Phanxicô

Bộ Lễ

Bộ Lễ Hoa Hồng (2 bè) MP3 musicBộ Lễ 1

Bộ Lễ Hoa Hồng (4 bè) MP3 musicBộ Lễ 1

Ca Nguyện

Cám Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Biển Sao Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Nguyện Trước Khi Tập Hát MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nhận Ra Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Tìm Thấy Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ban Cho Chúa Cất Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chạnh Lòng Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Con Bước Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chết Vì Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Con Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Người Trồng Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Còn Mãi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Yêu Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Cần Đến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chỉ Là Tạo Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Bé Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Đá MP3 music Bộ Lễ 1

Con Trông Cậy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cúi Xin Chúa Sáng Soi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Ngàn Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Chân Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dù Thế Nào Đi Nữa MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Người Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Vua Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Gục Ngã Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xin Sẽ Cho MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Nhường Đơn Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

Không Bao Giờ MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Và Cuộc Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cỏ Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Chín Trên Đồng MP3 music Bộ Lễ 1

Mây Bay Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Mây Trên Đỉnh Núi MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Tin Trọn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Chút Ơn Của Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Nghỉ Yên Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngồi Bên Chân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Cho Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Nhờ Chúa Đời Con Bay Xa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Đến Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hạt Mưa Sa MP3 music Bộ Lễ 1

Núi Cao Nghiêng Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Kính Mình Máu Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Chúa Ở Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thiên Chúa Như Dòng Sông MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thương Vời Vợi MP3 music Bộ Lễ 1

Tri Ân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Những Ngày Này MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Chúa Quan Phòng MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Trái Tim Chúa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Cậy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Yêu Đời Yêu Người MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Thấy Thiên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Làm Khí Cụ Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Cuộc Sống Này MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Cha Mẹ

Cầu Cho Cha Mẹ 01 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Cha Mẹ 02 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Cha Mẹ 03 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Cha Mẹ 04 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Cha Mẹ 05 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Cha Mẹ 06 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Cha Mẹ 07 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Cha Mẹ 08 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Cha Mẹ 09 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Cha Mẹ 10 MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn

Biệt Khúc MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Về Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con Về Nhà MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Tiễn Đưa Mẹ Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Tôi Nằm Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Sống Thay Đồi Mà Không Mất Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Luyện Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Thánh

Ánh Sao Trời Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Vì Sao Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Cùng Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Nụ Cười Don Bosco MP3 music Bộ Lễ 1

Núi Cao Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Gia MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Nữ Têrêsa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phanxicô Assisi MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phaolô Trở Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Thần Bản Mệnh MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Kêu Của Gioan MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Và Thanh Gươm MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Ba Thánh Tử Đạo: Augustinô Phan Viết Huy, Nicôla Bùi Đức Thể, Đa Minh Đinh Đạt MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Đa Minh Ninh MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phêrô Đa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phêrô Trương Văn Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Philípphê Phan Văn Minh MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tôma Toán MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thánh Thần

Hãy Chiếu Soi MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Nến Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thắp Sáng Hồn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ

Bài Ca Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Bàn Tay Con MP3 music Bộ Lễ 1

Còn Gì Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Ngát Hương Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Tiến Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Khúc Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Tạ Ơn (giọng miền Bắc) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Tạ Ơn (giọng miền Nam) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa Bánh Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Niềm Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trọn Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trong Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Ngàn Bông Lúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Thái Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Này Đây Hoa Trái MP3 music Bộ Lễ 1

Này Tấm Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Mắt Nụ Cười MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Đền Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Tòa Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Nhận Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ

Bông Hồng Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi Hái Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ La - Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Nến MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Sứ Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Tôi Ngợi Khen MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Dâng Lễ Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đứng Bên Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Hiệp Công MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Bóng Mát MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Lên Trời 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Lên Trời 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Nhân Loại MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Kinh Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

Vòng Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Lễ

Bước Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Êm Đềm MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Kết Trầu Cau MP3 music Bộ Lễ 1

Có Nhau Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Mai Bước Đôi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đời Trăm Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Chim Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Dòng Sông Gặp Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Hẹn Thề MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Hoa Nở Miền Cana MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Trời Cho Gió Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Phượng Chung Đôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Chúa Là MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Êm Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Nghĩ Chuyện Ngày Sau MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Cho Nhau 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Như Áng Mây Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Những Chiếc Nhẫn Này MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Hẹn Thề MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Ca Chiều Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ Cho Tương Lai MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Muôn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Trao Thương Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nắng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Tình Yêu Này MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Khấn Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Đơm Hoa Kết Trái MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Xoa Dịu Đắng Cay MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay - Phục Sinh

Bài Dâng Lễ Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Bụi Tro MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Gột Sạch MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Là Bể Dâu MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Ơi Hãy Cất Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Khi Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Sống Sẽ Qua Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Đời Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Chúa Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con Lạc Lối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Của Người Yếu Đuối MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ơi Chớ Quên MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ơi Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Ai MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Bỏ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Thời Gian Trôi Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Thờ Thánh Giá Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trờ Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Quỳ Bên Chân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Bàn Tiệc Ly Năm Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Tiệc Ly MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ta Cứ Dấu Này MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Đâu Có Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Nói Gì MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Sáng Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Về Trời Con Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Người Galilê Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng - Giáng Sinh

Bờ Sông Babylon MP3 music Bộ Lễ 1

Đất Khô Đợi Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Đợi Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Làm Mưa Rơi MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Lên Chúa Sắp Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Gieo Rắc Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Ánh Sao Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đêm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tâm Hồn Đêm Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiển Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đêm Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Hang Đá Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giáng Sinh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Nhập Lễ - Tạ Lễ

Lễ Đã Hết MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Dâng Lễ Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Thiết Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Thánh Cung MP3 music Bộ Lễ 1

Tận Hiến

Chúa Gọi Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Bụi Không Tên MP3 music Bộ Lễ 1

Người Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân - Trung Thu

Chúa Là Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đầu Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Đầu Năm Dâng Lễ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Đầu Xuân Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Đón Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Đông Qua Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa xuân Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Trung Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Bánh Bốn Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Phụ Lục (không dùng trong phụng vụ)

Bài Ca Mai Đệ Liên MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Mừng Ngày Cưới MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hạt MP3 music Bộ Lễ 1

Ngắm Thứ Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Ngũ Bái MP3 music Bộ Lễ 1

Peacemakers (Xây Đắp Hòa Bình) MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Lúc Dâng MP3 music Bộ Lễ 1