Kim Long

Bài Ca Suy Niệm

* Về Chúa Giêsu

Bác Ái Huynh Đệ MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Của Chúngg Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chấp Nhận Mọi Sự MP3 music Bộ Lễ 1

Chiến Thắng Của Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Chúng Con Nhận Ra Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Biết Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nhận Ra Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ban Điều Đáng Ước Mơ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chọn Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Bị Treo Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Con Cộng Tác MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thật Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Có Thể Là Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Có Tin Thầy Không? MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Gặp Gỡ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Không Hiểu Được MP3 music Bộ Lễ 1

Dậy Con Bước Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô Là Con Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô Là Cửa MP3 music Bộ Lễ 1

Giấc Mơ Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Ước Giữa Chúa Với Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Chuẩn Bị Sẵn MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Dâng Đau Khổ MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Hợp Với Trái Tim Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Chúa Kêu Gọi Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Từ Chối Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Không Có Thể Yêu Thương? MP3 music Bộ Lễ 1

Không Phải Vì Ta Xứng Đáng MP3 music Bộ Lễ 1

Là Môn Đệ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Tác Động MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Nhân Hậu Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mạc Khải Về Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mạc Khải Về Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Mối Giây Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Món Quà Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Chỉ Còn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Một Tình Yêu Đồng Hóa MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Tử Tốt Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Đức Kitô Đã Không Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Tha Nhân Là Chính Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Đập Của Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Như Mặt Đại Dương MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Mỗi Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Bàn Tiệc Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Nghĩa Sĩ MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Vì Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tha Thứ Liên MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thể Là Bữa Tiệc MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Ai? MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Hạt Lúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Trong Tiếng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Vào Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa Thúc Bách Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Tỏa Hương Thơm Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tuân Phục Ý Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Với Trái Tim Mở Rộng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Tặng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dậy Con Vững Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Con Khẩn Nài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngự Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nhắc Con Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Lại Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

* Về Chúa Thánh Thần

Đi Theo Thần Khí MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Nhận Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Nói Theo Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Khí Tác Động MP3 music Bộ Lễ 1

* Về Đời Sống Kitô Hữu 

Ánh Sáng Thật MP3 music Bộ Lễ 1

"Bạn Là Độc Nhất" MP3 music Bộ Lễ 1

Bão Tố Nổi Dậy MP3 music Bộ Lễ 1

Bắt Đầu Lại Liên Tục MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện Luôn MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện Nhiều MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Điều Cần MP3 music Bộ Lễ 1

Chia Sẻ Huynh Đệ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nơi Anh Em MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Cùng Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đón Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Lời Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thích Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Để Ta Đi Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Đối Diện Sự Im Lặng MP3 music Bộ Lễ 1

Đói Khát Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Hóa Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Giá Trị Cuộc Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Động Như Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Lánh Ra Nơi Thanh Vắng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ra Đi Làm Chứng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Vui Tươi MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Tặng Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Lễ Với Người Khác MP3 music Bộ Lễ 1

Hoài Bão Về Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Vác Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Khuôn Mặt Người Nghèo MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Nguyện Và Chiêm Ngắm MP3 music Bộ Lễ 1

Là Môn Đệ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Của Người Thợ MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Đích Thực MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Khuyên Mời MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa, Nguồn Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Từ Thinh Lặng MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Trung Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Người Một Ơn Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Một Dấu Chứng MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay Mời Gọi Hoán Cải MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Cuối Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Nghỉ Ngơi Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôn Ngữ Của Tạo Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Người Xây Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Gốc Thánh Thiện MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Chứng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Như Bao Người Khác MP3 music Bộ Lễ 1

Như Mẹ Ngài Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Của Môn Đệ MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Trọn Vẹn MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Âm Hóa MP3 music Bộ Lễ 1

