Ngọc Linh

Bộ Lễ

Bộ Lễ Dân Tộc MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nguyện

Bài Ca Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Biển Trời Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Bốn Mùa Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Trong Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Cuộc Sống Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Con Không Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xưng Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Gần Lòng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu! Người Đã Đến Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Chúc Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Loan Báo Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Vọng Vào Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Nguyện Chiều Hôm MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mở Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Mơ Về Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mời Gọi Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Lời Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Khúc Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Như Nai Rừng Khát Khao MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Ai Hằng Giữ MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Trong Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tán Tụng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Sáng Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Vô Biên MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Ngước Mắt MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sợ Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đỉnh Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Tri Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tri Ân Tình Chúa (bè phụ họa) MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Cả Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Mãi Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tình Yêu Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn

Cánh Cửa Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Cánh Hạc Hoài Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Bụi Mong Manh MP3 music Bộ Lễ 1

Con Luôn Trông Cậy MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Cho Người MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Lắng Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Hoài Vọng Thánh Nhan MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Các Thánh Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Cho Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tạ Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lần Nằm Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Nay Con Đến Bên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Tiến Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Vực Thẳm Xa Mờ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Mở Cửa Thiên Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Đưa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Mở MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tạm Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Đến Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ý Nghĩa Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Thánh

Anh Hùng Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Thánh Piô X MP3 music Bộ Lễ 1

Giuse Gương Sáng Lao Động MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Về Cha Thánh Đaminh MP3 music Bộ Lễ 1

Inhaxiô Thánh Hiệp Sĩ MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Nguyện Thánh Martinô MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha Thánh Martinô MP3 music Bộ Lễ 1

Mônica Người Mẹ Mẫu Gương MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Thánh Mônica MP3 music Bộ Lễ 1

Rosa Lima Nguyện Cầu Cho Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Nữ Catarina MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thánh Thần

Hãy Thắp lên Trong con MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Thần Tới MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ

Của Lễ Thanh Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trời Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Dâng Nguyện Cầu 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Dâng Nguyện Cầu 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Là Đây Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Đáp Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cuộc Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Lời Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Như Áng Hương Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Tựa Của Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tựa Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cuộc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ

Chiều Nay Con Có Hoa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Nay Con Có Hoa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Cùng Mẹ Ra Khơi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hoa Tin Cậy Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngọn Nến Hồng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngọn Nến Hồng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Hái Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Thánh Mẫu La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Ơn Đức Mẹ Sao Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đầy Ơn Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đồng Hành Chỉ Lối Con Đi (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đồng Hành Chỉ Lối Con Đi (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Muôn Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Viếng Thăm MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

Nép Bên Tòa Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Nến Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Bên Nhan Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Bảy Hoa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Bảy Hoa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Hoa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Hoa Năm Sắc 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Hoa Năm Sắc 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Hoa Năm Sắc 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Mẹ Hoa Nến Hương 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Mẹ Hoa Nến Hương 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Con Ngọn Nến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Bất Tử MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Giáng Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Hy Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tràng Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Chở Che MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Nhất

Hiệp Nhất Nên Một 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Nhất Nên Một 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Phối

Ca Khúc Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Nhau Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Kết Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tình Yêu 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Yêu Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Đưa Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Hôm Nay Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Đàn Dạo Chiều Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Thành Tín MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Nắm Tay Bước Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Trăm Năm Đưa Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hợp Xướng

