016 - GP. Nha Trang
Biết Lấy Gì Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Biết Lấy Gì? Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Biết Lấy Gì Đền Đáp  Lm. Xuân Thảo 06.06.2002 GP. Sàigòn
Biết Lấy Gì Tạ Ơn Giuse Nguyễn 08.08.2005 - GP. Phú Cường
Biểu Dương Thánh Giá Lm. Vương Diệu 10.04.2018 - GP. Buôn Ma Thuột
Bình An Cho Các Con (Ga. 20: 19-31) Thiên Lý 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bình An Chúa Muốn Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Bình An Chúa Thánh Thần (Ga. 20: 19-23) Thiên Lý 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bình An Của Chúa Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bình An Của Chúa  Phạm Xuân Chiến 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bình An Của Chúa Trần Thế 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Bình An Của Chúa Hiền Hòa 22.04.2022 - GP. Sàigòn
Bình An Của Chúa Thiên Hồ 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Bình An Của Chúa (Lc. 24: 35-48) Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bình An Của Chúng Ta Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bình An Nơi Đâu? Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bình An Trong Chúa Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bình An Trong Chúa  Minh Tâm 15.12.2015 GP. Sàigòn
Bình An Trong Chúa Minh Tâm 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Bình Minh Đang Lên  Sơn Dương 03.02.2013 - GP. Xuân Lộc
Bộ Lễ Ca Lên Đi 1 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bộ Lễ Ca Lên Đi 3 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bộ Lễ Ca Lên Đi 4 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bộ Lễ Ca Lên Đi 5 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2  Lm. Kim Long 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 Lm. Kim Long 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bộ Lễ Ca Lên Đi 3  Lm. Kim Long 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bộ Lễ Ca Lên Đi 3 Lm. Kim Long 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bộ Lễ Cầu Hồn  Mỹ Sơn 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bộ Lễ Cầu Hồn Lm. Mỹ Sơn 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bộ Lễ Cầu Hồn Mỹ Sơn 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bộ Lễ Dân Tộc Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Bộ Lễ Hoa Hồng Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Bộ Lễ Hòa Khúc Tạ Ơn Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Bộ Lễ II  Lm. Ngô Duy Linh 12.04.2009 GP. Phú Cường
Bộ Lễ Mẹ Vô Nhiễm Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bộ Lễ Nguyện Cầu Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Bộ Lễ Séraphim  Gm. Nguyễn Văn Hòa 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bộ Lễ Séraphim Gm. Nguyễn Văn Hòa 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bộ Lễ Seraphim Gm. Nguyễn Văn Hòa 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bộ Lễ Thánh Ca Tiệc Ly  Lm. Ngô Duy Linh 12.04.2009 GP. Phú Cường
Bộ Lễ Thiên Thần  Gm. Nguyễn Văn Hòa 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bộ Lễ Thiên Thần (Séraphim 2) Gm. Nguyễn Văn Hòa 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bộ Lễ Tôn Vinh Chúa Lm. Vương Diệu 10.04.2018 - GP. Buôn Ma Thuột
Bộ Lễ Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm  Viễn Xứ 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bỏ Mình Theo Chúa (Mt. 16: 21-27) Thiên Lý 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai P. Kim 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? P. Kim 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? Hiền Hòa 19.03.2021 - GP. Sàigòn
Bờ Sông Babylon Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Bờ Sông Babylon Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bỏ Thầy Lm. Vương Diệu 10.04.2018 - GP. Buôn Ma Thuột
Bỏ Thầy Biết Theo Ai? (Ga. 6: 61-70) Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bơ Vơ  Viễn Xứ 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bởi Chúa Rộng Lượng Từ Bi Đinh Công Huỳnh 08.03.2014 - GP. Na Uy
