Thiếu Nhi

Ai Ăn Thịt MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Khát Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Nhìn Lên Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Tin Vào Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Allêluia! Xin Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Anh Em Hãy Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Anh Em Hãy Vui Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Và Muối Men MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Hạnh Phúc 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Hạnh Phúc 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mùa Chay MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Thiêng Bởi Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Bàn Thờ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Bông Hoa Nhỏ Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tạ Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Các Môn Đệ MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh Anh Hài MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cao Cả Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Xin Ngôi Ba MP3 music Bộ Lễ 1

Cây Bên Dòng Suối MP3 music Bộ Lễ 1

Cây Nến Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Cây Nho Muôn Thuở MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Đắng Này MP3 music Bộ Lễ 1

Chìa Khóa Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Chìa Khóa Phêrô MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cứu Độ Toàn Năng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dạy Em MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Lấy Bùn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Sinh Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Tác Tạo MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đáng Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Để Mắt Trông Nom MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giáng Sinh 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kitô Vua Vũ Trụ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Ẩn Náu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sức Mạnh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua Hiển Trị MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mãi Ở Bên Em MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Một Lòng Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Hậu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Xót Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Bé Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Thương Bé Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Ta Đã Nhận Biết MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Phải Lo MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Ta Được Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Có Thánh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chiên Đã Bị Giết MP3 music Bộ Lễ 1

Con Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Của Em MP3 music Bộ Lễ 1

Con Kêu Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Mong Được Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phải Vui Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Đàn Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Loan Truyền MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Cậy MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Một Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Chúa, Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Dấu MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đơn Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Cúi Xin Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Tôn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Ta Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bông Hoa Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa Tuổi Trẻ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ MP3 music 

Dâng Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Diễm Phúc Của Lòng Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Dự Tiệc Cưới MP3 music Bộ Lễ 1

Duyên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Đại Lễ Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Đàn Ca Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Chăn Dắt Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Đất Tốt MP3 music Bộ Lễ 1

Đau Khổ Dẫn Đến Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Chiên Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Sao Sáng Huy Hoàng MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Chúa Giáng Trần MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Nay Đêm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Hãy Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Bàn Tay Bé Xíu MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Này Tới Đời Kia MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Chờ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô Đã Chịu Sát Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô Phải Chịu Khổ Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô: Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Được Lớn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Được Rước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Đến Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Em Đâu Có Sợ MP3 music Bộ Lễ 1

Em Tin Rằng MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Đình Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Giêrusalem Đây Thành Đô MP3 music Bộ Lễ 1

Giêrusalem Nào Đứng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đây Êm Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Gọi Chúa Là Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Gương Thánh Phaolô MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Lúa Gieo Vào Lòng Đất MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đàn Ca Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đặt Ngón Tay Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Để Mọc Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Loan Truyền MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngắm Xem MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nghiệm Xem MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngợi Khen Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Reo Vang Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiền Từ Và Khiêm Nhu MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô MP3 music Bộ Lễ 1

Hôm Nay Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Tôi Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Hiển Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Đoái Nhìn MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Lề Luật Chúa Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ MP3 music Bộ Lễ 1

Lệnh Truyền Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Chúc MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Đã Phán MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Giao Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Tạ Lỗi MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Chúc MP3 music Bộ Lễ 1

Mạnh Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Maria! Nữ Vương Thiếu Nhi Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Chúa Yêu Người MP3 music Bộ Lễ 1

Môn Đệ Chân Chính MP3 music Bộ Lễ 1

Môn Đệ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Bài Ca Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điều Tôi Khấn MP3 music Bộ Lễ 1

Một Trẻ Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Tử Nhân Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Loài Ngóng Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Chiếc Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Muôn Dân MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Ta Hãy Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Này Chúa Sẽ Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Đây Con Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Này Đây Thời Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Này Đây Trinh Nữ MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Con Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Nay Tháng Hoa Đã Về MP3 music 

Nên Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đáng Suy Tôn MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Nơi Náu Ẩn MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Ngự Trong Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Đêm Mong Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọc Quý MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Đức Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Lời Nhập Thể 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Lời Nhập Thể 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Lời Nhập Thể 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đã Đến Dương Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Người Khôn MP3 music Bộ Lễ 1

Người Trung Tín MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhà Tiệc Ly MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Tấm Bánh Bẻ Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hoa Hướng Dương MP3 music Bộ Lễ 1

Như Một Vầng Trăng MP3 music Bộ Lễ 1

Như Nai Rừng MP3 music Bộ Lễ 1

Những Người Do Thái MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vinh Dự MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Rước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Noi Gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Tôi Cho MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Đã Gần MP3 music Bộ Lễ 1

Ô Kìa Vườn Nho MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Trong Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Chúa Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Lành Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Reo Vang Lên Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Rộn Ràng Đêm Trung Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Còn Ngỡ Ngàng MP3 music Bộ Lễ 1

Sinh Nhật Gioan 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Theo Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Trong Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Giả Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Mạng Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Sống Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Sửa Dạy Và Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Hát Ca Vang Lừng MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Loan Báo MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Ở Kề Bên MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Bé Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Trẻ Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Têrêsa Bé Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Tết Trung Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Tết Trung Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Tha Thứ Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Linh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phêrô Lập Tòa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Ở Cùng Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Đã Truyền MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Tối Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Yêu Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Thiếu Nhi Dâng Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Thiếu Nhi Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Thiếu Nhi Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Than Khóc MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Toàn Trái Đất Này MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Thấy Đấng MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Tớ Khiêm Nhu MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Đất Này MP3 music Bộ Lễ 1

Trần Gian Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Hơn Đất MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Đất Với Muôn Loài MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Đền Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Mọi Cơn Gian Nan MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Bỏ Mình Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Hồng Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Thơ Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Thơ Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Thơ Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Khúc Ca Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Vâng Theo Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Thương Dân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vòng Tròn Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Trị MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên Đi Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Reo Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Trung Thu Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vùng Đứng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Đoái Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Nên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Nhớ Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cứu Giúp Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổ Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đoái Nhìn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Gửi Thần Khí MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lắng Nghe MP3 music Bộ Lễ 1