Ads 5

Nguyễn Mộng Huỳnh

Ách Êm Ái Gánh Nhẹ Nhàng (Mt. 11: 25-30) MP3 music 

Ai Không Có Tội? (Ga. 8: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Anh Em Của Tôi? (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Mẹ Và Anh Em Ta? (Mc. 3: 20-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Ẩn Náu Bên Chúa  MP3 music Bộ Lễ 1

Bà Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Bắc Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Của Mô-sê  MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Ngày Cưới MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Ngợi Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tri Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Ban Sự Sống (Ga. 6: 24-35, 51-59) MP3 music 

Belem Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Bỏ Thầy Biết Theo Ai? (Ga. 6: 61-70) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Đấng Toàn Năng MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Kỳ Công Chúa  MP3 music Bộ Lễ 1

Các Con Đừng Sợ (Mt. 10: 26-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Con Hãy Đi (Lc. 10: 1-12, 17-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Ngươi Xem Gì? (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Cái Chổi Cùn MP3 music Bộ Lễ 1

Cái Nhìn MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Canh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Cây Viết Chì Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Ta Và Ta (Ga. 6: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Một Cha Một Thầy (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Một Điều Cần (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Mình Con Với Chúa Thôi MP3 music 

Chỉ Một Giới Răn Thôi (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Phán Một Lời (Lc. 7: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Danh Chúa Cả Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Trong Tỉnh Thức (Mt. 24: 37-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Bình Yên MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biến Hình (Mt. 17: 1-9) MP3 music 

Chúa Biết Rõ Lòng Ta (Mt. 6: 1-6, 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cha Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăm Sóc Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạnh Lòng Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3: 13-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Là Người Tị Nạn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gìn Giữ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Bến Đỗ MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử Nhân Lành (Mc. 6: 30-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Mục Tử Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Sức Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Đi Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Nương Náu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua (Ga. 18: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua Vũ Trụ (Lc. 23: 35-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Nhân Từ MP3 music 

Chúa Luôn Nhìn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muôn Đời Vẫn Thế MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sai Tôi Đi (Mc. 6: 7-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vĩ Đại Biết Bao MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga. 3: 16-18) MP3 music 

Chước Ba Thù (Mt. 4: 1-11) MP3 music 

Chuỗi Đời Lời Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chuông Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Trò Với Chúa Cha (Mc. 1: 29-39) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Bao Giờ? (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Đồng Hành (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Có Một Chỗ MP3 music Bộ Lễ 1

Có Tiên Tri Nào? (Lc. 4: 21-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Biết Mình Cần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chẳng Có Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Một Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Con Kêu Cầu Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Của Ngài MP3 music 

Con Người Là Chủ Ngày Sabát (Mc. 2: 23 - 3: 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phó Linh Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Ngợi MP3 music 

Con Tín Thác Vào Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Trẻ Này (Lc. 2: 22-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Trông Cậy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Dấu Của Cha (Mc. 1: 6b-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Ngài Muộn Màng MP3 music Bộ Lễ 1

Cộng Đoàn Đức Tin (Mt. 18: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Maria (Lc. 2: 16-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cho Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến Vua Trời (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Đôi Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Danh Ngài Là Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Hỏi MP3 music Bộ Lễ 1

Diệu Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Dọn Lòng Đón Chúa (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Dự Án Nhân Đạo Hội Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Có Uy Quyền (Mc. 1: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Giầu Xót Thương MP3 music 

Đây Là Con Ta Yêu Dấu (Lc. 9: 28-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đổi Lấy Thiên Thu (Lc. 16: 10-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Xu Của Bà Góa (Mc. 12: 41-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Xu Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Xu Nhỏ 2 (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Tin Cứu Chữa Con (Mc. 5: 21-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Cứng Lòng (Ga. 20: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Lìa Xa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Lo Lắng, Đừng Toan Tính (Mt. 6: 24-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Trách Móc Và Tính Toán (Mt. 20: 1-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Tưởng... (Mt. 5: 17-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lên Núi Sọ MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Theo Chúa (Lc. 9: 51-62) MP3 music Bộ Lễ 1

Emmanuel MP3 music Bộ Lễ 1

Giải Nghĩa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Nào Quan Trọng Nhất (Mc. 12: 28-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Góa Phụ Naim (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Góa Phụ Nain MP3 music Bộ Lễ 1

