Ads 5

Sơn Dương

Dâng Lễ

Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến Ngôi Hai MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Ước Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Trầm Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Kết Hiệp MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mọn Hèn MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Cậy Tin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hương Khói Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Tâm Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Tiến Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ - Thánh Giuse - Tận Hiến

Cầu Cho Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Bụi Hư Vô MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Hằng Cứu Giúp MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Sầu Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Bổn Mạng Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Ấy Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Lễ

Ánh Sáng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biết Rằng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mãi Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Có Một Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đi Tìm Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vẫn Luôn Cần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đẹp Thay Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đồng Cỏ Xanh MP3 music Bộ Lễ 1

Gặp Nhau Trong Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu! Con Tìm Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Luật Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thắp Lên Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khí Cụ Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Đền Đáp MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa Soi Bước Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Chúa Yêu Người MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Thiếu Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Say Men Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Say Men Hồng Ân 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Chan Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Khúc Ngợi Khen MP3 music Bộ Lễ 1

Vượt Mãi Thời Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Một Lòng Mến Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Lễ

Bình Minh Đang Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Bước Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tim Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Dựng Xây Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Hòa Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Chín Đầy Đồng MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ An Táng - Lễ Cưới - Cha Mẹ

Con Xin Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đời Trăm Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Bước Bên Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Cậy Tin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Mẹ Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hồng Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Nghĩa Mẹ Tình Cha 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Nghĩa Mẹ Tình Cha 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Nghĩa Mẹ Tình Cha 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Nghĩa Mẹ Tình Cha 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Tín Thác Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trao Hiến Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Cứu Rỗi MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay - Phục Sinh

Bước Chân Hoang Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tiếp Liên (Lễ Phục Sinh) MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Xưa Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vĩnh Hằng MP3 music Bộ Lễ 1

Còn Đó Tình Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lần Ngài Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Nép Vào Lòng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Lên Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Trên Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Vượt Trên Mọi Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đừng Xa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tha Thứ Tội Con MP3 music Bộ Lễ 1

Nhập Lễ

Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Vui Sướng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thắp Sáng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Hân Hoan Vui Sướng MP3 music Bộ Lễ 1

Một Bài Ca Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Vui Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh

Ca Tiếp Liên MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hân Hoan Múc Nước MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca Đêm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ca Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Địa Cầu Đầy Ân Sủng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Magnificat MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Nỡ Bỏ Rơi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 22 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 30 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 46 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 50 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 77 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 83 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 95 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 103 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 115 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 137 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 144 MP3 music Bộ Lễ 1

Ngoài Phụng Vụ

Chúc Mừng Sinh Nhật MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Gieo Lời Hằng Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Vẫn Mãi Yêu Em MP3 music Bộ Lễ 1