Trinh Nguyên

25 Năm Thành Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đức Mẹ Núi Cúi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Từ Bi Nhân Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Mừng Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Dâng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng 170 Năm Giáo Phận Huế MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kim Khánh Hội Dòng MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kính Thánh Anna MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kính Thánh Saviô MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Mẹ Chúa Thiên Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Bạn Trẻ MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Mạng Chúa Trao MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse Quan Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 22 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 44 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 66 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 77 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 83 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 88 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 97 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 112 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 122 MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha Nghĩa Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa Kitô Thúc Bách Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1