Thánh Vịnh (mẫu tự)

Ai Ẩn Mình Nơi Chúa (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Đi Đường Ngay (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Đi Đường Ngay Thẳng (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Đi Đường Thẳng Ngay (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Đi Gieo Giống (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Đi Gieo Giống (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14 - 3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Lên Núi Chúa (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Lên Núi Thánh (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Ở Đền Tạm Chúa? (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Trèo Lên (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Vào? (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Kính Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Mong Chúa (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Mong Đợi Chúa (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Nghẹn Ngào (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Ngụ Trong Đền Tạm Chúa? (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Nhìn Lên Chúa (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ Cho Con (Tv. 54) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ Được Lên (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ Được Vào (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ Được Vào Nhà Chúa (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sống Đời Công Chính (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Tìm Kiếm Chúa (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Trông Tìm Chúa (Tv. 69) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Vào Nhà Chúa (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Vào Nhà Chúa (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Vui Thú (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia - Sau Bài Tân Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia! Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia, Lạy Cha! MP3 music 

Alleluia Phục Sinh MP3 music 

Alleluia, Vì Chúa Hảo Tâm (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Ẩn Náu Bên Chúa (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Ẩn Náu Bên Chúa (Tv. 57) MP3 music Bộ Lễ 1

Ẩn Náu Bên Ngài (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Nghĩa Ngài (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Sủng Chúa Ban (Tv. 32) MP3 music 

Ân Sủng Của Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Chúa (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Anh Em Hãy Đi (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Anh Em Sống Chung Một Nhà (Tv. 132) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Nhân Từ (Tv. 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Cứu Độ (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Đến (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Cảm Tạ (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Chúc Tụng (Tv. 9) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Đức Cậy (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Hợp Nhất (Tv. 132) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mới (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mới (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mới (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mới (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mới (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Người Công Chính (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Người Về (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Vũ Trụ (Tv. 148) MP3 music Bộ Lễ 1

Ban Bí Tích Thêm Sức (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Hãy Ký Thác (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Bao La Kỳ Công (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Bao Người Thấy Tôi (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Bầy Tôi Chúa Hãy Tán Dương (Tv. 112) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Bờ Sông (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Bờ Sông Babylon (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Bờ Sông Babylon (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Bờ Sông Babylon 1 (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Bờ Sông Babylon 2 (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Bờ Sông Babylon 3 (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Bến Bờ Yêu Thương (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Cung Điện (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Dòng Sông (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Dòng Sông Babylon (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Dòng Sông Babylon (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Dòng Sông Đó (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Đồng Cỏ Xanh (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Hữu Đức Vua (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Hữu Đức Vua (Tv. 44) MP3 music 

Bên Hữu Ngài (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Hữu Ngài (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Sông Babylon (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Chi Dâng Chúa (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Gì (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Gì (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Bờ Sông Babylon (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Bởi Chúa Rộng Lượng Từ Bi (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Bởi Vì Chúa (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Bởi Vì Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Bởi Vì Chúa Rộng Lượng (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Bởi Vì Chúa Xót Thương (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Cung Thánh (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khen Mừng Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Tương Tiến (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Chúa Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Danh Chúa (Tv. 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Thiên Chúa (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Thiên Chúa (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Thiên Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Thiên Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Chúa (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Chúa Đi (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Chúa Muôn Đời (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Đấng Toàn Năng (Tv. 32/33) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Luật Pháp Chúa (Tv. 18 B) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Thiên Chúa (Tv. 150) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Tình Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Tình Thương (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Tình Thương Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Tình Thương Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Vinh Quang Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tình Tri Âm (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng (Tv. 140) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa 2 (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa Bài Ca Mới (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa Đi (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa Đi (Tv. 148) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa Đi (Tv. 148) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Chúa Hóa Công (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Danh Chúa (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Danh Chúa (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Kỳ Công Chúa (Tv. 135) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Lòng Thương Xót Của Chúa (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Ngôi Lời Thiên Chúa (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Thánh Danh (Tv. 148) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Thánh Danh (Tv. 148) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Giữa Đại Hội (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vịnh 127 MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music 

Các Bạn Khiêm Cung (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Khiêm Cung (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Khiêm Cung (Tv. 68) MP3 music 

Các Câu Xướng Đáp Tuần Thánh A+B+C MP3 music Bộ Lễ 1

Các Ngươi Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Ngươi Hãy Ngợi Khen Chúa (Tv. 134) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Tổng Lãnh Thiên Thần (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Ơn Thượng Đế A+B+C (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa Đi (Tv. 106) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân (Tv. 51) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Ngài (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Ơn Chúa (Tv. 105) MP3 music Bộ Lễ 1

Cánh Chim Bằng (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Cao Ngất Trời Xanh (Tv. 35) MP3 music Bộ Lễ 1

Cao Vời Khôn Ví (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 2 (Tv. 56) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 3 (Tv. 56) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn - An Táng (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Xin Cho Tân Vương (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Cậy Trông Chúa (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Cậy Vào Tình Thương Chúa (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Đã Sinh Con (Tv. 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Chẳng Biết Lấy Gì (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Chúc Tụng (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Chúc Tụng (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Chúc Tụng (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Chúc Tụng Chúa (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Cứu Độ (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Cứu Độ (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Cứu Độ Chúa Ban (Tv. 115) MP3 music 

Chén Ơn Cứu Độ (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Ngài (Tv. 41) MP3 music 

