Ca Nguyện - Hiệp Lễ

100 Năm Thăng Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Giáo Xứ MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

30 Năm Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Giáo Xứ Bến Cát MP3 music Bộ Lễ 1

60 Năm Hồng Ân Giáo Xứ MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Không Bỏ Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Anh Em Ta? MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Anh Em Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Muốn Theo Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Tự Nâng Lên Cao MP3 music 

Ai Yêu Mến Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

An Bình Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Ăn Cùng Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ăn Cùng Tấm Bánh Uống Cùng Chén Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Huệ Chúa Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Phúc Đời Con MP3 music 

Ân Sủng Của Ngài MP3 music 

Ân Sủng Tín Thác MP3 music 

Ân Sủng Tuyệt Vời MP3 music 

An Tâm Cất Bước MP3 music 

Ân Tình Bao La MP3 music 

Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Không Đổi Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Chúa MP3 music 

Ánh Mắt Chúa Nhìn MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Của Chúa MP3 music 

Ánh Mắt Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Chúa MP3 music 

Ánh Sáng Của Nhau MP3 music 

Ánh Sáng Đức Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Thật MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Tin Mừng MP3 music 

Ánh Sáng Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Và Bóng Tối MP3 music 

Ánh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Bác Ái Chân Thật MP3 music Bộ Lễ 1

Bác Ái Huynh Đệ MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Bác Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Cảm Tạ 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Cảm Tạ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Con Người MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Đức Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Đức Ái (1 Cr. 12: 31, 13: 13) MP3 music 

Bài Ca Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Lên Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Máu Đào MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Năm Thánh 2010 MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Ngợi Tình Yêu MP3 music 

Bài Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tạ Ơn MP3 music 

Bài Ca Thân Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Thương Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tôn Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tôn Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Trên Núi MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tri Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Trở Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Hát Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ngợi Ca Chúa Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Tình Ca Chúa Đã Hát MP3 music 

"Bạn Là Độc Nhất" MP3 music Bộ Lễ 1

Bản Nhạc Của Đức Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Bàn Tay Chúa Quan Phòng MP3 music 

Bàn Tay Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Bàn Tay Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Ban Thêm Niềm Tin MP3 music 

Ban Xuống Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Bao Giờ MP3 music Bộ Lễ 1

Bao Giờ Con Được Nghỉ Ngơi MP3 music Bộ Lễ 1

Bao Giờ Gặp Ngài MP3 music 

Bao La Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bao La Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bão Tố Nổi Dậy MP3 music Bộ Lễ 1

Bắt Đầu Lại Liên Tục MP3 music Bộ Lễ 1

Bắt Đầu Trở Lại 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Bấy Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Bày Tỏ Tình Yêu Chúa MP3 music 

Bến Bờ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Bến Bờ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Chân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Cung Lòng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Dòng Sông Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Đời Hát Với Giêsu MP3 music 

Bên Sông Giođan MP3 music Bộ Lễ 1

Bến Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Vách Đá MP3 music Bộ Lễ 1

Benedictus MP3 music Bộ Lễ 1

Biện Chứng Của Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Biển Đời Mênh Mông MP3 music 

Biển Trời Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Chúa Biết Con MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Đến Bao Giờ? MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Chi MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Chúa Muốn MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Của Chúa MP3 music 

Bình An Của Chúa MP3 music 

Bình An Của Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Nơi Đâu? MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bình Minh Ca Ngợi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? MP3 music Bộ Lễ 1

Bơ Vơ MP3 music Bộ Lễ 1

Bốn Mùa Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Bốn Mùa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bóng Đêm Cuộc Đời MP3 music 

Bông Hoa Bé Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Bông Hoa Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Huyền Diệu MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Ngài Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Đi Bên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Đường Gian Truân MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Qua Cửa Hẹp MP3 music 

Bước Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Trong Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Dao Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khen Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khen Tình Yêu Chúa Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Hồng Ân 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Hồng Ân 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nguyện Xây Thánh Đường 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nguyện Xây Thánh Đường 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Đấng Tác Tạo Và Thi Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Một Đời Tạ Ơn MP3 music 

Ca Vang Quyền Năng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Tình Yêu Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Tình Yêu Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Tình Yêu Chúa 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Tình Yêu Chúa 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Tình Yêu Chúa 5 MP3 music 

Ca Vang Tình Yêu Chúa 6 MP3 music 

Cái Nhìn Của Chúa Giêsu MP3 music 

Cảm Mến Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Mến Tình Chúa MP3 music 

Cảm Mến Tình Ngài (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Mến Tình Ngài (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Ơn Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa MP3 music 

Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music 

Cảm Tạ Ngày Mới MP3 music 

Cảm Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Ơn Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Thông MP3 music 

Cảm Xúc MP3 music Bộ Lễ 1

Cao Vời Thay Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cao Vời Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Biển Sao Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Cất Tiếng Hòa Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Cất Tiếng Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Trắng MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Ca Tạ Ơn MP3 music 

Cầu Cho Họ Đạo MP3 music 

Câu Chuyện Trái Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hòa Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện Luôn MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện Nhiều MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện Trước Khi Tập Hát MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Cây Bút Chì Trong Tay Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Cậy Trông Nơi Chúa Thôi MP3 music Bộ Lễ 1

Cây Viết Chì Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Đã Mặc Khải MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Tác Sinh Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chan Chứa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chân Dung Người Cha Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Chân Dung Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chẳng Tình Yêu Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Một Ngày Mới MP3 music 