Phục Vụ Đích Thực MP3 music Bộ Lễ 1

Qua Cửa Hẹp MP3 music Bộ Lễ 1

Qua Lời Cầu Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Sẵn Sàng Đón Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Biến Cố Quang Lâm MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Đức Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Như Chúa Đã Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Theo Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Và Giúp Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Và Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Hiện Diện Cần Thiết MP3 music Bộ Lễ 1

Sức Mạnh Lời Cầu Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Là Lời Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Ai? MP3 music Bộ Lễ 1

Thiếu Thợ Gặt MP3 music Bộ Lễ 1

Thinh Lặng Là Lắng Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Hiện Sự Hiệp Thông MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Tế Cuộc Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Gặp Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Sự Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Tưởng Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tỏ Bày Chúa Hiện Diện MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Thinh Lặng Và Kín Nhiệm MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Bỏ Vì Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Vâng Lời Là Biết Lắng Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Với Hết Sức Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con Cầu Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổ Xuống Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Như Chúa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

* Về Đức Mẹ - Các Thánh

Ân Sủng Mẹ Lãnh Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Chấp Nhận Với Đức Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Của Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Viếng Thăm Của Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Do Các Tông Đồ MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Maria Là Cầu Nối MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Maria Mẫu Mực Cho Mọi Người Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Mẹ Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Liều Lĩnh Chấp Nhận Làm Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Đạo Nazareth MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Có Vị Trí Hàng Đầu MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đáng Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Kín Nhiệm Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Cửa Thiên Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Nhẫn Nại MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ở Gần Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Rạng Rỡ Và Đẹp Tươi MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Sống Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Nhận Trái Tim Của Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Phó Mình Cho Tình Mẫu Tử MP3 music Bộ Lễ 1

Phó Thác Cho Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse Đã Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Thích Chỗ Rốt Cùng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng "Xin Vâng" Của Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Trang Giấy Trinh Nguyên MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Cung Lòng Nữ Trinh MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Biến Cố Truyền Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Tuyên Xưng Mẹ Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Các Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Đừng Quên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Giữ Tim Con MP3 music Bộ Lễ 1

* Về Hội Thánh

Hội Thánh, Chính Là Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Hội Thánh Cộng Đoàn Đa Dạng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Nguyện Của Giáo Hội MP3 music Bộ Lễ 1

Thời Đại Của Lễ Hiện Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Cộng Đoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Một Nhiệm Thể MP3 music Bộ Lễ 1

* Về Phụng Vụ - Bí Tích

Chờ Chúa Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Gặp Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Trong Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kitô Hiện Diện Trên Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trả Cho Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Nước Tái Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Để Tha Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh Là Sự Trẻ Trung MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Chỗi Dậy MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Lễ Thiết Lập Nước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hình Ảnh Tấm Bánh Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Lần Hiệp Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay, Mùa Đổi Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Nến Ta Lãnh Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Nhận Ra Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Phép Thánh Tẩy MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Mùa Chay MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Ra Đời Của Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Đêm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Mùa Vọng Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

* Về Thiên Chúa

Chấp Nhận Và Sống Đức Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ba Ngôi Hiện Diện Trong Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Hiện Diện MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đáng Mến Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kêu Mời Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Rất Gần Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Ấn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Đức Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Xem Chúa Ở Đâu MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Tình Yêu Ngự Trị MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Sống Đẹp MP3 music Bộ Lễ 1

Muốn Làm Vui Lòng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ý Cha Thể Hiện MP3 music Bộ Lễ 1

Phục Vụ Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Hiện Diện Của Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tám Mối Phúc Thật MP3 music Bộ Lễ 1

Tay Con Trong Tay Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Nhan Chúa Dịu Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Thinh Lặng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Tự Do Để Yêu Và Được Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tuyên Xưng Cách Cao Vời Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích

Lần Đầu Rước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Phép Rửa MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Lễ