Bởi Vì Chúa Lm. Mi Trầm 15.11.2007 - GP. Nha Trang
Bởi Vì Chúa Lm. Mi Trầm 15.11.2007 - GP. Nha Trang
Bởi Vì Chúa (Tv. 21) Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Bởi Vì Chúa Rộng Lượng Lm. Mi Trầm 15.11.2007 - GP. Nha Trang
Bởi Yêu  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Bốn Lời Nguyền  Minh Đệ - Hải Linh 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bốn Mùa Chúa Đổ Hồng Ân Huỳnh Minh Kỳ 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Bốn Mùa Hiến Dâng Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Bốn Mùa Yêu Thương Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bốn Mùa Yêu Thương Lm. Nguyễn Duy 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bốn Mươi Năm Linh Mục Thiên Lý 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bóng Đêm Buông Dài Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bóng Đêm Cuộc Đời Giuse Mai Bạch 28.05.2021 - GP. Sàigòn
Bóng Đêm Xuống Dần Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bông Hoa Bé Nhỏ Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Bông Hoa Dâng Mẹ Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bông Hoa Nhỏ Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bông Hoa Nhỏ Xinh  Thiên Hương 06.06.2002 GP. Sàigòn
Bông Hoa Thánh Giá Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bông Hồng Dâng Mẹ Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Bóng Hồng Trong Sương Tuấn Kim 10.02.2021 - GP. Phan Thiết
Bông Hồng Tươi Hải Ánh 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Bông Huệ Ngát Hương Thiên Hồ 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Bông Huệ Trắng Tinh  Hải Linh - Minh Đệ 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bông Lúa Mới Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Bụi Tro Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Bụi Tro Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Bụi Tro Giuse Nguyễn 08.08.2005 - GP. Phú Cường
Bụi Tro Thân Con Thiên Lý 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bụi Tro Thân Con Phạm Xuân Chiến 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bừng Sáng Trời Bêlem Liên Bình Định 13.10.2019 - GP. Qui Nhơn
Bước Chân Chúa Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bước Chân Hiên Ngang Thiên Lý 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bước Chân Hoang Đàng Sơn Dương 03.02.2013 - GP. Xuân Lộc
Bước Chân Huyền Diệu Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bước Chân Người Gieo Giống Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bước Chân Người Nở Hoa Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Bước Chân Nữ Tỳ Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Bước Chân Tin Mừng  Viễn Xứ 14.10.2016 GP. Nha Trang
Bước Chân Trở Về Lm. Xuân Hải 28.02.2019 - GP. Xuân Lộc
Bước Chân Trở Về Nguyên Nhung 06.02.2021 - GP. Xuân Lộc
Bước Chân Vượt Ngàn  Thanh Lâm 06.06.2002 GP. Sàigòn
Bước Đi Bên Ngài Isave 23.05.2020 - GP. Sàigòn
Bước Đi Cùng Mẹ Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bước Đi Theo Chúa Thiên Hồ 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Bước Đi Với Ngài Ngọc Hân 26.03.2013 - GP. Sàigon
Bước Đi Với Ngài Đăng Khoa 06.12.2016 - GP. Sàigòn
Bước Đường Chúa Đi Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Bước Đường Gian Truân  Trần Công Danh 13.04.2017 GP. Sàigon
Bước Đường Thánh Giá Thiên Duyên 13.03.2019 - GP. Phú Cường
Bước Đường Thương Khó  APNC 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bước Hồi Tâm Hiền Hòa 03.05.2019 - GP. Sàigòn
Bước Lên Đền Thánh Minh Quân, CSC 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Bước Lên Đền Thờ  Nguyễn Văn Tuyên - Tiến Dũng 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bước Qua Cửa Hẹp Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Bước Theo Chân Chúa  Lm. Xuân Thảo 06.06.2002 GP. Sàigòn
Bước Theo Chúa Kitô Fiat, SC 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Bước Theo Giêsu Thiên Đan 23.05.2020 - GP. Sàigòn
