Đinh Công Huỳnh

THÁNH CA PHỤNG VỤ

Bài Ca Đức Tin

Ai Tin Sẽ Được Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Tin Sống Động MP3 music Bộ Lễ 1

Lãnh Nhận Và Trao Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa, Con Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thêm Lòng Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Lòng Thương Xót

Ánh Mắt Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Nơi Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Con Ẩn Náu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Xót Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đại Dương Thương Xót MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu! Con Tín Thác Vào Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Tin Lòng Thương Xót ChúaMP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Tin Tưởng Nơi Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tín Thác Vào Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Cơn Hiểm Nghèo MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Chữa Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Uốn Lòng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Bí Tích

Ấn Tích Phép Rửa Tội MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vui Sướng MP3 music Bộ Lễ 1

Rước Chúa Vào Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Lễ

Bộ Lễ Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Lời Chúa - Năm C

CN 28 TN C - Lòng Biết Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

CN 29 TN C - Cầu Nguyện Không Ngừng MP3 music Bộ Lễ 1

CN 30 TN C - Lời Cầu Nguyện Khiêm Tốn MP3 music Bộ Lễ 1

CN 31 TN C - Đến Để Được Chữa Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nguyện - Hiệp Lễ

Bao La Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Nơi Đâu? MP3 music Bộ Lễ 1

Bông Hoa Bé Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Tình Yêu Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Tình Yêu Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Tình Yêu Chúa 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Tình Yêu Chúa 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Tình Yêu Chúa 5 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Vang Tình Yêu Chúa 6 MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Mến Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cao Vời Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Tác Sinh Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Mình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Trái Tim Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chìm Trong Lời Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Chúa Là Gia Nghiệp MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Gặp Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Quên Chính Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Thêm Lòng Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Trái Tim Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Trở Nên Giống Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Con Tựa Nương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chính Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa! Đối Tượng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đá Tảng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hạnh Phúc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Quan Phòng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thấu Hiểu Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Luôn Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Bao Giờ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Không Xin Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn Hòa Tan MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nương Tựa Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Sống Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Để Con Thất Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Công Chính MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu! Xin Nhớ Đến Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Đơn Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngợi Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Khúc Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Hoang Vắng MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Kinh Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Về Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Khao Khát Sống Trong Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khao Khát Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Khát Khao Hòa Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Khát Khao Nên Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Bóng Chiều Buông MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con... MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Thế Giới MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Trong Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Xót Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Loài Hoa Nơi Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Chúc Khen Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Vang Lời Ngợi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Cho Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Không Có Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Bầu Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Đấng Tạo Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Ngồi Kề Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọt Ngào Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Chân Lý Cao Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Trong Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hoa Hướng Dương MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tín Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Là Chấp Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Mát Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Tác Phẩm Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Kinh Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Chân Lý MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Suối An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Biến Đổi Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Ngời Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Như Cánh Đại Bàng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Như Suối Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Cao Siêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Là... MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Dòng Sông Ơn Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Vòng Tay Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Sao Chúa Dựng Nên Con? MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đừng Quên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hướng Lòng Con Tới Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mở Lòng Trí Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nói Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ở Lại Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thêm Lòng Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Nồng Thắm MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Ca Tin Mừng

Mùa Vọng - Giáng Sinh 

CN 1 MV A - Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng (Mc. 24: 37-44) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 MV B - Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 MV C - Nguyện Cầu Và Tỉnh Thức (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 MV A - Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 MV B - Trong Sông Giođan (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 MV C - Hãy Dọn Tâm Hồn (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 MV A - Gioan! Người Được Sai Đến (Ga. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 MV B - Chúa Là Nguồn Sự Sáng (Ga. 1: 6-8, 19-28) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 MV C - Canh Tân Đời Mình (Ga. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 MV A - Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 MV B - Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 MV C - Mẹ Chúa Đến Viếng Thăm (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Giáng Sinh Ban Đêm ABC - Tin Vui Chúa Giáng Sinh (Lc. 2: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Giáng Sinh Ban Ngày ABC - Ngôi Lời Đã Đến (Ga. 1: 1-18) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Giáng Sinh Rạng Đông ABC - Mau Tới Bêlem (Lc. 2: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Mùa Chay - Tam Nhật Thánh - Phục Sinh