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chim Non Thoát Lưới (Tv. 123) MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Chúa Dạy Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Ngài Là Hoàng Đế (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Ẩn Trú (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Được Thấy (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Lắng Nghe (Tv. 141) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Quả Tim Trong Sạch (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Trú Ẩn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỗ Dung Thân (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Đến Bao Giờ (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Ngày Quang Lâm (Tv. 24 & Is.) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Tới Bao Giờ (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Dân Hãy Ca Tụng (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Dân Hãy Ca Tụng Ngài (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Dân Hãy Ca Tụng Ngài! (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Dân Hãy Ca Tụng Ngài! (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ban Bánh (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ban Bánh Bởi Trời (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Bên Con (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cai Quản Chư Dân (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt 1 (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt 2 (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt 3 (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt 4 (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt Con (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Dắt Tôi (Tv. 22) MP3 music 

Chúa Chăn Giữ Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Giữ Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Và Giữ Gìn (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Che Chở (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Che Chở Con (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chiên Lành (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chiên Lành (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chính Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chịu Phép Rửa A+B+C (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chuẩn Bị (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chuẩn Bị Chỗ Định Cư (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chúc Phúc (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chúng Tôi (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Có Lời Ban Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Công Bố (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Công Bố Ơn Cứu Độ (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Công Minh (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Công Minh (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cứu Con (Tv. 114) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cứu Tôi (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cứu Trợ Tôi (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Đưa Con (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Đưa Con (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dắt Dìu Con (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Ban (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Biết Con (Tv. 139) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chuẩn Bị (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Công Bố (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Công Bố (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Công Bố Ơn Cứu Độ (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cứu Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cứu Tôi (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cứu Tôi (Tv. 33) MP3 music 

Chúa Đã Dò Xét Con (Tv. 138) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Giải Thoát (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Giáng Sinh (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Lập Ra (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Mạc Khải Ơn Cứu Độ (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Nghe (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Nghe Lời (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Nghe Lời (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Nhậm Lời Con (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Nhậm Lời Con (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Tha Thứ (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Thương Đáp Lời (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đáng Chúc Tụng (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đấng Giải Thoát (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đang Nâng Đỡ (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đấng Tối Cao (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Để Mắt (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đỡ Nâng Con (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đối Xử Khoan Nhân (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gần Gũi (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gần Kẻ Kêu Cầu (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Tôi (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giáng Sinh (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giàu Ơn Cứu Độ (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giàu Xót Thương (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Biến Hình (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gìn Giữ Con (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hay Thương Xót (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hay Xót Thương (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hay Xót Thương (Tv. 102) MP3 music 

Chúa Hiển Linh (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Trị (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Trị (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Trị (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Trị (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Khoan Dung (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Khoan Nhân (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kitô Vua B (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng (Tv. 20) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng 1 (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng 2 (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng 3 (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chỗ Con Dung Thân (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chỗ Dung Thân (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chốn Con Nương Nhờ (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chốn Dung Thân (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chốn Tựa Nương (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chủ Trái Đất (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực Con (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực Con (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Cứu Độ (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Cứu Độ Tôi (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Phù Trợ (Tv. 123) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Thánh (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Trung Tín (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Từ Bi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Từ Bi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Từ Bi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Từ Bi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Từ Bi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Xót Thương (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đức Thánh Quân (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music 

Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music 

Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Khát Vọng (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Khiên Mộc (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử (Tv. 22/23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Ánh Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Ánh Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Con Náu Thân (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Tựa Nương (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Phần Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Phần Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Phần Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Phần Gia Nghiệp (Tv. 15) MP3 music 

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng Đời Con (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sống (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sức Mạnh (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sức Mạnh (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sức Mạnh (Tv. 59) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sức Mạnh Con (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Thần Trí (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Thành (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Thiên Chúa (Tv. 131) MP3 music 

Chúa Là Tình Yêu (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua 1 (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua 2 (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua Hiển Trị (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua Muôn Đời (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Làm Muôn Điều Lớn Lao (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Làm Vua (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Làm Vua (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Làm Vua (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Lên Trời (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Cạnh Kề (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Ngọt Ngào (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Từ Ái (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mặc Thiên Oai (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mở Bàn Tay (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mở Rộng Bàn Tay (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mở Rộng Bàn Tay (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Một Niềm Từ Bi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Con Làm Gì (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muôn Trùng Cao Cả (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nâng Đỡ (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nâng Đỡ Hồn Con (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Đến (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Đến Cai Trị (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên Trời (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Qua (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Qua (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Qua (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Tới (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Tới (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Trị Cõi Trời (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nguồn Ánh Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhậm Lời Con (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Hậu (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Hậu Khoan Dung (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Hậu Và Khoan Dung (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 MC B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 MC C (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Chay A (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Chay B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Chay B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Chay C (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Chay C (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 MV B (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 MV C (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Thường Niên A (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Thường Niên B (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Thường Niên C (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 MC B (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 MC C (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Chay A (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Chay B (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Chay B (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Chay C (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Chay C (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 MV B (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 MV C (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Phục Sinh A (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Phục Sinh A+B+C (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Phục Sinh B (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Phục Sinh B (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Phục Sinh C (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Phục Sinh C (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Thường Niên A (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Thường Niên A (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Thường Niên B (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Thường Niên B (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Thường Niên C (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Thường Niên C (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 TN C (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 MC B (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 MC C (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Mùa Chay A (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Mùa Chay B (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Mùa Chay B (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Mùa Chay C (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Mùa Chay C (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Phục Sinh A (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Phục Sinh B (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Phục Sinh B (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Phục Sinh C (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Phục Sinh C (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 PS B (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 PS C (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Thường Niên A (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Thường Niên B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Thường Niên C (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Thường Niên C (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 TN B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 TN B (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 TN C (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 MC B (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 MC C (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Chay A (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Chay B (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Chay B (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Chay C (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Chay C (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A (TV. 23) MP3 music Bộ Lễ 1