Bước Theo Mẹ  Thiên Linh 06.06.2002 GP. Sàigòn
Bước Theo Ngài Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Bước Theo Ngài  Viễn Xứ 24.05.2018 GP. Nha Trang
Bước Theo Thầy Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Bước Theo Thầy Lm. Nguyễn Duy 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bước Trong Tin Yêu Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Bước Trong Tin Yêu Ngọc Linh 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bước Vào  Phạm Liên Hùng 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bước Vào Giuse Nguyễn 08.08.2005 - GP. Phú Cường
Bước Vào Lm. Phạm Liên Hùng 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Bước Vào Cung Thánh 1 Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Bước Vào Cung Thánh 1  Phạm Quang - Tiến Dũng 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bước Vào Cung Thánh 2 Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Bước Vào Cung Thánh 2  Phạm Quang - Tiến Dũng 19.07.2007 GP. Phú Cường
Bước Vào Đền Thánh Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Bước Vào Nhà Chúa Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Bước Vào Nhà Chúa Phanxicô 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Bước Vào Tình Yêu Đinh Công Huỳnh 12.07.2005 - GP. Sàigon
Bước Về Thánh Đài Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Buông 1 Têrêsa 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Buông 2 Têrêsa 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Buông 3 Têrêsa 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Ca Dâng Lễ  Nguyễn Duy Vi 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Dâng Lễ  Văn Chi 15.12.2015 GP. Sàigòn
Ca Dâng Lễ Lm. J. Vi 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Ca Dâng Lễ Lm. Văn Chi 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Ca Dâng Lễ Nguyễn Duy Vi 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Dâng Lễ Vũ Đình Ân 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Dâng Lên Chúa Đăng Khoa 13.11.2017 - GP. Sàigòn
Ca Dâng Lên Ngài Đăng Khoa 13.11.2017 - GP. Sàigòn
Ca Hiệp Lễ (Thứ 5 Tuần Thánh)  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Ca Hiệp Lễ Thứ 7 và Ca Phục Sinh  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Ca Kết Lễ Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Ca Khải Hoàn  Thiên Quang 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Khen Mẹ Vô Nhiễm Đinh Công Huỳnh 14.10.2016 - GP. Nha Trang
Ca Khen Mừng Chúa Đinh Công Huỳnh 08.03.2014 - GP. Na Uy
Ca Khen Mừng Chúa Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Ca Khen Thánh Monica Huỳnh Minh Kỳ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ca Khen Tình Yêu Chúa Hiền Hòa 03.05.2019 - GP. Sàigòn
Ca Khen Tình Yêu Chúa Đăng Khoa 13.11.2017 - GP. Sàigòn
Ca Khen Tổng Lãnh Thiên Thần Huỳnh Minh Kỳ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ca Khúc Ân Tình Têrêsa 28.10.2015 - GP. Sàigòn
Ca Khúc Cêcilia Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Ca Khúc Giáng Sinh Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ca Khúc Hồng Ân  Nguyễn Duy 15.12.2015 GP. Sàigòn
Ca Khúc Hồng Ân Lm. Nguyễn Duy 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Ca Khúc Hồng Ân Lm. Nguyễn Duy 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Khúc Hồng Ân 1 Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ca Khúc Hồng Ân 2 Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ca Khúc Tạ Ơn Thế Thông 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Khúc Tạ Ơn Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Ca Khúc Tạ Ơn Quốc Thái 29.09.1993 - GP. Xuân Lộc
Ca Khúc Thượng Tiến Ngọc Linh 04.10.2006 - GP. Phú Cường
Ca Khúc Tin Yêu Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ca Khúc Tình Yêu Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Ca Khúc Trầm Hương  Lm. Dao Kim 25.01.2001 GP. Nha Trang
