Nhập Lễ

Ai Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Cho Hồn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Lên Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Lên Núi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Vào Nơi Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ẩn Thân Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Bao Mừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Bao Mừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Lên Đền Thánh MP3 music 

Bước Lên Đền Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Tới Thiên Nhan MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Cung Thánh 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Cung Thánh 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Thánh Đài MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Lên Đền 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Lên Đền 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Lên Đền 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Đi 01 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Đi 02 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Đi 03 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Đi 04 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Đi 05 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Đi 06 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Đi 07 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Đi 08 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Đi 09 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Đi 10 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Đi 11 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Chúa Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ 9 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ CN 1 TN MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ CN 2 TN MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ CN 3 TN MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ CN 4 TN MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ CN 6 TN MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ CN 8 TN MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ CN 9 TN MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ Giáng Sinh 24/12 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ Giáng Sinh 25/12 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ Truyền Thống MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Các Tầng Trời Mở Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Đón Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nguồn Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đến Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Muôn Loài MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Lời Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Lời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Con Bước Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Con Bước Lên Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đến Gặp Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hân Hoan Tiến Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hát Bài Tân Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hoan Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Con Lên Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Vào Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Vào Nơi Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ta Yêu Dấu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tiến Vào Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tới Nguồn Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vui Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Hồn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Cung Điện Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Nhịp Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Cung Thánh Huyền Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dẫn Bước Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Thánh Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Thánh Lễ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trước Nhan Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Cha Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Ước Mơ Hoài MP3 music Bộ Lễ 1

Êm Đềm Biết Bao MP3 music Bộ Lễ 1

Gần Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Bước Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Bước Vào Thánh Cung MP3 music 

Hân Hoan Nhịp Bước MP3 music 

Hân Hoan Sướng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Tiến Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Tiến Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Tiến Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Tiến Vào Nhà Chúa MP3 music 

Hân Hoan Tiến Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Trở Về MP3 music 

Hân Hoan Vui Sướng MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Lãnh Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Reo Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Reo Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Tôn Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Về Nhà Chúa MP3 music 

Hãy Đổ Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hát Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hát Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thắp Sáng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tiến Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng Thánh Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Lên Khúc Hát MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Tiếng Hát Ngợi Khen MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Vang Khúc Nhạc MP3 music Bộ Lễ 1

Hoài Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Lên Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Các Tầng Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Dân Sion MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Thế Trần MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Biết Bao Mừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Họp Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Lên Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Lên Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Lên Đền (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Đầu Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Chủ Chăn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Truyền Giáo MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đền Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đền Thờ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đường Hành Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Núi Sion MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Vui Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Được Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Mắt Con Nhìn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Tiến Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Dâng Lễ Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mọi Nẻo Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Một Bài Ca Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Một Bài Ca Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điều Con Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Một Năm Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Dân Mau Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Lòng Ước Mơ MP3 music Bộ Lễ 1

Nâng Hồn Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Cùng Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Ta Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Về Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Ngát Hương Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Chúa Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Vui Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Nhập Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Bước Lên Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Nhàng Chân Bước MP3 music 

Như Lữ Hành MP3 music Bộ Lễ 1

Như Nai Rừng MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Thiết Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Trong Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Vui Sướng MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Cầu Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Reo Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Rộn Rã Niềm Vui MP3 music 

Sớm Mai Tạ Ơn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Cùng Về MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Cùng Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Đấng Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Con Reo Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Con Reo Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Reo Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Reo Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Laurensô MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ MISA MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Sáng Tim Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Đường Trong Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Thánh Chúa Mời MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Thánh Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Bước Lên Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Bước Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lên Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lên Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Thánh Cung MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Về Nhà Cha MP3 music 

Tiến Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tới Bàn Thờ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Nâng Phím Đàn MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Bước Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Tiến Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng (121) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trần Hoàn Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Trần Thế Hòa Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Triều Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Đền Thờ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nơi Thánh Cung MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Cung Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Đền Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Nơi Thánh Cung MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Thánh Cung MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Thánh Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cung Điện Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cung Triều MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đất Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Ca Ngợi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Hát MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Họp Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nơi Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nơi Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nơi Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nơi Đây MP3 music 

Về Núi Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Danh Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Luôn Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Mừng Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Vui Sao MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ca Khen Danh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Hồn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Chiếu Rọi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Mở MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Xem Lễ MP3 music Bộ Lễ 1