Duy Thiên

Bài Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Bỏ Kiếp Đi Hoang MP3 music 

Bốn Mùa Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Chan Hòa Ân Tình MP3 music 

Chiều Tím MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Nhau Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Tình Lên Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Thăm Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Kêu Mời MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Một Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Chuyện Một Đêm Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Có Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Tin Chúa Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Đi Với Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Toàn Thiêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Nay Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Về Đất Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Em Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Gặp Nhau Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Giòng Đời Ngược Xuôi MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Đón Chào MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cho Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Dân Ca Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Là Vua MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Từ Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thề MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Và Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mơ Làm Chim MP3 music Bộ Lễ 1

Một Chiều Canvê MP3 music Bộ Lễ 1

Một Chiều Máu Loang MP3 music 

Một Lần Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lần Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lần Xin Vâng MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Trông Lên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Trông Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Người Chết Cho Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Người Con Hoang Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ơi Chớ Quên MP3 music 

Nguyện Cầu Trong Đêm MP3 music 

Nguyện Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Nhiều Khi Con Muốn MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Như Cánh Bèo Trôi MP3 music Bộ Lễ 1

Như Người Lữ Hành MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Ân Tình Chúa MP3 music 

Sống Trong Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Sự Chiếc Áo Dòng MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Về Nhà Cha MP3 music 

Tin, Cậy, Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Mừng Noel MP3 music 

Tình Chúa Cao Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Muôn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Thủy Chung MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Tình Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Tìm Tôi Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Tri Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Nơi Ngục Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Và Chúa Vẫn Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Chúa Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Mẹ Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Với Mẹ Xin Vâng MP3 music Bộ Lễ 1

Vòng Tay Cho Người MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đến Với Con MP3 music 

Xin Mẹ Hãy Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Đoàn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Cho Người MP3 music Bộ Lễ 1