Ca Khúc Trầm Hương Trầm Hương - Lm. Dao Kim 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Khúc Tri Ân Nguyễn Văn Hiển 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Ca Khúc Vĩnh Khấn Đinh Công Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ca Lên Đi 1 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 2 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 3 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 4 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 5 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 6 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 7 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 8 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 9 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 10 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 10 Lm. Kim Long 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Lên Đi 11 Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 2  Lm. Kim Long 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 3  Lm. Kim Long 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 3 Lm. Kim Long 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Lên Đi 4  Lm. Kim Long 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 4 Lm. Kim Long 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Lên Đi 6  Lm. Kim Long 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Lên Đi 7 Lm. Kim Long 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Lên Mừng Chúa Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Mừng Các Thánh  Hoài Chiên 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Mừng Các Thánh Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Ca Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Hiền Hòa 03.05.2019 - GP. Sàigòn
Ca Mừng Chư Thánh Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ca Mừng Chư Thánh Lm. Nguyễn Duy 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Mừng Chúa Giáng Sinh Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ca Mừng Chúa Hiển Linh Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ca Mừng Chúa Lên Trời Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Ca Mừng Chúa Phục Sinh Lm. Mi Trầm 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Ca Mừng Chúa Phục Sinh Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Ca Mừng Don Bosco Lữ Hành 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Ca Mừng Đêm Thánh Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Mừng Giáng Sinh Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Ca Mừng Gioakim Và Anna  Phạm Thuyên 06.06.2002 GP. Sàigòn
Ca Mừng Hai Thánh Tông Đồ Dấu Chân 13.11.2019 - GP. Xuân Lộc
Ca Mừng Hoan Hỉ Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Ca Mừng Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta Huỳnh Minh Kỳ 02.04.2019 - GP. Nha Trang
Ca Mừng Mẹ Thiên Chúa  Phạm Xuân Chiến 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ca Mừng Mẹ Thiên Chúa Huỳnh Minh Kỳ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ca Mừng Mẹ Vô Nhiễm  Nam Hải 06.06.2002 GP. Sàigòn
Ca Mừng Thánh Gia Đinh Công Huỳnh 14.10.2016 - GP. Nha Trang
Ca Mừng Thánh Giuse Lm. Từ Duyên 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Mừng Thánh Giuse Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Ca Mừng Thánh Louise Thiên Đan 17.05.2019 - GP. Sàigòn
Ca Mừng Thánh Martino  Phạm Xuân Chiến 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ca Mừng Thánh Nữ Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ca Mừng Thánh Nữ  Nguyễn Duy 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Ca Mừng Thánh Nữ Lm. Nguyễn Duy 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Ca Mừng Thánh Nữ Lm. Nguyễn Duy 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Mừng Thánh Nữ Faustina Hùng Cương 13.01.2020 - GP. Sàigòn
Ca Mừng Thánh Phanxicô Xavie Huỳnh Minh Kỳ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ca Mừng Thánh Pio X Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Ca Mừng Thánh Têrêsa Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ca Mừng Thiên Chúa Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Mừng Thiên Chúa Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Ca Mừng Tổng Lãnh Thiên Thần Đinh Công Huỳnh 16.10.2022 - GP. Nha Trang