Gọi Tên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Vì Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Khen Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Chỗi Dậy (Mc. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Có Lòng Nhân Từ (Mt. 9: 9-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Mà Xem (Ga. 1: 35-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Với Ta (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Giữ Nghĩa Cùng Chúa (Lc. 2: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Kiên Tâm Bền Đỗ Luôn (Lc. 21: 5-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Kiên Trì Cầu Nguyện (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Làm Phép Rửa Cho Muôn Dân (Mt. 28: 16-20) MP3 music 

Hãy Mở Lòng Ra MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Mở Ra (Mc. 7: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nên Người Phục Vụ (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nên Trọn Lành (Mt. 5: 38-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngồi Chỗ Cuối (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhận Ra Chúa Trong Đời Thường (Mc. 6: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Qua Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Rửa Chân Cho Nhau (Ga. 13: 1-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sửa Đường (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thắt Lưng Chong Đèn (Lc. 12: 32-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trả Lại (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Nên Rốt Hết (Mc. 9: 29-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Luôn MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hoài Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Hoán Cải Là Sinh Trái (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Belem (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hosea MP3 music Bộ Lễ 1

Isaiah MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Giêsu Mỉm Cười Với Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Khờ Dại Khôn Ngoan (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Kho Tàng Quý Giá (Mt. 13: 44-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Khóc Con MP3 music Bộ Lễ 1

Khởi Đầu Tin Mừng (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Nguyên Bởi Bánh (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Dâng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Lưu Đày (Tv. 119) MP3 music 

Khúc Hát Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Sống Phù Du MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Thánh Giuse Lao Công MP3 music Bộ Lễ 1

Kỳ Công Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Là Muối Mặn, Là Đèn Sáng (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Gì Để Sống Đời Đời (Mc. 10: 17-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa, Xin Đừng Đứng Xa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thánh Giuse MP3 music 

Lễ Dâng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Lênh Đênh Phận Người MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Đêm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chứng Đức Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Đầu Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Trên Giòng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thầy Sẽ Không Qua Đi (Mc. 13: 24-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Đã Sẵn Sàng MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13: 24-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Mặc Lấy Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Mãi Bên Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Mang Lửa Xuống Thế Gian (Lc. 12: 49-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẻ Cá To (Lc. 5: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ La Vang Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Lộ Đức MP3 music Bộ Lễ 1

Mời Con Mau Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Khi Thức Giấc MP3 music Bộ Lễ 1

Mọi Sự Đã Hoàn Tất (Ga. 18: 1-19, 42) MP3 music 

Món Nợ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Một Niềm Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Muốn Theo Ta (Mc. 8: 27-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Chiếc Bánh Hai Con Cá (Lc. 9: 11b-17) MP3 music 

Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Mt. 14: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Nâng Hồn Lên Tới Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nâng Lên Hạ Xuống (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Ta Yêu Dấu (Lc. 3: 15-16, 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Mình Ta Này Là Máu Ta (Mc. 14: 12-16, 22-26) MP3 music 

Này Thiếu Nữ Sion (Mt. 21: 1-11) MP3 music 

Nếu Con... MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Muốn Theo Ngài (Lc. 14: 25-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Muốn Theo Thầy (Mt. 16: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Yêu Mến Thầy (Ga. 14: 15-21) MP3 music 

Ngài Là Bến Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Bến Sống Cho Đời Thả Neo MP3 music 

Ngài Mãi Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Quyến Rũ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngân Khánh Chung Đôi MP3 music 

Ngày Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Phán Xét (Mc. 13: 24-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Nghịch Lý Của Tin Mừng (Mt. 10: 37-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Lời Hóa Thành Nhục Thể (Ga. 1: 1-18) MP3 music 

Ngọn Đèn Lời Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọt Ngào Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Người Cha Nhân Hậu (Lc. 15: 1-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đã Sống Lại Rồi (Lc. 24: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Nghèo Của Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Người Phải Sống Lại (Ga. 20: 1-9) MP3 music 

Nguyện Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Thánh Maximilien Kolbe MP3 music Bộ Lễ 1

Như Bé Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Như Cha Các Con (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Chỉ Mình Con  MP3 music Bộ Lễ 1

Những Nén Bạc (Mt. 25: 14-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Hy Vọng Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Lớn Lao (Mt. 15: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Noel - Emmanuel MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Tha Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Nụ Hoa Nhỏ Xinh MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Hằng Sống (Ga. 4: 5-42) MP3 music 