Bộ Lễ Ca Lên Đi 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Lễ Ca Lên Đi 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Lễ Ca Lên Đi 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Lễ Ca Lên Đi 5 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tung Hô Tưởng Niệm MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nguyện

Ân Huệ Chúa Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tôn Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bản Nhạc Của Đức Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Ban Xuống Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Hồn Con Hát MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biết Tất Cả MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Có Thấy Chăng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Ngự Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mọi Sinh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nâng Con Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tác Thành Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Đến Trước MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trong Lịch Sử MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tuyên Ngôn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Tôi Có Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chưa Thấy Nhưng Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi Tìm Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hy Vọng Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nguyện Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con No Say MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Lấy Gì? MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tìm Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ước Mơ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Chọn MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dẫn Con Từng Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tuổi Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dạt Dào Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Độ Duy Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Khác Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đâu Còn Ước Mơ Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Về Con Yêu Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Nghe Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Tin Dẫn Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Để Con Quên MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Sợ Chi MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Giây Phút Diệu Huyền MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Bài Tân Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ca Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Reo Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tìm Nước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hiện Diện Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khát Xa Nguồn MP3 music Bộ Lễ 1

Khí Cụ Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Nào Ngài Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Ngắm Nhìn MP3 music Bộ Lễ 1

Khuôn Mặt Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Hòa Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Bao Ngày Tháng MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Sáng Tạo MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Uy Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Được Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Mạch Nước Trường Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mơ Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mọi Việc Các Con Làm MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hồng Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Tử Tốt Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Vui Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Muốn Chúa Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Dân Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Chúa Là MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Chúa Là MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Tất Cả MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Trông Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Người Thợ Vô Danh MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Vui Bất Tận MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Thương Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Trầm Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Lên Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Như Nai Rừng MP3 music Bộ Lễ 1

Những Lần Gặp Mặt MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Chúa Đền Gần MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Lại Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Lại Với Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lạy Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Ai MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Là Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Được Tái Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Lên Núi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tầng Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Vì Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Sáng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Thấy Con Là Thấy Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Duy Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Là Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Tự Mạc Khải MP3 music Bộ Lễ 1

Thúc Trống Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thúc Bách MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Muốn Hát Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trao Tặng Nhiều Hơn MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Mới Đất Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Bài Hòa Tấu MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Lời Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Hiển Nước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Phúc Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Tôi Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Nho Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Biểu Dương Uy Phong MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Ánh Lửa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Muôn Người MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Phán Dạy MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Phán Một Lời MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cứu Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Đưa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cho Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Lời ChúaMP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Mắt Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Miệng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Là Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tình Yêu Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Rồi Hành Động MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn

Con Thiết Tha Van Nài MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lạy Giavê MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Con Khẩn Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Nghẹn Ngào MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Gian Truân MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Về Thiên Nhan MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Chốn Luyện Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Chốn Tối Tăm MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Thẳm MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Tối MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Danh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Thánh

Ai Tuyên Xưng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Anh Hùng Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Ngàn Trùng MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Khải Hoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Người Anh Dũng MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Người Diễm Lệ MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Thánh Micae MP3 music Bộ Lễ 1

Kỳ Công Nơi Thượng Đế MP3 music Bộ Lễ 1

Mưa Những Bông Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chư Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Hạt Lúa Mì MP3 music Bộ Lễ 1

Người Công Chính MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh An-na MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Cécilia MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Clara MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Đa-Minh MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Gioan Tiền Hô MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Mađalêna MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Mônica MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phanxicô Xaviê MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phaolô MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phêrô 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phêrô 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phêrô 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Têrêsa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Têrêsa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Têrêsa 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Têrêsa 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tông Đồ MP3 music Bộ Lễ 1

Tổng Lãnh Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Gian Nan Thử Thách MP3 music Bộ Lễ 1

Ưu Sầu Thành Hoan Lạc MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thánh Thần