Thứ 4 Lễ Tro ABC - Trở Về Với Bụi Tro (Mt. 6: 1-6, 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 MC A - Xin Chúa Giữ Gìn (Mt. 4: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 MC B - Chúa Vào Nơi Hoang Địa (Mc. 1: 12-15) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 MC C - Chúa Vào Hoang Địa (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 MC A - Nên Một Với Chúa (Mt. 17: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 MC B - Cùng Thầy Lên Núi (Mc. 9: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 MC C - Chúa Biến Hình (Lc. 9: 28b-36) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 MC A - Cho Con Khát Khao (Ga. 4: 5-42) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 MC B - Trong Lề Luật Chúa (Ga. 2: 13-25) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 MC C - Dụ Ngôn Cây Vả (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 MC A - Ánh Sáng Và Bóng Tối (Ga. 9: 1-41) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 MC B - Vì Yêu Thế Gian (Ga. 3: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 MC C - Người Cha Nhân Hậu (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 MC A - Sự Sống Và Sự Chết (Ga. 11: 1-45) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 MC B - Hạt Lúa Miến Cuộc Đời (Ga. 12: 20-33) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 MC C - Hãy Về Đi Đừng Phạm Tội Nữa (Ga. 8: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Lá A - Vườn Dầu Năm Xưa (Mt. 26: 14-27, 66) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Lá B - Đường Lên Canvê (Mc. 14: 1-15, 47) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Lá C - Trong Vườn Dầu (Lc. 19: 28-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 5 Tuần Thánh ABC - Chính Vì Tình Yêu (Ga. 13: 1-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 6 Tuần Thánh ABC - Tình Ngài Thập Giá (Ga. 18: 1-19, 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Vọng Phục Sinh A - Người Đã Sống Lại (Mt. 28: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Vọng Phục Sinh B - Đừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh (Mc. 16: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Vọng Phục Sinh C - Loan Tin Chúa Sống Lại (Lc. 24: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

CN PS ABC - Chúa Là Đấng Phục Sinh (Ga. 20: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 PS ABC - Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 PS A - Đường Chiều Emmau (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 PS B - Đừng Sợ! Chính Là Thầy Đây (Lc. 24: 35-48) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 PS C - Lạy Chúa! Con Yêu Mến Ngài (Ga. 21: 1-19) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 PS A - Chúa Là Đấng Chăn Chiên (Ga. 10: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 PS B - Hy Sinh Vì Đàn Chiên (Ga. 10: 11-18) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 PS C - Lắng Nghe Tiếng Chúa (Ga. 10: 27-30) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 PS A - Con Đường Sự Sống (Ga. 14: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 PS B - Chính Thầy Là Cây Nho (Ga. 15: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 PS C - Dấu Chỉ Yêu Thương (Ga. 13: 31-33a, 34-35) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 PS A - Yêu Mến Lề Luật Chúa (Ga. 14: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 PS B - Hãy Yêu Mến Nhau (Ga. 15: 9-17) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 PS C - Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14: 23-29) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 PS A - Lạy Cha! Giờ Đã Đến (Ga. 17: 1-11a) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 PS B - Để Chúng Nên Một (Ga. 17: 11b-19) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 PS C - Để Chúng Nên Một (Ga. 17: 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o -