Ca Ngợi  Trần Đức Huân - Thanh Hương 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Ngợi Chúa  Hương Vĩnh 06.06.2002 GP. Sàigòn
Ca Ngợi Chúa  Lm. Văn Chi 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Ngợi Chúa Lm. Văn Chi 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Ca Ngợi Chúa Lm. Văn Chi 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Ngợi Chúa Muôn Đời Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ca Ngợi Danh Maria  Hùng Việt 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Ngợi Đấng Toàn Năng  Nguyễn Mộng Huỳnh 14.10.2016 GP. Nha Trang
Ca Ngợi Lòng Thương Xót Chúa Đăng Khoa 06.12.2016 - GP. Sàigòn
Ca Ngợi Mẹ Ngọc Hân 31.01.2012 - GP. Sàigon
Ca Ngợi Mẹ Thiên Chúa Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ca Ngợi Thiên Chúa  Hương Vĩnh 06.06.2002 GP. Sàigòn
Ca Ngợi Thiên Chúa  Lm. Vinh Hạnh 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Ngợi Tình Chúa Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Ca Ngợi Tình Thương Đinh Công Huỳnh 08.03.2014 - GP. Na Uy
Ca Nhập Lễ  Nguyễn Duy Vi 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Nhập Lễ  Nguyễn Duy 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Ca Nhập Lễ Lm. Nguyễn Duy 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Ca Nhập Lễ Lm. Nguyễn Duy 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Nhập Lễ 2 Lm. Nguyễn Văn Trinh 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Ca Nhập Lễ Cầu Hồn  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Ca Nhập Lễ Cầu Hồn Hải Nguyễn 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Ca Nhập Lễ Hôn Phối  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Ca Phục Sinh  Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Ca Tạ Lễ  Bùi Lữ 13.11.2017 GP. Sàigòn
Ca Tạ Lễ Viễn Xứ 02.04.2019 - GP. Nha Trang
Ca Tạ Ơn Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ca Tạ Ơn  Lm. Nguyễn Duy 20.02.1997 GP. Nha Trang
Ca Tạ Ơn Tuấn Kim 10.02.2021 - GP. Phan Thiết
Ca Tiến Dâng Đăng Khoa 06.12.2016 - GP. Sàigòn
Ca Tiến Dâng 2 Đăng Khoa - Cao Trí 06.12.2016 - GP. Sàigòn
Ca Tiếp Liên  Sơn Dương 03.02.2013 - GP. Xuân Lộc
Ca Tiếp Liên (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) Lm. Huy Hoàng 24.01.2003 - GP. Nha Trang
Ca Tiếp Liên (Lễ Hiện Xuống) Đinh Công Huỳnh 08.03.2014 - GP. Na Uy
Ca Tiếp Liên (Lễ Hiện Xuống)  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Ca Tiếp Liên (Lễ Phục Sinh) Đinh Công Huỳnh 08.03.2014 - GP. Na Uy
Ca Tiếp Liên Lễ Mình Máu Chúa Huỳnh Minh Kỳ 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Ca Tiếp Liên Lễ Ngũ Tuần Tuấn Kim 10.02.2021 - GP. Phan Thiết
Ca Tình Tri Âm Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Tình Tri Âm  Lm. Kim Long 19.07.2007 GP. Phú Cường
Ca Tình Tri Âm Lm. Kim Long 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Ca Tình Tri Ân Lm. Kim Long 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Ca Tụng Chúa Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ca Tụng Chúa Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Ca Tụng Chúa  Hương Vĩnh 06.06.2002 GP. Sàigòn
Ca Tụng Chúa (Xh. 15) Thanh Lâm 10.02.2015 - GP. Toronto
Ca Tụng Chúa Đi Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Tụng Chúa Đi  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Ca Tụng Chúa Đi Lm. Mi Trầm 15.11.2007 - GP. Nha Trang
Ca Tụng Chúa Hóa Công Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Ca Tụng Danh Chúa Huỳnh Minh Kỳ 02.04.2019 - GP. Nha Trang
Ca Tụng Thánh Danh Đinh Công Huỳnh 28.01.2008 - GP. Đan Mạch
Ca Tụng Tình Thương Chúa  Fa Thăng 08.06.2014 GP. Nha Trang
Ca Vãn Mừng Chúa Kitô Vua Lm. Vương Diệu 10.04.2018 - GP. Buôn Ma Thuột
Ca Vang Khải Hoàn Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Vang Lên Lm. Kim Long 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Ca Vang Lên Đinh Thanh Hiền 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Ca Vang Lên Nào Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Vang Lòng Thương Xót Chúa Đinh Công Huỳnh 14.10.2016 - GP. Nha Trang