Chính Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thánh Thần Nói MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Hơi Thở Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Nhận Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Thánh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Gió Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Lửa Thánh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Lửa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Sinh Lực MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Thần Khí MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Thánh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Thần Linh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Sẽ Đặt Thần Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Khí Ân Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Khí Hiện Diện MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Khí Như Nhựa Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Linh Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Linh Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Trong Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Tặng Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Thần Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Liên Kết MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngôi Ba MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Thần 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Thần 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thần Linh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thánh Thần Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thúc Bách Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ

Ánh Nến Sáng Ngời MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Miến Với Rượu Nho MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Trắng MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Trắng Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Với Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Rượu Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Cái Muôn Phương MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tiến Dâng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tiến Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Kính Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Kính Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Một Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bánh Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha Chí Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha Toàn Năng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Bánh Miến MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Bánh Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Hy Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đây Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Góp Phần Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tôn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Lòng Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Thành Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Tiến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Tể MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Ly Rượu Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Lời Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Về Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Từng Giọt Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Chúa Chí Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Như Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Như Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Như Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Như Xưa Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Uy Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Ly Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Này MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Bánh Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Kính Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lên Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Đồng Lúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từng Giọt Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Đền Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Với Bánh Trắng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thiên Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ

Ân Sủng Ban Cho Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ave Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện Với Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Kính Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Ca Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Là Con Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Niềm Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Yêu Đương MP3 music Bộ Lễ 1

Dạt Dào Mến Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dưới Chân Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Sung Mãn Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Con Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Giữa Biển Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nở Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Nở Giữa Đau Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Hợp Tiếng Mừng Kính MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Về La-Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Mẹ La-Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Trinh Nữ MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Lạy Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Mừng Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Thánh Mẫu La-Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Lặng Ngắm Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Bà Đầy Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thánh Mẫu MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thánh Mẫu MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Cậy Trông Của Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lúc Chiều Buông MP3 music Bộ Lễ 1

Lúc Sương Chiều Tỏa MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Diễm Lệ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Chúa Cao Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Chúa Cứu Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Của Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Dẫn Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đầy Ơn Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đẹp Tươi MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đồng Trinh, Xin Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đứng Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Hiến Dâng Trọn Vẹn MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Vẻ Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Sầu Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Sống Ẩn Dật MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Tuyệt Mỹ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điềm Lạ 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điềm Lạ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Sinh Nhật Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Thế Hệ MP3 music Bộ Lễ 1

Này Đoàn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Hoa Đẹp Tươi MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Mẹ, Con Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Như Trong Tiệc Cana MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Hiền Mẫu Nhân Loại MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Trước Tòa Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Sinh Hạ Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Vui Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Thinh Lặng Của Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Vui Sướng MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lạy Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lạy Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Trí Tôi Mừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Mẫu Đấng Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Mẹ Lớn Lao MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Hớn Hở Mừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Trần Thế Mừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đường Dương Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Chiều Dần Lan MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Bóng Trời Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Trái Tim Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Trời Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Tòa Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tự Do Đáp Lời MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Lời "Xin Vâng" MP3 music Bộ Lễ 1

Với Mẹ Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên Trinh Nữ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chứng Tỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Làm Hiền Mẫu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Liên Kết Với Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Dậy Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Minh Chứng Mẹ Là Hiền Mẫu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Phù Giúp MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tri Ân Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Mến Đức Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh

Bóng Đêm Buông Dài MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Máng Cỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Lên Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Chiêm Ngắm Vinh Quang Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Ở Cùng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giữa Muôn Người MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chân Lý MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Đấng Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Ca Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Tôi Đã Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Chuồng Bò Tiêu Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bông Hoa Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Tinh Giáng Trần MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Con Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm An Bình 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm An Bình 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Đông Sương Gió MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Gặp Gỡ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Nay Bừng Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Tràn Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Duyên MP3 music Bộ Lễ 1

