Quốc Vinh

Ai Được Vào? (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Nghẹn Ngào (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sẽ Được Vào? (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Người Công Chính (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Người Về (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Chúa (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Luật Pháp Chúa (Tv. 18 B) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Vinh Quang Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Lòng Thương Xót Của Chúa (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Ngôi Lời Thiên Chúa (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Khiêm Cung (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa Đi (Tv. 106) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Xin Cho Tân Vương (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Cậy Vào Tình Thương Chúa (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Có Thầy! MP3 music Bộ Lễ 1

Chờ Mong Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Trị (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Phù Trợ (Tv. 123) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp Con (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Ánh Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua Hiển Trị (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi! Xin Ngài Mau Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thấy Mọi Sự (Tv. 138) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Rộng Mở (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Luôn Từ Ái (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Thương Muôn Loài MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Chúc Tụng (1 Sb. 29: 10-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Dâng Lời Ca Tụng (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đến Nương Nhờ Ngài (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Kêu Lên Chúa (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Thượng Tế (Tv. 109) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Chúc Tụng Danh Chúa (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Đàn Ca Mừng Chúa (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Còn Tình Nào...? MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Mong Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tán Dương Ngài (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Ca Ngợi (Dn. 3: 52-57) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Tạ Ơn (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Nhan Chúa Chí Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Chính Là Dòng Dõi (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Là Đấng Gioan Đã Nói (Ga. 1: 27-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Tay Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Con Đã Chọn MP3 music Bộ Lễ 1

Giêrusalem Hỡi (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Giêrusalem Nào Ca Ngợi Chúa (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Nẻo Đường (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thay Kẻ Lỗi Lầm Được Tha Thứ (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ca Mừng Chúa (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Đây (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử Và Nhìn Coi (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngợi Khen Chúa (Tv. 112) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thức Tỉnh Sẵn Sàng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Lên (Is. 35: 4-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Thức Giấc (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Kìa Người Đau Khổ Cầu Cứu (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Mẹ 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Mẹ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Nhân Hậu (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Là Sức Mạnh Con (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Sai Thánh Thần (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đức Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thượng Đế (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đêm Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi Ơi Hãy Ngợi Khen Chúa (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Của Bệnh Nhân (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Của Dân Chúa (Tv. 122) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Là Đèn Soi MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Tạ Ơn (Tv. 114) MP3 music Bộ Lễ 1

Mắt Tôi Nhìn Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đồng Hành Với Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Giáo Hội MP3 music Bộ Lễ 1

Một Hài Nhi Đã Sinh Ra Cho Chúng Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Là Vua (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Lễ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Thuở Con Là Thượng Tế (Tv. 109) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Nỡ Lòng Ruồng Bỏ Con Sao? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Mắt Nhìn Lên (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Chúc Phúc (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhập Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Hoàng Bên Hữu Thánh Vương (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Nương Bóng Chúa Toàn Năng (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lạy Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Tôi Sung Sướng Biết Bao (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Tôi Vui Mừng 2 (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cứu Độ (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Dân Tộc (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Chúa (Tv. 9) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Khao Khát Chúa (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Bị Chối Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Reo Mừng Chiến Thắng (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Toàn Thể Trái Đất Hãy Reo Mừng Thiên Chúa (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Tới Bao Giờ (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đã Cậy Trông Chúa (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Mừng Rỡ (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Bước Đi (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Vui Mừng 2 (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tay Ngài Con Phó Dâng (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Sâu (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Gì Chư Dân Cảm Tạ Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Viên Đá Góc Tường (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Nho Của Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Hồng Ân Cứu Độ (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chỉ Bảo Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Chúng Con Được No Say Tình Chúa (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Dắt Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Phù Giúp (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tái Tạo Lòng Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏa Ánh Tôn Nhan (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Theo Ý Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Mến Luật Pháp Chúa (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Phụ Lục

Chúc Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Ông Đồ Già MP3 music Bộ Lễ 1

Sinh Hoạt Đa Minh

Anh Em Một Nhà MP3 music Bộ Lễ 1

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Quen MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Họp Mặt MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Chứng Của Lời MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Giêsu! MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi Bạn Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Niệm Của Cha Thánh Đa Minh MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Huynh Đệ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Nghĩa Đa Minh MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Bốn Phương Trời MP3 music Bộ Lễ 1