Chấp Nhận Mọi Sự MP3 music Bộ Lễ 1

Chấp Nhận Và Sống Đức Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Cần Tình Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Chúa MP3 music 

Chỉ Có Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Một Chúa MP3 music 

Chỉ Có Thầy! MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Mình Con Với Chúa Thôi MP3 music 

Chỉ Một Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Điều Cần MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Mình Chúa MP3 music 

Chỉ Một Mình Chúa MP3 music 

Chỉ Một Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Nơi Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Trái Tim Của Chúa MP3 music 

Chỉ Vì Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chia Sẻ Huynh Đệ MP3 music Bộ Lễ 1

Chiến Thắng Của Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chìm Trong Lời Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Chúa Là Gia Nghiệp MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Nhờ Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Vì Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Chúng Con Nhận Ra Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Biết Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Biết Chúa MP3 music 

Cho Con Biết Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Bình An MP3 music 

Cho Con Đến Với Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Được Nên Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Được Yên Nghỉ MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Gặp Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Gặp Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Gọi Tên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Là Chính Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Luôn Vững Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nên MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nên Phím Đàn MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nhận Ra Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nhận Ra Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nhận Ra Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nhìn Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Quên Chính Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Thấy Chúa MP3 music 

Cho Con Thêm Lòng Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Tìm Thấy Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Tìm Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Trái Tim Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Trở Nên Giống Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Vững Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Yêu Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Dân Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Hồn Con Hát MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Nước Trời Mai Sau MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Tình Người Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Trọn Đường Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Con Tựa Nương MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Hy Vọng Của Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chọn Phần Tốt Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Christus In Vobis MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa An Bài Muôn Sự MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ba Ngôi Hiện Diện Trong Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ban Cho Chúa Cất Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ban Điều Đáng Ước Mơ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biến Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biết MP3 music 

Chúa Biết Rằng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biết Tất Cả MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biết Việc Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạm Lòng Con MP3 music 

Chúa Chăm Sóc Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chan Chứa Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi MP3 music 

Chúa Chạnh Lòng Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chính Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chịu Phép Rửa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cho Con MP3 music 

Chúa Chờ Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chọn Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chữa Lành Bệnh Tật Con MP3 music 

Chúa Chữa Người Mù MP3 music 

Chúa Có Mặt Trong Lịch Sử MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Có Thấy Chăng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa! Con Mong Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Con Bước Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Đưa Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dắt Dìu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dắt Dìu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dắt Dìu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Biết Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chết Vì Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con MP3 music 

Chúa Đã Hiện Diện MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Nhìn Thấy Hết MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music 

Chúa Đã Yêu Con MP3 music 

Chúa Đáng Mến Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đầy Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Ngự Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Trong Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa! Đối Tượng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giàu Lòng Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Là Vua MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Mời Con Đến MP3 music 

Chúa Hằng Dẫn Lối MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Dung MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiểu Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kêu Mời Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Khát MP3 music 

Chúa Không Giận Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kitô Hiện Diện Trên Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kitô Là Cùng Đích MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kitô Là Cuộc Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng MP3 music 

Chúa Là Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Con Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Cuộc Sống Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đá Tảng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Chăn Dắt MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Điểm Tựa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đường MP3 music 

Chúa Là Gia Nghiệp MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp MP3 music 

Chúa Là Gia Nghiệp Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hải Đăng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hạnh Phúc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Lẽ Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mặt Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Người Trồng Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Niềm Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Niềm Vui MP3 music 

Chúa Là Nơi Con An Nghỉ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Con Tựa Nương MP3 music 

Chúa Là Nơi Nương Náu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Tất Cả MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Tất Cả MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Tất Cả MP3 music 

Chúa Là Tất Cả Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Thần Lương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Làm Người MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Liên Kết MP3 music 

Chúa Luôn Còn Mãi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Hiện Diện MP3 music 

Chúa Luôn Ngọt Ngào MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Nhân Từ MP3 music 

Chúa Luôn Nhìn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Quan Phòng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mãi Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mời Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mời Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mọi Sinh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Bị Treo Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Con Cộng Tác MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nâng Con Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nâng Đỡ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Trong Con MP3 music 

Chúa Nguồn Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nguồn Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nguồn Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Ái MP3 music 

Chúa Nhân Hậu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nơi Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nuôi Hồn Xác MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nuôi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Bên Con MP3 music 

Chúa Ở Bên Tôi MP3 music 

Chúa Ở Cùng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Cùng Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Cùng Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Đâu Bây Giờ? MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Với Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi Bao Giờ? MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi! Con Cần Ngài MP3 music 

Chúa Ơi Ở Lại Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Rất Gần Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đền Bù MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đón Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sống Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sống Trong Con MP3 music 

Chúa Sống Trong Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sống Trong Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sống Trong Tôi MP3 music 

Chúa Tác Thành Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tể Càn Khôn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thật Sang Giàu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thật Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thấu Hiểu Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Đến Trước MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Người MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Yêu Con MP3 music 

Chúa Thương Yêu Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trong Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trong Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trong Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trong Lịch Sử MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trong Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tuyên Ngôn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Và Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Và Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Chờ... MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Cùng Con MP3 music 

Chúa Vẫn Đi Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Đồng Hành MP3 music 

Chúa Vẫn Hiện Diện MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Hiện Diện MP3 music 

Chúa Vẫn Luôn Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Thánh Hóa MP3 music 

Chúa Vẫn Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Thương Con MP3 music 

Chúa Vẫn Thương Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Ưa Thích MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu Thương 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu Thương 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Với Dân Tộc Gia-rai Con MP3 music 

Chúa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Con 1 MP3 music Bộ Lễ 1