Thường Niền

CN 1 TN A - Này Là Con Ta Yêu Dấu (Mt. 3: 13-17) (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 TN B - Này Là Con Ta Yêu Dấu (Mc. 1: 6b-11) (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 TN C - Này Là Con Ta Yêu Dấu (Lc. 3: 15-16, 21-22) (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 TN A - Ngài Là Con Thiên Chúa (Ga. 1: 29-34) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 TN B - Ở Lại Với Ta (Ga. 1: 35-42) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 TN C - Phép Lạ Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 TN A - Các Ngươi Hãy Theo Ta (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 TN B - Nước Chúa Đã Gần Đến (Mc. 1: 14-20) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 TN C - Tin Mừng Cho Người Nghèo (Lc. 1: 1-4, 4: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 TN A - Bát Phúc Giữa Đời (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 TN B - Sức Mạnh Lời Chúa (Mc. 1: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 TN C - Hãy Sống Cuộc Đời Ngôn Sứ (Lc. 4: 21-30) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 TN A - Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 TN B - Xin Chúa Cứu Chữa Con (Mc. 1: 29-39) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 TN C - Đừng Sợ! Hãy Theo Thầy (Lc. 5: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 TN A - Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5: 17-37) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 TN B - Chúa Động Lòng Thương (Mc. 1: 40-45) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 TN C - Nguồn Hạnh Phúc Đích Thực (Lc. 6: 17, 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 TN A - Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5: 38-48) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 TN B - Trỗi Dậy Mà Về (Mc. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 TN C - Hãy Yêu Kẻ Thù (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 8 TN A - Đừng Lo Lắng Chi (Mt. 6: 24-34) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 8 TN B - Hãy Biết Canh Tân (Mc. 2: 18-22) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 8 TN C - Đừng Xét Đoán (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 9 TN A - Xây Nhà Trên Đá (Mt. 7: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 9 TN B - Ngày Sabbát (Mc. 2: 23 - 3: 6) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 9 TN C - Vững Tin Vào Chúa (Lc. 7: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 10 TN A - Thân Con Tội Lỗi (Mt. 9: 9-13) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 10 TN B - Nghe Lời Chúa Dạy (Mc. 3: 20-35) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 10 TN C - Góa Phụ Thành Naim (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 11 TN A - Hãy Cho Nhưng Không (Mt. 9: 36 - 10: 8) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 11 TN B - Nước Trời Như Hạt Giống (Mc. 4: 26-34) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 11 TN C - Tội Con Chúa Đã Thứ Tha (Lc. 7: 36 - 8: 3) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 12 TN A - Hãy Tuyên Xưng Thầy (Mt. 10: 26-33) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 12 TN B - Sao Lại Sợ Hãi? (Mc. 4: 35-40) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 12 TN C - Từ Bỏ Chính Mình (Lc. 9: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 13 TN A - Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (Mt. 10: 37-42) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 13 TN B - Xin Chạm Vào Con (Mc. 5: 21-43) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 13 TN C - Dù Thầy Đi Đâu (Lc. 9: 51-62) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 14 TN A - Hỡi Ai Gánh Nặng (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 14 TN B - Xin Củng Cố Niềm Tin (Mc. 6: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 14 TN C - Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng (Lc. 10: 1-12, 17-20) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 15 TN A - Bước Chân Người Gieo Giống (Mt. 13: 1-23) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 15 TN B - Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng (Mc. 6: 7-13) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 15 TN C - Con Phải Làm Gì? (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 16 TN A - Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13: 24-43) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 16 TN B - Đàn Chiên Không Người Chăn (Mc. 6: 30-34) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 16 TN C - Maria Chọn Phần Tốt Nhất (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 17 TN A - Viên Ngọc Quý (Mt. 13: 44-52) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 17 TN B - Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá (Ga. 6: 1-15) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 17 TN C - Hãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 18 TN A - Bánh Và Cá (Mt. 14: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 18 TN B - Hãy Đến Với Ta (Ga. 6: 24-35) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 18 TN C - Bài Học Khôn Ngoan (Lc. 12: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 19 TN A - Thầy Ơi Cứu Con (Mt. 14: 22-33) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 19 TN B - Ta Là Bánh Ban Sự Sống (Ga. 6: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 19 TN C - Các Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12: 32-48) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 20 TN A - Lạy Chúa! Xin Thương Con (Mt. 15: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 20 TN B - Bánh Hằng Sống (Ga. 6: 51-59) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 20 TN C - Ngọn Lửa Tình Yêu (Lc. 12: 49-53) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 21 TN A - Phêrô, Con Có Phúc (Mt. 16: 13-23) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 21 TN B - Không Thầy Con Đến Với Ai? (Ga. 6: 61-70) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 21 TN C - Hãy Bước Qua Cửa Hẹp (Lc. 13: 22-30) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 22 TN A - Hãy Từ Bỏ Mình (Mt. 16: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 22 TN B - Chớ Giả Hình (Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 22 TN C - Hãy Sống Khiêm Tốn (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 23 TN A - Giúp Nhau Hoàn Thiện (Mt. 18: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 23 TN B - Chúa Chữa Người Câm Điếc (Mc. 7: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 23 TN C - Hãy Vác Thập Giá Theo Ta (Lc. 14: 25-33) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 24 TN A - Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy (Mt. 18: 21-35) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 24 TN B - Ai Muốn Theo Ta? (Mc. 8: 27-35) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 24 TN C - Quay Gót Trở Về (Lc. 15: 1-32) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 25 TN A - Chớ Ganh Tị (Mt. 20: 1-16a) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 25 TN B - Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất (Mc. 9: 29-36) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 25 TN C - Không Thể Làm Tôi Hai Chủ (Lc. 16: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 26 TN A - Này Con Đi Làm Vườn Nho (Mt. 21: 28-32) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 26 TN B - Tấm Lòng Bao Dung (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 26 TN C - Ladarô Và Người Phú Hộ (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 27 TN A - Con Chúa Hy Sinh (Mt. 21: 33-43) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 27 TN B - Không Được Phân Ly (Mc. 10: 2-16) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 27 TN C - Xin Chúa Ban Thêm Lòng Tin (Lc. 17: 5-10) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 28 TN A - Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 28 TN B - Bước Qua Cửa Hẹp (Mc. 10: 17-30) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 28 TN C - Người Cùi Xứ Samari (Lc. 17: 11-19) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 29 TN A - Trả Lại Cho Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 29 TN B - Khiêm Nhu Phục Vụ (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 29 TN C - Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 30 TN A - Giới Răn Trọng Nhất (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 30 TN B - Người Mù Bên Vệ Đường (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 30 TN C - Lời Nguyện Khiêm Tốn (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 31 TN A - Hãy Hành Động (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 31 TN B - Giới Răn Nào Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 31 TN C - Giakêu, Người Thu Thuế (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 32 TN A - Chúa Đến Bất Ngờ (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 32 TN B - Cho Đi Bằng Cả Tấm Lòng (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 32 TN C - Sự Sống Đời Sau (Lc. 20: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 33 TN A - Hãy Sinh Lợi (Mt. 25: 14-30) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 33 TN B - Chỉ Có Mình Cha Biết Thôi (Mc. 13: 24-32) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 33 TN C - Bền Đỗ Sẽ Được Cứu Rỗi (Lc. 21: 5-19) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 34 TN A - Chúc Tụng Đức Vua (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 34 TN B - Giêsu! Vua Chân Lý (Ga. 18: 33b-37) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 34 TN C - Giêsu! Vua Thời Gian (Lc. 23: 35-43) MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o -

