Ads 5

Hôn Phối

25 Năm Chuỗi Ngày Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Thành Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

40 Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Hồng Phúc Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Hôn Phối 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Cưới MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Thành Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Chung Kết Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Trăm Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Nến Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Ngày Cưới MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Ơi Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Tình Ơi Hãy Hát MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Mẹ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Ngai Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Ngàn Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Nhau Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Tòa Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Bông Hồng Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Đôi Con Có Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Ngàn Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chan Chứa Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Chắp Tay Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Êm Đềm MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Một Lời Nguyện Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Nhau Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cho Con 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cho Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cho Con Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chúc Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Kết Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Kết Trầu Cau MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Lời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Tình Tobia Và Sara MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Trong Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Có Mẹ Đường Tình Nở Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Có Nhau Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Có Nhau Từ Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Mai Bước Đôi MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Tình Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Tình Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Tình Đã Nên Duyên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đời Hôn Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đời Trăm Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Duyên Vợ Chồng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Yêu 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Yêu 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tình Yêu 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đôi Tim Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đôi Tim Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đời Trăm Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Mẹ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Đời Hôn Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tiếng Kinh Đầu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tim Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Đôi Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Sáng Ngời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Son Sắt MP3 music 

Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Yêu Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trọn Tình Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Dắt Vào Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dậy Mau Bạn Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Diễm Ca Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Diễm Ca Người Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Diễm Ca Tình Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Diễm Tình Ca 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Diễm Tình Ca Buổi Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Diệu Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Diệu Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Dìu Bước Mai Sau MP3 music Bộ Lễ 1

Dìu Nhau Tiến Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Dìu Nhau Trao Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Dìu Nhau Vào Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Dù Tháng Ngày Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Duyên Tình Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Đền Thánh Giao Duyên MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trong Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trước Ngai Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trước Nhan Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Địa Đàng Của Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Chim Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Đôi Lứa Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Tim Hồng Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Hành Trong Cõi Sống Và Cõi Chết MP3 music Bộ Lễ 1

Đưa Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Đưa Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Đưa Nhau Đi Suốt Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lối Chúa (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Giải Nghĩa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Giải Nghĩa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Kết Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Gieo Bước Tình Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Giữa Yêu Thương Của Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Dòng Sông Gặp Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Tiếng Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Trái Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Halleluia 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Halleluia 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Halleluia 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Halleluia! Ngài Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Halleluia! Thiên Chúa Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Bước Bên Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Tiến Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Cho Người Kính Sợ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Hôn Nhân (Tv. 128) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thay (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Cho Mẹ Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dìu Nhau Bước Đều MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Người Tình Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Hẹn Thề MP3 music Bộ Lễ 1

Hẹn Thề Một Lần MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Khúc Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Khúc Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Trái Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hôm Nay Hai Người MP3 music Bộ Lễ 1

Hôm Nay Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Lễ 50 Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Tình Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Duyên Tơ Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Giao Lời Nguyền MP3 music Bộ Lễ 1

Khấn Xin Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Hoa Nở Miền Cana MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Tình Yêu Lên Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Đàn Dạo Chiều Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Tình Ban Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kỳ Công Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Kỷ Niệm Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Trời Cho Gió Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Thành Tín MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Trăm Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tình Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Phượng Chung Đôi MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Của Mẹ MP3 music 

Lời Con Khấn Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Đoan Hứa Hôn Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Hứa Thủy Chung MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Tân Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thề MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thề Hôm Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thắm Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Bên Nhau MP3 music 

Mãi Mãi Bên Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Vẫn Tươi Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Mơ Ước Trường Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Thủy Chung MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Ước Hẹn MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Ghi Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Một Tình Yêu Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Hôn Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Ngàn Phúc Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Nắm Tay Bước Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Này Người Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Này Người Yêu Dấu MP3 music Bộ Lễ 1

Nên Duyên Trầu Cau MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Chúa Là MP3 music Bộ Lễ 1

Ngân Khánh Chung Đôi MP3 music 

Ngày Của Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Êm Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hồng Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hồng Phúc Tình Yêu MP3 music 

Nghĩ Chuyện Ngày Sau MP3 music Bộ Lễ 1

Nghĩa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Nghĩa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Người Vợ Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Cho Nhau 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ước Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ước Hôn Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Nhã Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Bước Đi Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Ngày Thành Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Như Áng Mây Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Những Chiếc Nhẫn Này MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Nỗi Lòng Ađam MP3 music Bộ Lễ 1

Nồng Thắm Duyên Tình MP3 music 

Nụ Hoa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Trời - Ơn Người MP3 music Bộ Lễ 1

Phó Thác Cuộc Tình Con MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Những Ai MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Hẹn Thề MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Rước Tình Lên Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Bên Nhau Và Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Chết Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Cho Người Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Tìm Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Nguyện Ước MP3 music 

Tân Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Tân Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Tay Đan Tay MP3 music Bộ Lễ 1

Tay Mẹ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tay Trong Tay MP3 music Bộ Lễ 1

Thắm Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Lên Ngọn Nến MP3 music 

Thắp Ngọn Nến Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Sáng Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thật Diễm Phúc Thay (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Hồng Cana MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Bước Trong Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Ca Chiều Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Tình Người MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Hồng Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Hồng Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Hồng Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc Trăm Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ Cho Tương Lai MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Sắt Duyên Son MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trầu Duyên Cau MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Chúa Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Về Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Kết Hợp (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Kết Hợp MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Kết Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Muôn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Như Nắng Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Tạo Dựng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thắm Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Xin Trao Về MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đi Tìm Người Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trăm Năm Đưa Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Trăm Năm Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Trao Hiến Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trao Lời Nguyện Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Trao Nhau Yêu Thương MP3 music 

Trao Thương Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Trầu Cau Nên Duyên MP3 music Bộ Lễ 1

Trầu Cau Với Vôi Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Câu Ước Thề MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Có Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Kiếp Thương Nhau 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Kiếp Thương Nhau 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Kiếp Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Chương Trình Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nắng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Ngai Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Nguyện Thủy Chung MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Thề MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Khúc Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Ngài Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Yêu, Vì Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Phúc Cho Người MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Phúc Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Phúc Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Huyền Thoại MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Đôi Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Chúc Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Chúc Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Nối Kết MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Có Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cùng Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chàng Và Nàng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Tình Yêu Này MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Định Nghĩa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Định Nghĩa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Mãi Bên Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Nguyên Màu Áo MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Khấn Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Dẫn Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tình Yêu Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trọn Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Yêu Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Ý Nghĩa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Người MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Như Chúa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Đơm Hoa Kết Trái MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Xoa Dịu Đắng Cay MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Trong Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1