Giữa Đêm Trường MP3 music Bộ Lễ 1

Hài Nhi Đi Vào Lịch Sử MP3 music Bộ Lễ 1

Hài Nhi Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Hài Nhi Vừa Giáng Sinh 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Hài Nhi Vừa Giáng Sinh 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Loan Báo MP3 music Bộ Lễ 1

Hình Ảnh Chúa Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đấng Emmanuen MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Giáng Sinh Về MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đêm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Màn Đêm Buông Lơi MP3 music Bộ Lễ 1

Màn Đêm Lung Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Màn Đêm Tỏa Lan MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Của Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đêm Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Một Hài Nhi 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Một Hài Nhi 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Đồng Hỡi 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Đồng Hỡi 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Đồng Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Sinh Nhật MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Lạy Vua Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Ta Đi Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Vùng Đứng MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đi Vào Lịch Sử MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Ai? MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Lời Hoan Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Ân Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Vui Tới MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Lời Đã Làm Người MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Lời Giữa Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Lời Làm Người MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Lời Mặc Xác Phàm MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Không Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Về MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Bêlem MP3 music Bộ Lễ 1

Một Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Rạng Danh Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Sa Mạc Bừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Say Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Sion Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tử Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Đoàn Mục Đồng MP3 music Bộ Lễ 1

Thức Giấc Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Muôn Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Be-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Cõi Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Hân Hoan 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Hân Hoan 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Cánh Đồng Bê-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Đông Phương MP3 music Bộ Lễ 1

Vị Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Sao Tỏa Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hội Thánh - Hiệp Nhất

Bác Ái Huynh Đệ MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Của Chúngg Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lên Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Mọi Người Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Cứ Dấu Này MP3 music Bộ Lễ 1

Đâu Có Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Dân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Giêrusalem Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Hội Thánh Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Hội Thánh Hiện Diện MP3 music Bộ Lễ 1

Nợ Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Nào Có Bác Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Đâu Có Bác Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Chúng Nên Một MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Nhất Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Phối

Bên Ngàn Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Chan Chứa Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Dìu Nhau Tiến Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Dù Tháng Ngày Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Tay Đan Tay MP3 music Bộ Lễ 1

Thắm Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đi Tìm Người Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Kiếp Thương Nhau 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Kiếp Thương Nhau 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Chương Trình Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hợp Ca

Ai Được Lên Núi Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Anh Hùng Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Máu Đỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Ngàn Trùng MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Thơ Tâm Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Tình Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Tình Ta Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Hang Đá MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Sông Babylon MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Tòa Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Bờ Sông Babylon MP3 music Bộ Lễ 1

Bóng Đêm Xuống Dần MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Đêm Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Khải Hoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Suốt Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Mến Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Sai Tôi Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn Trọn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Trời Rộng Mở MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Đông Sương Gió MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Không Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Giacaria MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Duyên MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Phong Nhiêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Mừng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Bình Viên Mãn MP3 music Bộ Lễ 1

Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Xuân 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Xuân 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Khắp Trên Cung Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Ngoại Giới Chết Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Nhường Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Mặt Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Mặt Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Nhạc Tôi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Hòa Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Mừng Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Mừng Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Trong Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Bà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Viễn Khách MP3 music Bộ Lễ 1

Màn Đêm Tỏa Lan MP3 music Bộ Lễ 1

Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Của Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đẹp MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đứng Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Nhân Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Mơ Về Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Mòn Mỏi MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Cứu Chuộc Ra Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Cứu Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Đồng Hỡi 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chiến Thắng MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Lạy Vua Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Này Ngôi Hai MP3 music Bộ Lễ 1

Nên Như Bé Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Ngài Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Thái Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Về MP3 music Bộ Lễ 1

Ngồi Tựa Dòng Sông MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Mắt Nhìn Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Hòa Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Như Nước Trong Nguồn MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Không Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Về MP3 music Bộ Lễ 1