Các Lễ Trọng - Lễ Kính - Lễ Đặc Biệt

CN Lễ Chúa Ba Ngôi A - Tin Vào Con Chúa (Ga. 3: 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Chúa Ba Ngôi B - Loan Tin Chúa Ba Ngôi (Mt. 28: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Chúa Ba Ngôi C - Ôi Nhiệm Mầu Tình Yêu Ba Ngôi (Ga. 16: 12-15) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Chúa Biến Hình A - Nên Một Với Chúa (Mt. 17: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Chúa Biến Hình B - Cùng Thầy Lên Núi (Mc. 9: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Chúa Biến Hình C - Chúa Biến Hình (Lc. 9: 28b-36) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Hiện Xuống ABC - Xin Chúa Ban Thần Khí (Ga. 20: 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa A - Mình Máu Chúa Ban (Ga. 6: 51-59) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa B - Này Là Mình Máu Ta Ban (Mc. 14: 12-16, 22-26) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa C - Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Lc. 9: 11b-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Thánh ABC - Bát Phúc Giữa Đời (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Thánh Anh Hài ABC - Rama, Vọng Tiếng Khóc Than (Mt. 2: 13-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ABC - Ai Dám Theo Ta (Lc. 9: 23-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa ABC - Mẹ Suy Niệm Trong Lòng (Lc. 2: 16-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ABC - Đáp Tiếng Xin Vâng (Lc. 1: 39-56) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ABC - Đáp Tiếng Xin Vâng (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiển Linh ABC - Theo Ánh Sao (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Minh Niên - Dâng Chúa Xuân Những Tân Toan (Mt. 6: 25-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mồng 2 Tết - Hiếu Kính Mẹ Cha (Mt. 15: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả A - Gioan, Người Được Tuyển Chọn (Lc. 1: 57-66, 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả B - Niềm Vui Chào Đời (Lc. 1: 57-66, 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Suy Tôn Thánh Giá ABC - Vì Chúa Yêu Thế Gian (Ga. 3: 13-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên A - Mừng Chúa Về Trời (Mt. 28: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên B - Chúa Giêsu Lên Trời (Mc. 16: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên C - Chúa Đã Về Trời (Lc. 24: 46-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gia Thất A - Noi Gương Gia Đình Thánh Gia (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gia Thất B - Noi Gương Thánh Gia (Lc. 2: 22-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gia Thất C - Gia Đình Gương Mẫu (Lc. 2: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Giuse ABC - Giuse! Người Âm Thầm (Mt. 16: 18-21, 24a) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô ABC - Chìa Khóa Nước Trời (Mt. 16: 13-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu A - Hỡi Ai Gánh Nặng (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu B - Nơi Thánh Tâm Chúa (Ga. 19: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Trái Tim Nhân Từ (Lc. 15: 3-7) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ ABC - Phận Tôi Tớ Chúa (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Hứng Tin Mừng

Ai Được Cứu Rỗi (Mc. 10: 17-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Anh Em Hãy Cho Họ Ăn (Lc. 9: 13) MP3 music Bộ Lễ 1

Bà Góa Nghèo (Mc. 12: 38-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Đức Ái (Lc. 10: 25-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Ngươi Chớ Phân Ly (Mc. 10: 2-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua (Ga. 18: 33b-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Cùng Con (Mt. 1: 18-24) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Quy Tụ Dân Người (Mc. 13: 24-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Sự Sáng (Ga. 1: 6-8, 19-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Tôi Phải Làm Gì? (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chiên Lạc (Lc. 15: 3-7) MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Sẽ Qua Đi (Gv. 3: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Dacaria! Đừng Sợ (Lc. 1: 5-25) MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Hiệu Nhận Ra Chúa (Ga. 1: 29-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Dọn Đường Cho Chúa (Mc. 1: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cao Trọng (Mt: 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Điềm Lạ Giona (Lc. 11: 29-32 & Rm. 1: 1-7) MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12: 28b-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Cứu Rỗi Đã Đến Gần (Lc. 21: 25-28, 34-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Giống Nảy Mầm (Ga. 12: 24-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ăn Năn Thống Hối (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Chỗi Dậy (Lc. 5: 17-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dọn Đường Cho Chúa (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nên Công Chính (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Rao Giảng Tin Mừng (Lc. 24: 44-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tha Thứ (Lc. 17: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tỉnh Thức (Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trả Cho Cêsarê (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Nên Như Trẻ Thơ (Lc. 9: 46-50) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Tin Mạnh Mẽ (Mt. 8: 5-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Maria! Mẹ Đầy Ơn Phúc (Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời Đã Đến Gần (Mt. 4: 12-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Thưởng Trên Trời (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