Nước Thiên Chúa (Mc. 4: 26-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Thiên Chúa Gần Đến (Mc. 1: 14-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lòng Thương Xót Chúa MP3 music 

Ơn Chúa Luôn Dư Đầy (Ga. 6: 1-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cứu Rỗi Đã Đến Gần (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Ông Giakêu (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Phận Người Mỏng Manh  MP3 music Bộ Lễ 1

Phó Thác Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Phú Hộ Và Người Hành Khất (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Họa Tại Ta (Lc. 6: 17, 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi Và Ra Khơi MP3 music Bộ Lễ 1

Rồi Sẽ Không Còn (Lc. 20: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Mới Bầu Da Mới (Mc. 2: 18-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Bỏ Con? (Mt. 21: 1-11) MP3 music 

Sao Kém Tin! (Mc. 4: 35-41) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Yếu Tin (Mc. 4: 35-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Thuộc Về Đức Kitô (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Gì Thiên Chúa Kết Hợp (Mc. 10: 2-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Bánh Bởi Trời (Ga. 6: 24-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Cửa Chuồng Chiên (Ga. 10: 1-10) MP3 music 

Ta Là Sự Sống Lại (Ga. 11: 1-45) MP3 music 

Ta Muốn (Mc. 1: 40-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tân Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Tha Thứ Luôn Luôn (Mt. 18: 21-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Con Là Tro Bụi (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Đô Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Gia (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm Chúa Giêsu (Ga. 19: 31-37) MP3 music 

Thánh Thần Chúa Ngự Trên Tôi (Lc. 1: 1-4, 4: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 117 MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Con Thiên Chúa (Mt. 16: 13-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Đức Kitô (Lc. 9: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Đường (Ga. 14: 1-12) MP3 music 

The Bread Broken MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Ý Nhiệm Mầu (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Thịt Ta Máu Ta (Ga. 6: 51-59) MP3 music Bộ Lễ 1

Thợ Gặt Đang Thiếu (Mt. 9: 36, 10: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Thức Dậy Đi! MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Hành Lệnh Chúa Truyền (Mt. 21: 28-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Tích Trữ Cho Đời Sau (Lc. 12: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Cưới Con Chiên (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chuông Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Lc. 3: 1-6)  MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Chúa Ở Sai Nơi MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Sao MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha Bao La (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Như Nắng Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Miên Viễn MP3 music Bộ Lễ 1

Tinh Sạch Ô Uế Ở Tại Tâm (Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Tỉnh Thức Sẵn Sàng (Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Cơn Mưa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Lớn Lao (Ga. 15: 9-17) MP3 music 

Tôi Đã Thấy Và Tôi Làm Chứng (Ga. 1: 29-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Là Tiếng Kêu (Ga. 1: 6-8: 19-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Là Vua (Ga. 18: 33b-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Nhân Hiền (Lc. 15: 3-7) MP3 music 

Trên Biển Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đá, Trên Cát (Mt. 7: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Hỡi 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Hỡi 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Xuống Đời MP3 music 

Trong Tình Yêu Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Truyền Tin (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Buổi Sớm MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Buổi Sớm Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nay Con Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mong Về Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Thề MP3 music Bộ Lễ 1

Vầng Đông Đang Lên (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nguồn Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Ngài Đã Xót Thương (Lc. 17: 11-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Ví Như MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga. 16: 12-15) MP3 music 

Vòng Tay Nhân Ái Hội Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Nho Của Chúa (Mt. 21: 33-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Xem Quả Biết Cây (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Biến Đổi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chở Che Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Đôi Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chữa Lành Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Có Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cứ Dùng Con MP3 music 

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con Biết Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Mãi Bên Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Làm Vinh Hiển (Ga. 17: 1-11a) MP3 music 

Xin Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Mắt Con (Ga. 9: 1-41) MP3 music 

Xin Ngài Mở Mắt Con (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Tiếng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Lại Với Con MP3 music 

Xin Ở Lại Với Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Rửa Trái Tim Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sẽ Được Gõ Sẽ Mở (Lc- 11: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tạ Ơn Chúa MP3 music 

Xin Tán Dương Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thêm Lòng Tin (Lc. 17: 5-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thổi Vào Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xuôi Dòng MP3 music Bộ Lễ 1

Yên Vui Một Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Nhiều Được Tha Nhiều (Lc. 7: 36 - 8: 3) MP3 music Bộ Lễ 1