Nỗi Niềm MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Lại Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Reo Mừng Chúa Thống Trị MP3 music Bộ Lễ 1

Say Noel (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Say Noel (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lạy Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Than Sầu Chi Mãi MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Trí Tôi Mừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Mẹ Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Vì Sao Cứu Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Đời Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lên Bạn Tình Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Người Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trần Thế Vang Khúc Hoan Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Bừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Cánh Đồng Bêlem MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Đêm Tuyết Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Lòng Đất Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Lòng Vực Thẳm MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Rạng Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Tung Cao Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Vạn Vật Hoan Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Con Là Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vị Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Vị Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Lòng Chúa Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Là Ngọn Đuốc Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Quay Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Gieo Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thánh Thần Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Chầu Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Sang MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Lễ

Ra Về Trong An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Ra Về MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Đã Hết MP3 music Bộ Lễ 1

Khấn Dòng

Chiếc Nhẫn Con Lãnh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dắt Dìu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Ở Cùng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nhận Khăn Lúp MP3 music Bộ Lễ 1

Dẫn Vào Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Không Còn Là Tôi Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lên, Bạn Tình Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Được Đính Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục

Cha Thương Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cất Tiếng Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Nhường Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Lần Đầu Tiên MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Câu Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Mươi Năm Hồng Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Tiến Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Suốt Cuộc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa Thẳm Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Thiên Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Đây 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Đây 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Đây 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Muôn Thuở MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Ngàn Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Ngàn Xưa (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Trước Muôn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Quá Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Tình Yêu Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Theo Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Đến Cùng MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay

Ai Liều Mạng Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biết Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chịu Đau Khổ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Xuống Trần MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đổ Máu Đào MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đưa Con Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ghé Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiến Trao MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Lấy Máu Đào MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Ái Và Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Từ Ái Vô Biên MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vác Cây Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Biết Tội Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Ngày Về MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Nào Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Ta Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Đầy Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Cây Sự Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô Đã Chết MP3 music Bộ Lễ 1

Giêrusalem Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Giữa Muôn Người MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hoán Cải MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhớ Cho MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức Luôn MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Về Cùng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trỗi Dậy MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Yêu Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Giải Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hối Cải MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Người Hãy Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Đức Kitô Tỏ Hiện MP3 music Bộ Lễ 1

Không Nguyên Bởi Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Là Người Thật MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Sao Biết Được MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Vua Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Lúc Chúa Thi Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Máu Chiên Bò MP3 music Bộ Lễ 1

Mẫu Gương Hạ Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Suy Tưởng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Có Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Con Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ơi, Hãy Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Chí Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Cải Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lễ Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Phải Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Quay Bước Về MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Bên Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lạy Hóa Công MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Lữ Hành MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Uy Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Trĩu Nặng MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Bông Hoa Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Cõi Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Mãnh Liệt MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chịu Đóng Đinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Trỗi Dậy MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Thờ Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Trời Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Lại Đi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Cuộc Đời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trót Mang Tội Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Vác Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Dự Của Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Rủ Thương Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tái Tạo Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thanh Tẩy MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thứ Tha Tội Lỗi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Dân Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Nhìn Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Yên Tâm, Con Cứ Về MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Đau Khổ MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng

Ánh Sáng Bừng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Cần Đợi Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Cành Giê-sê Đâm Bông MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Viếng Thăm MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đến 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đến 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thăm Dân Người MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hướng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Đã Đến Giờ MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Qua Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Đợi Trông Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Tiếp Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Kìa Chúa Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Thời Gian Viên Mãn MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa, Xin Hãy Đến 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đấng Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đấng Thiên Sai MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Dọn Đường Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Dọn Đường Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Quay Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mở Rộng Cõi Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Trào Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Chúa Gần Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Tôn Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Vị Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tỏ Lượng Khoan Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Gốc Giê-sê MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Vọng Đón Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Biểu Dương Sức Mạnh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Giêsu Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đến Cứu Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đến Đem Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổ Sương Ma