Ân Đức

25 Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Huệ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Người Mục Tử MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Nhân Chứng MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Thần Chết MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Chúa Biết Con MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Gì? MP3 music Bộ Lễ 1

Bổn Phận Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Tương Tiến (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Phục Sinh MP3 music 

Cao Ngất Trời Xanh (Tv. 35) MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Đắng MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Mong Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Luôn Tỉnh Thức MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nhận Ra Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Biết Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chiếm Đoạt Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Xức Dầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Cây Nho MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Điểm Tựa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đối Tượng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhìn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Phải Lớn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Chuỗi Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Có Một Điều MP3 music Bộ Lễ 1

Có Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Là Chi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Một Tổ Quốc MP3 music Bộ Lễ 1

Con Được Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Con Không Cô Đơn MP3 music Bộ Lễ 1

Con Với Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Chọn Chúa Mà Thôi MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tôn Vinh MP3 music 

Dạ Khúc Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đất Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Ấn Tình Yêu (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Ấn Tình Yêu (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Chứng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dầu Con Là Ai MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Đã Biết Mấy Lần5 MP3 music Bộ Lễ 1

Để Nên Lời Ngợi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Là Một Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Đứng Trước Nhan Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Con Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Giai Điệu Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Giữa Cảnh Đời (Tv. 117) MP3 music 

Hai Chiều Của Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Đời Thánh Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Ca Tình Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Lúa Dâng Người MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Trên Đỉnh Đồi MP3 music Bộ Lễ 1

Hiện Hữu Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tình Yêu MP3 music 

Hoa Dại MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Diệu Huyền MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Nguyện Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Tình Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Cuối Cùng MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Tim Con Khô Cứng MP3 music Bộ Lễ 1

Không Phải Con (Ga. 15: 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Một Loài Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Người Ca Công MP3 music Bộ Lễ 1

Khung Trời Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kiên Trì Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Thánh Mẫu La-Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tình Yêu (English) MP3 music 

Lạy Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chào Cuối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cuối Cuộc Đời 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cuối Cuộc Đời 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Mẹ Ru Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Tế Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tạ Ơn Cuối Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tình Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tôi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Từ Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Maria, Người Nữ Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đã Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Đấng Cứu Chuộc MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Trong Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Và Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Ngày Là Một Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Monica, Người Mẹ Mẫu Gương MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Người Tôi Tớ MP3 music Bộ Lễ 1

Một Người Nữ MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Hiến Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Có Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Tình Chúa (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Chúa Phục Sinh MP3 music 

Ngôi Nhà Tranh Đơn Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Đèn Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Người Là Bầu Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Ơn Cứu Rỗi (Dt. 5: 7-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ca Trong Cơn Đại Dịch MP3 music 

Nguyện Ước Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Nhiệm Mầu Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Con, Nhìn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Nguồn MP3 music Bộ Lễ 1

Như Đóm Lửa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Hy Vọng Hằng Sống 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Hy Vọng Hằng Sống 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Nỗi Buồn Hoàng Tử MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Đứng Của Người MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Nguồn An Nghỉ MP3 music Bộ Lễ 1

Nụ Hôn Giuđa MP3 music Bộ Lễ 1

Nụ Hôn Giuđa MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Con Hãy Theo Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Nào Hơn MP3 music Bộ Lễ 1

Quảng Đại Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi Trên Đường Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Phút Hiện Tại MP3 music Bộ Lễ 1

Suốt Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Ca Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Sự Mai Đệ Liên MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Vì Tình Yêu Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Tay Con Dâng Lên Cao MP3 music 

Thì Xin Cho Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Kết Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Mùa Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Muôn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Và Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Nào Lớn Hơn MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Người Chờ Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chân Thật MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Mừng Rỡ MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Nào MP3 music Bộ Lễ 1

Trầm Khúc Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Mới Đất Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Tròn Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Âm Thầm MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Vườn Nho Chúa MP3 music 

Ước Mơ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Vâng Lời Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Mừng Và Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cám Ơn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cám Ơn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Đưa Con Về (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Cho Con Biết MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Cha Cho Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1