Ca Vang Mừng Chúa Giáng Sinh Ngọc Linh 04.10.2006 - GP. Phú Cường
Ca Vang Ngày Mới  Nguyễn Duy 15.12.2015 GP. Sàigòn
Ca Vang Ngày Mới Lm. Nguyễn Duy 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Ca Vang Quyền Năng Chúa Têrêsa 06.09.2002 - GP. Sàigòn
Ca Vang Suốt Đời Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Ca Vang Tình Yêu Chúa Đinh Minh Hoàng 14.10.2016 - GP. Nha Trang
Ca Vang Tình Yêu Chúa 2 Đinh Minh Hoàng & Đinh Công Huỳnh 14.10.2016 - GP. Nha Trang
Ca Vang Tình Yêu Chúa 3  Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ca Vang Tình Yêu Chúa 4  Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Ca Vang Tình Yêu Chúa 5 Đinh Công Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Ca Vang Tình Yêu Chúa 6 Đinh Công Huỳnh & Fiat 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Các Bạn Hãy Nếm Thử (Tv. 33) Huỳnh Minh Kỳ 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Các Bạn Hữu Chúa Lm. Mi Trầm 15.11.2007 - GP. Nha Trang
Các Bạn Khiêm Cung (Tv. 68) Huỳnh Minh Kỳ 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Các Câu Than Vãn Lm. Vương Diệu 10.04.2018 - GP. Buôn Ma Thuột
Các Con Đừng Sợ (Mt. 10: 26-33) Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Các Con Hãy Đi Nguyễn Mộng Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Các Con Hãy Sẵn Sàng Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Các Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12: 32-48) Lm. Nguyễn Hùng Cường - Viễn Xứ 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Các Mẫu Alleliuia Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Các Mẫu Alleluia Các Tác Giả 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Các Môn Đệ  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Các Mừng Các Thánh Hoài Chiên 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Các Ngươi Chớ Phân Ly  Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Các Ngươi Hãy Ngợi Khen Chúa Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Các Ngươi Hãy Theo Ta (Mt. 4: 12-23) Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Các Ngươi Sẽ Hân Hoan Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Các Ngươi Xem Gì? (Mt. 11: 2-11) Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Các Tầng Trời Mở Ra Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Các Tầng Trời Mở Ra (Mt. 3: 13-17) Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Các Thánh Anh Hài  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Các Thánh Hiển Vinh Hải Ánh 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Các Thánh Nam Nữ Têrêsa 28.10.2015 - GP. Sàigòn
Các Thánh Nam Nữ 2 Têrêsa 23.07.2020 - GP. Sàigòn
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm. Phạm Liên Hùng 25.05.1993 GP. Xuân Lộc
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Các Tổng Lãnh Thiên Thần Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Các Trẻ Do Thái Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Các Trẻ Do Thái Lm. Mi Trầm 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Các Trẻ Do Thái Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Các Trẻ Do Thái Lữ Hành 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Cải Hối Tâm Hồn (Lc. 13: 1-9) Thiên Lý 13.10.2022 - GP. Nha Trang
Cái Nhìn Của Chúa Giêsu Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Calvê Chiều Buồn Thiên Hồ 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Cạm Bẫy (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Cám Dỗ Nào Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Cám Dỗ Trong Đời Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Cảm Mến Hồng Ân Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Cảm Mến Tình Cha Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Cảm Mến Tình Chúa Đinh Công Huỳnh 22.06.2021 - GP. Nha Trang
Cảm Mến Tình Yêu Chúa Hiền Hòa 22.04.2022 - GP. Sàigòn