Phép Lạ Bánh Và Cá (Ga. 6: 1-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Phục Vụ Như Chúa (Mc. 10: 35-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Quyền Năng Của Chúa (Lc. 13: 10-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Lòng Khiêm Cung (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Cưới Chúa Mời (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Chúa Cứu Độ (Lc. 2: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôma! Chớ Cứng Tin (Ga. 20: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Yến Tiệc Với Người Nghèo (Lc. 14: 12-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Người Như Chúa (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn

Chỉ Nơi Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chốn Thảm Sầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Người Thân MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trước Thiên Tòa MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đã Điểm MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Người Nằm Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Các Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Thẳm Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Tạm Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Trình Diện Nhan Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Giã Cõi Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nơi Tối Tăm MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nơi Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cõi Trường Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dủ Lòng Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vĩnh Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Mẹ

Ánh Sáng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Sâu Nghĩa Đầy MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Mẹ Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Bao La Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Công Ơn Trời Biển MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Nụ Tầm Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Sông Đã Ngừng Trôi MP3 music Bộ Lễ 1

Ghi Ơn Sinh Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Lòng Dâng Kính MP3 music Bộ Lễ 1

Khắc Ghi Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Chi Đáp Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Lệ Khóc Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Cho Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Đừng Xa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Thượng Thọ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọt Ngào Tình Mẹ Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 01 MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 02 MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 03 MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 04 MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 05 MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 06 MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 07 MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 08 MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 09 MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cha Nghĩa Mẹ 10 MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Bé Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Ru Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tìm Về Tổ Ấm MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Nghĩa Mẹ Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Gia Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Mẹ Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Vầng Dương Đã Khuất MP3 music Bộ Lễ 1

Chư Thánh

Ca Mừng Thánh Gia MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Thánh Têrêsa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Tổng Lãnh Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Cánh Hoa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cánh Hoa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cêcilia! Bông Huệ Trinh Khiết MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn Là Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Don Bosco Tấm Gương Giới Trẻ MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Máu Anh Hùng MP3 music Bộ Lễ 1

Đa Minh Đuốc Sáng Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Người Anh Dũng MP3 music Bộ Lễ 1

Gia Đình Thánh Gia MP3 music Bộ Lễ 1

Gioan 23 Người Cha Nhân Hậu MP3 music Bộ Lễ 1

Giuse! Bông Huệ Tinh Khiết MP3 music Bộ Lễ 1

Giuse! Gương Vâng Phục MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Cùng Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Dâng Máu Đào MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Thơm Đất Việt MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Gioan Phaolô 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Thánh Vincentê MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Hy Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mary McKillop Dấu Chỉ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Cha Thánh Piô Năm Dấu MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kính Thánh Giuse Lao Động MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kính Thánh Magarita MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kính Thánh Stêphanô MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Thánh Augustinô MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Thánh Cêcilia MP3 music Bộ Lễ 1

Những Giọt Máu Đào MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Kiêu Hùng MP3 music Bộ Lễ 1

Noi Gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Phanxicô Xaviê Bước Chân Truyền Giáo MP3 music Bộ Lễ 1

Rosa Lima Hương Thơm Thánh Thiện MP3 music Bộ Lễ 1

Têrêsa Bé Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Têrêsa Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Gioanna Antida Thouret MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Henry II MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phêrô Lê Tùy MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Philípphê MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Hoa Thánh Têrêsa MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Vinh Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Lòng Giáo Hội MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thánh Thần

Khấn Xin Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Lửa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Gió Thánh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Lửa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Thánh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Chúa Thánh Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Ngôi Ba MP3 music Bộ Lễ 1

Như Thần Khí Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Khí Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Ngự Trên Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thần Linh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ

Bánh Miến Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Thơm Nho Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Tinh Tuyền Rượu Trinh Nguyên MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Trắng Rượu Ngon MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Bông Lúa Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Có Gì Để Dâng? MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Toàn Thiêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bánh Và Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Bánh Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đôi Tay Nhỏ Bé MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Bánh Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Con Hiệp Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Hiệp Dâng Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Trầm Nghi Ngút MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Nhân Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Dân Ca Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Dâng Chúa? MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Để Dâng? MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Ba Miền MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Thánh Gia Thất MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Cung Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Huyền Siêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Một Nắng Hai Sương MP3 music Bộ Lễ 1

Ngũ Dâng 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ngũ Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Như Hương Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Bánh Thơm Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Bánh Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Trẻ Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lễ Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Trầm Hương Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ

Ánh Mắt Mẹ Nhân Từ MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Trăng Diệu Huyền MP3 music Bộ Lễ 1

Ave Maria de Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

Ave Maria de Lourdes MP3 music Bộ Lễ 1

Biển Đời Gian Truân MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Đi Cùng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khen Mẹ Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chạy Đến Mẹ Tà Pao MP3 music Bộ Lễ 1

Chuỗi Kinh Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Dâng Lên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hái Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Mẹ Nhiều MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Con Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Dâng Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Đồng Hành MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hoa Kính Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Với Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Bài Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Lời Kinh MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Lòng Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Ngàn Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tràng Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Về Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Bên Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Mà Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Về Quê Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Fatima! Lời Mẹ Khuyên MP3 music Bộ Lễ 1