25 Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia! Chúa Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Đêm Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Khải Hoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Các Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Thượng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Mừng Chúa Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Ngọc Bánh Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Mang Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chính Là Gia Nghiệp MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Từ Cõi Chết Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đến Trình Diện MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tiến Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Giao Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Bêlem MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Mùa Kinh Mở Hội MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Mầu Nhiệm MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trước Nhan Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Điềm Lạ Vĩ Đại MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô Đã Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Ơi! Ngài Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Chúa Bài Ca Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Nguyện Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Khuôn Mặt Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Ngợi Ca (Te Deum) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Nguồn Ủi An MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Thánh Thần Xin Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Ơn Đức Mẹ Sao Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Thành Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Mẹ Ru Trong Đêm Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Maria! Mẹ Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đầy Ơn Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Ước Mơ MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Con Chúa Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Lời Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Lời Ca Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Ánh Sáng Công Chính Và Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Hy Lễ Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Khúc Yêu Thương (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Khúc Yêu Thương (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Một Hiến Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Mùa Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Reo Mừng Chiến Thắng MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Trí Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Minh Chứng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Cung Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trẩy Hội Lên Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Tri Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Nôi Rơm Hèn MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Và Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Lời Con Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Mãi Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Lễ

Chúa Sai Tôi Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Vui Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Về An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Bước Người MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay - Phục Sinh

Cảm Tạ Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Mang Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vinh Dự MP3 music Bộ Lễ 1

Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Minh Chứng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Tình Yêu Và Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

- oOo - 

Alleluia Chúa Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Đức Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Hoan Hỉ MP3 music Bộ Lễ 1

Các Trẻ Do Thái MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tiến Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Từ Cõi Chết Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Để Ở Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Chiến Thắng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Loan Tin Chúa Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tạ Ơn Chúa Allêluia MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Con Vua Đa-vít MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Vui Lên! Lạy Nữ Hoàng MP3 music Bộ Lễ 1

Nâng Chén Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Chúa Lập Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Chúa Thống Trị MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Rực Rỡ MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đã Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Bàn Thờ Trần Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng - Giáng Sinh

Ân Tình Đêm Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Máng Cỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Hôm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Lành Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Thanh Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Bêlem MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hôm Nay Đấng Cứu Thế Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Mẹ Ru MP3 music Bộ Lễ 1

Một Tin Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Cứu Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Này Ngài Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chuông Ngân MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Mùa Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Nôi Rơm Hèn MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhập Lễ

Bước Vào Cung Thánh 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Cung Thánh 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trước Nhan Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Bước Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Tôn Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Biết Bao Mừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Hiến

25 Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Nữ Tỳ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Chọn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đây Là Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Gởi Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Dâng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Nhàng Từng Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Như Một Hiến Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Cha Lại Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Một Nhà MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Dâng Hiến 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Dâng Hiến 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Dâng Hiến 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Dâng Hiến 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Dâng Hiến 5 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Dâng Hiến 6 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Dâng Hiến 7 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Dâng Hiến 8 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Dâng Hiến 9 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Dâng Hiến 10 MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Tin Mừng Tôi Làm Tất Cả MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh

Ai Sống Đời Công Chính MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chủ Trái Đất MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Danh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tạ Ơn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Dõi Người Tìm Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Gìn Giữ Hồn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thay Dân Tộc MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Gieo Trong Đất Tốt MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Rao Giảng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Kể Cho Các Dân MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ký Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nghiệm Xem MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhìn Coi MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Là Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Lượng Thứ MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Mắt Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ở Giữa Ngươi MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Hoàng Bên Hữu Thánh Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Nương Bóng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Chúa Chọn MP3 music Bộ Lễ 1

Reo Vui Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Đã Chọn MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Xanh Tường Thuật MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Kính MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đáp Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Rước Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tán Dương Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thiên Chúa Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Ra Lòng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Thống Hối

Lời Nguyện Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Con Đường Chính MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân

Tạ Ơn Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Tinh

Giọt Máu Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Nối Rộng Vòng Tay MP3 music Bộ Lễ 1

Phụ Lục (không hát trong phụng vụ)

Ai Hỏi Vì Sao MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Chúa Yêu Người MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Đời Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Chúa Cao Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Nghĩa Sinh Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Lộc Chúa Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Tám Mối Phúc Thật MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Viên Ngọc Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1