Cảm Nghiệm Lê Đức Hùng 06.02.2018 - GP. Xuân Lộc
Cám Ơn Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Cám Ơn Chúa Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Cảm Ơn Chúa Đăng Khoa 13.04.2022 - GP. Sàigòn
Cám Ơn Người Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Cám Ơn Tình Ngài  Nguyễn Đức Thắng 08.06.2014 GP. Nha Trang
Cảm Tạ Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Cảm Tạ  Viễn Xứ 14.10.2016 GP. Nha Trang
Cảm Tạ Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Cảm Tạ Ân Tình Chúa Đinh Công Huỳnh 02.04.2019 - GP. Nha Trang
Cảm Tạ Cha  Huy Hoàng 15.12.2015 GP. Sàigòn
Cảm Tạ Cha Lm. Huy Hoàng 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Cảm Tạ Chúa  Hương Vĩnh 06.06.2002 GP. Sàigòn
Cảm Tạ Chúa 2 Đàm Ninh Hoa 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Cảm Tạ Chúa Xuân Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Cảm Tạ Chúa Xuân  Lm. Ngô Duy Linh 12.04.2009 GP. Phú Cường
Cảm Tạ Hồng Ân Lm. Nguyễn Duy 22.08.2007 - GP. Sàigon
Cảm Tạ Hồng Ân Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Cảm Tạ Hồng Ân Thiên Lý 14.10.2016 GP. Nha Trang
Cảm Tạ Hồng Ân Nhật Minh 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Cảm Tạ Hồng Ân Lm. Duy Thiên 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Cảm Tạ Hồng Ân Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Cảm Tạ Hồng Ân Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Cảm Tạ Hồng Ân Viễn Xứ 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Cảm Tạ Hồng Ân 80 Năm Xuân Hoàng 13.12.2017 - GP. Phát Diệm
Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa Nguyễn Văn Hiển 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa Nhật Minh 16.10.2017 - GP. Xuân Lộc
Cảm Tạ Mẹ La Vang Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Cảm Tạ Ngài  Dao Kim 19.07.2007 GP. Phú Cường
Cảm Tạ Ngày Mới Thiên Hồ 22.07.2022 - GP. Nha Trang
Cảm Tạ Ơn Chúa  Nguyễn Mộng Huỳnh 14.10.2016 GP. Nha Trang
Cảm Tạ Ơn Chúa  Bạch Vân 08.06.2014 GP. Nha Trang
Cảm Tạ Ơn Chúa  Đàm Ninh Hoa 15.12.2015 GP. Sàigòn
Cảm Tạ Ơn Chúa Đàm Ninh Hoa 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Cảm Tạ Ơn Chúa Đàm Ninh Hoa 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Cảm Tạ Ơn Chúa 1 Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Cảm Tạ Ơn Chúa 2 Lm. Từ Duyên GP. Xuân Lộc
Cảm Tạ Thánh Antôn Hùng Cương 13.01.2020 - GP. Sàigòn
Cảm Tạ Thánh Giá Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Cảm Tạ Thiên Chúa Viễn Xứ 02.04.2019 - GP. Nha Trang
Cảm Tạ Tình Chúa  Sơn Dương 03.02.2013 - GP. Xuân Lộc
Cảm Tạ Tình Chúa Đăng Khoa 06.12.2016 - GP. Sàigòn
Cảm Tạ Tình Yêu Phanxicô 22.04.2005 - GP. Sàigon
Cảm Tạ Tình Yêu Chúa Đăng Khoa 11.07.2020 - GP. Sàigòn
Cảm Tạ Yêu Mến (Lc. 17: 11-19) Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ 06.01.2022 - GP. Nha Trang
Cảm Thông Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Can Đảm Lên Lm. Nguyên Hữu 22.11.2006 - GP. Nha Trang
Cần Đợi Chúa Đến Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Cần Ra Khỏi Mình Lm. Thái Nguyên 01.02.2007 - GP. Cần Thơ
Cánh Cửa Thiên Đàng Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Cành Giêsê Đâm Bông Lm. Kim Long 29.04.2001 - GP. Phú Cường
Cánh Hạc Hoài Hương Ngọc Linh 08.01.2008 - GP. Ban Mê Thuật
Cành Hoa Dâng Mẹ  Mai Nguyên Vũ 15.12.2015 - GP. Sàigòn
Cành Hoa Dâng Mẹ Mai Nguyên Vũ 11.02.2018 - GP. Sàigòn
Cánh Hoa Tình Yêu Đinh Công Huỳnh 12.05.2003 - GP. Melbourne
Cánh Hoa Tuyệt Vời  Trầm Hương 25.01.2001 GP. Nha Trang
Canh Tân Đời Mình Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 24.05.2018 - GP. Nha Trang
Cành Thiên Tuế Lm. Mi Trầm 06.02.2012 - GP. Nha Trang
Canvê Chiều Buồn Đinh Công Huỳnh 14.10.2016 - GP. Nha Trang
Canvê Chiều Tím Buồn Đỗ Vy Hạ 05.01.2021 - GP. Nha Trang
Canvê Đồi Lộng Gió Nguyễn Thành Chiến 25.05.2017 - GP. Sàigòn
Cao Cả Thay  Phụng Ca Dành Cho Thiếu Nhi 05.11.2008 GP. Xuân Lộc
Cao Cả Thay Thế Thông 21.04.2008 - GP. Xuân Lộc
Cao Cung Lên  Hoài Đức - Nguyễn Khắc Xuyên 19.07.2007 GP. Phú Cường