Hái Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Tiếng "Xin Vâng" MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Khen Mẹ Về Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Khen Mừng Mẹ Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Mân Côi Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Thiêng Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Kinh Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Kết Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Mẹ Dạy Con MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Dưới Chân Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Maria! Mẹ Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Maria! Mẹ Hằng Cứu Giúp MP3 music Bộ Lễ 1

Maria! Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Maria! Nữ Vương Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Vẹn Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Chúa Uy Quyền MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Là Trạng Sư MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Giữ Gìn Quê Hương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Tà Pao MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Vẫn Ngóng Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Vô Nhiễm Thai MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điềm Lạ Vĩ Đại MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Mẹ Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Sinh Nhật Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Hoa Tươi Xinh MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Sao Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Đêm Thâu MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Mẹ Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Mẹ Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Mẹ Thương Xứ Đạo Con MP3 music Bộ Lễ 1

Như Lời Xin Vâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Trinh Triều Thiên MP3 music Bộ Lễ 1

Núi Rừng La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Quỳ Trước Ngai Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Sắc Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tháng Hoa Về MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Mẫu La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Thương Con Mẹ Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Tiễn Con Chiều Hoang Vắng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Về La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Tràng Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đồi Chiều Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Đi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cùng Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Bên Mẹ 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Bên Mẹ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Về Lộ Đức MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Ca Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Vững Tin Như Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Dẫn Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Phù Hộ Quê Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Lễ

25 Năm Chuỗi Ngày Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

40 Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Nến Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Vào Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Chắp Tay Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chúc Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đôi Tim Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Đời Hôn Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Dìu Nhau Vào Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lối Chúa (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Kết Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Tiến Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Tình Thắm Nồng MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Trái Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kỷ Niệm 50 Năm Thành Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Kỷ Niệm Ngày Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Hứa Thủy Chung MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Bên Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Nụ Hoa Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Hồng Cana MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Bước Trong Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Sắt Duyên Son MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Dâng Chúa Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Kết Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Trao Lời Nguyện Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Trao Nhau Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Có Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mẹ Dẫn Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay - Phục Sinh

Bước Chân Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Canvê Chiều Buồn MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Vẫn Chờ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Vẫn Lặng Thinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chiên Hoang Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tiến Vào Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Buồn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Khát... MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vào Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Chân Bụi Trần MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Người Chóng Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Tình Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Tình Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Giữa Đồi Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Lệ Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Nước Mắt Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Tro Xức Trên Đầu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Quay Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Phù Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Thân Tro Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Tro Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Lặng Nhìn Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Khi Con Phạm Tội MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Manh Kiếp Người MP3 music Bộ Lễ 1

Một Kiếp Con Người MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lòng Tự Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Nắm Tro Tàn MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Con Chợt Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Đẹp Lòng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Người Con Hoang Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Người Yêu Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Sống Vô Biên MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Về Đỉnh Núi MP3 music Bộ Lễ 1

Nhìn Về Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Chân Đơn Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Nỗi Buồn Người Con Hoang MP3 music Bộ Lễ 1

Phận Người Mỏng Manh MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thập Giá (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Suy Tôn Thập Giá (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Tro Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Mùa Chay MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Con Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Nở Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giá Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đồi Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá! Tiếng Nói Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Tự Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Tự Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Và Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Vĩnh Cửu MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đỉnh Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Tro Bụi Thân Con MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Cùng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cùng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Về Với Thái Dương MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thi Hành Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o - 

Chúa Ơi! Xin Ở Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Chiên Con Vượt Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chiến Thắng Tử Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Tin Chúa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Mạch Suối Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Chiến Thắng MP3 music Bộ Lễ 1

Sự Sống Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng - Giáng Sinh

Chờ Ngày Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi! Xin Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đợi Mong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Nỗi Chờ Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Nỗi Niềm Đợi Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Đợi Trông Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Chờ Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Khát Khao MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Vọng Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Khắc Khoải Đợi Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Khấn Nguyện Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Khát Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Chờ MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Chờ Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mưa Vị Công Chính MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng Nhắc Nhở MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Mây Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Cao Mưa Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Trung Kiên Chờ Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Gieo Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mưa Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Mưa Thánh Ân MP3 music Bộ Lễ 1

- o0o -

Ánh Sao Bê-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Ba Vua Phương Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Chúa Hiển Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Làm Người MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Sinh Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sinh Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chút Ân Tình Đêm Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Đông Lạnh Lẽo MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Hồng Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Thánh Ân (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Thánh Ân (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Chúa Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Vua Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hài Nhi Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Máng Cỏ Bê-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Máng Lừa Đơn Sơ MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Hai Ánh Sao Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Khúc Đêm Đông  MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Hang Đá Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Rộn Ràng Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Vô Chung Vô Thủy MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Sao Chúa Đến? MP3 music Bộ Lễ 1

Nhập Lễ

Cung Thánh Huyền Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Vang Khúc Nhạc MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Hân Hoan MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Bước Lên Đền MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Vui Sướng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Thánh Chúa Mời MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lên Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Trần Hoàn Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Trần Thế Hòa Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cung Điện Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nơi Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Phụng Vụ Thiếu Nhi

Dâng Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Thơ Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Thiếu Nhi Dâng Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Lễ

Chứng Nhân Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Tạ Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Khúc Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Muôn Lời Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Báo Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Sai Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi Làm Nhân Chứng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa Thúc Bách MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Đời Làm Nhân Chứng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn

100 Năm Thăng Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nay Biết Lấy Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Khúc Tán Dương MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Muôn Lời Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Đoản Khúc Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Hòa Khúc Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Chúa Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Phúc Chúa Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Một Trời Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Đời Tạ Ơn Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Tiếng Ngợi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Lời Ngợi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Thượng Tiến Khúc Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tri Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Khúc Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Khúc Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Lời Ngợi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Tận Hiến

25 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

40 Năm Hành Trình Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Người Nở Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Vĩnh Khấn MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Con Làm Gì? MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Gì Nơi Con? MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chọn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Là Chi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đây Chúa Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Khúc Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Được Ngài Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Đuốc Sáng Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Dâng Cho Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đời Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Khăn Lúp Trên Đầu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Nhận Lấy MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Sứ Giả Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Lối Đi Riêng MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điều Con Mơ Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Con Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Con Biết Lấy Gì? MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Cất Tiếng Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Khao Khát Duy Nhất Đời Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Chứng Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhiệm Mầu Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Như Cha Đã Sai Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Tỳ Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Vụ Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Áo Dòng Trinh Nguyên MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Thi Ý Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lên Trao Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Bao Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Trong Đêm Vắng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Con Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Đời Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Sâu Thẳm MP3 music Bộ Lễ 1

Tư Tế Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Trước Xa Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Đời Thánh Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Giữ Gìn Các Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thể - Thánh Tâm

Bánh Thiêng MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Thịt Máu Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Máu Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm Từ Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thể Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Tôn Sùng Thánh Tâm MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Cực Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Viếng Thăm Hồn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh - Alleluia (Cảm tác)

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Tử Đạo MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Mẫu Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Dòng Sông Babylon (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Chúa Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Chúa Muôn Đời (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Tình Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Thánh Danh (Tv. 148) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Ngươi Hãy Ngợi Khen Chúa (Tv. 134) MP3 music Bộ Lễ 1

Câu Xướng Thứ Sáu & Thứ Bảy 4 MC C MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hay Xót Thương (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ẩn Náu Bên Ngài (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chúc Tụng Chúa (1 Sb. 29: 10bc, 11, 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nương Nhờ Ngài (Tv. 7) MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Ơi Cất Cao (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Ca Danh Chúa (Tv. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Muôn Dân (Tv. 148) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Chúa Bài Ca Mới (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Thiên Chúa (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Tung Hô Chúa (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Sion (Tv. 149) MP3 music Bộ Lễ 1

Luật Pháp Của Chúa (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Ngài Bỏ Con? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Trông Đợi Chúa (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Tiếng Con (Tv. 5) MP3 music Bộ Lễ 1

Vịnh Ca - Năm A

CN 1 MV - Trẩy Lên Đền Thánh (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 MV - Hoa Công Lý Triển Nở (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 MV - Lạy Chúa! Xin Cứu Độ (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 MV - Hoàng Đế Hiển Vinh (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Giáng Sinh Đêm - Đấng Cứu Thế Đã Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Giáng Sinh Rạng Đông - Vua Hiển Trị (Tv. 96)5 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Giáng Sinh Ban Ngày - Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gia Thất - Hạnh Phúc Ai Kính Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Xin Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 Sau Lễ Giáng Sinh - Ngôi Lời Nhập Thể (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiển Linh - Chúa Hiển Linh (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Trong Cảnh Thái Bình (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 4 Lễ Tro - Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 MC - Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 MC - Lòng Từ Bi Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 MC - Xin Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 MC - Mục Tử Nhân Hậu (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 MC - Chúa Giàu Ơn Cứu Độ (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Lá - Sao Chúa Bỏ Con? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 5 Tuần Thánh - Dâng Chén Chúc Tụng (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 6 Tuần Thánh - Con Phó Linh Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 1) - Ân Sủng Của Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 2) - Tìm Nương Tựa Chúa (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 3) - Uy Linh Người Cao Cả (Xh. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 4) - Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 5) - Nguồn Suối Cứu Độ (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 6) - Lời Trường Sinh (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 7) - Hồn Con Khát Chúa (Tv. 41) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 7) - Quả Tim Trong Sạch (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca Thánh Thư) - Ca Khen Mừng Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

CN PS - Chúa Đã Lập Ra (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tiếp Liên (Lễ Phục Sinh) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 PS - Vì Chúa Hảo Tâm (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 PS - Đường Lối Trường Sinh (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 PS - Chúa Chăn Dắt Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 PS - Trông Cậy Nơi Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 PS - Reo Mừng Thiên Chúa (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 PS - Ơn Lành Của Chúa (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên - Thiên Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Xin Ngài Canh Tân (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tiếp Liên (Lễ Hiện Xuống) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi - Tôn Vinh Chúa Muôn Đời (Dn. 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Giêrusalem! Hãy Ngợi Khen (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm - Lòng Chúa Yêu Thương (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 TN - Lạy Chúa! Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 TN - Chúa Là Đấng Cứu Độ Tôi (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 TN - Phúc Thay Ai Nghèo Khó (Tv. 145)5 MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 TN - Người Đã Xuất Hiện (Tv. 111) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 TN - Phúc Đức Cho Người (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 TN - Chúa Từ Bi (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 8 TN - Niềm Vui Nơi Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 9 TN - Cho Con Trú Ẩn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 10 TN - Thiên Chúa Cứu Độ (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 11 TN - Dân Tộc Của Chúa (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 12 TN - Đức Từ Bi Chúa (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 13 TN - Ca Ngợi Tình Thương (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 14 TN - Xin Chúc Tụng Chúa (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 15 TN - Hạt Giống Sinh Hoa Kết Quả (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 16 TN - Chúa Nhân Hậu Khoan Dung (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 17 TN - Con Yêu Chuộng Luật Pháp (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 18 TN - Xin Ngài Thi Ân (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 19 TN - Lạy Chúa! Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 20 TN - Chư Dân Hãy Ca Tụng Ngài! (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 21 TN - Xin Đừng Bỏ Rơi (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 22 TN - Lạy Chúa! Là Thiên Chúa Con (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 23 TN - Xin Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 24 TN - Lòng Chúa Khoan Nhân (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 25 TN - Chúa Gần Kẻ Kêu Cầu (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 26 TN - Xin Nhớ Lòng Thương Xót Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 27 TN - Israel Là Vườn Nho Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 28 TN - Tôi Sẽ Định Cư (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 29 TN - Dâng Chúa Quyền Thế (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 30 TN - Chúa Là Dũng Lực Con (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 31 TN - Xin Giữ Hồn Con (Tv. 130) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 32 TN - Lạy Chúa! Là Thiên Chúa Con (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 33 TN - Hạnh Phúc Ai Kính Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 34 TN - Chúa Chăn Nuôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Vịnh Ca - Năm B

CN 1 MV - Xin Tỏ Thiên Nhan Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 MV - Lạy Chúa! Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 MV - Linh Hồn Tôi Vui Mừng (Lc. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 MV - Con Sẽ Ca Ngợi Chúa (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Giáng Sinh Đêm - Đấng Cứu Thế Đã Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Giáng Sinh Rạng Đông - Vua Hiển Trị (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Giáng Sinh Ban Ngày - Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Gia Thất - Hạnh Phúc Ai Kính Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Xin Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 Sau Giáng Sinh - Ngôi Lời Nhập Thể (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Hiển Linh - Chúa Hiển Linh (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Trong Cảnh Thái Bình (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 4 Lễ Tro - Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 1 MC - Tất Cả Đường Nẻo Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 MC - Miền Đất Nhân Sinh (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 MC - Lời Trường Sinh (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 MC - Nếu Tôi Không Nhớ Đến Ngươi (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 MC - Cho Con Quả Tim Trong Sạch (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

CN Lễ Lá - Sao Chúa Bỏ Con? (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 5 Tuần Thánh - Dâng Chén Chúc Tụng (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 6 Tuần Thánh - Con Phó Linh Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 1) - Ân Sủng Của Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 2) - Tìm Nương Tựa Chúa (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thành (Đáp Ca 3) - Uy Linh Người Cao Cả (Xh. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 4) - Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 5) - Nguồn Suối Cứu Độ (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 6) - Lời Trường Sinh (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 7) - Hồn Con Khát Chúa (Tv. 41) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca 7) - Quả Tim Trong Sạch (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ 7 Tuần Thánh (Đáp Ca Thánh Thư) - Ca Khen Mừng Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

CN PS - Chúa Đã Lập Ra (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tiếp Liên (Lễ Phục Sinh) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 PS - Đức Từ Bi Của Người (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 PS - Xin Chiếu Sáng Thiên Nhan (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 PS - Phiến Đá Thợ Xây Loại Bỏ (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 PS - Vang Lên Trong Đại Hội (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 PS - Chúa Công Bố Ơn Cứu Độ (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 PS - Ngai Vàng Của Chúa (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên - Thiên Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Xin Ngài Canh Tân (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tiếp Liên (Lễ Hiện Xuống) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi - Dân Tộc Chúa Chọn (Tv. 32)MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Chén Cứu Độ (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm - Nguồn Suối Cứu Độ (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 2 TN - Lạy Chúa! Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 3 TN - Lối Bước Của Ngài (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 4 TN - Xin Đừng Cứng Lòng (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 5 TN - Đàn Hát Mừng Thiên Chúa (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 6 TN - Chúa Là Chốn Con Nương Nhờ (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 7 TN - Xin Chúa Chữa Hồn Con (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

CN 8 TN - Chúa Từ Bi (Tv. 102) MP3 music