Linh Huyền Dung

20 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music 

25 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Xin Tạ Ơn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Bao La Tình Mẹ MP3 music 

Cảm Tạ Hồng Ân 10 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân 25 Năm MP3 music 

Cảm Tạ Hồng Ân Linh Mục MP3 music 

Cất Cao Lời Ca Tụng Mẹ MP3 music 

Chào Mừng Năm Thánh 50 Năm Đức Mẹ Tà Pao MP3 music 

Chào Mừng Xuân Sang MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Được Chạm Đến Mẹ MP3 music 

Chúa Chạnh Lòng Thương (Lc. 7: 11-17) MP3 music 

Chúa Đến Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đến Gọi Con 2 MP3 music 

Chúa Là Gia Nghiệp Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Con Tựa Nương MP3 music 

Chúa Sinh Ra Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sống Lại Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thiện Hảo (Tv. 33) MP3 music 

Chúa Về Trời Cao Sang MP3 music 

Chúc Mừng Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đến Bên Mẹ MP3 music 

Con Là Thượng Tế (Tv. 109) MP3 music 

Con Tin Vào Mẹ Tà Pao MP3 music 

Con Về Bên Mẹ MP3 music 

Con Xin Chọn Chúa MP3 music 

Của Lễ Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đời Con 01 MP3 music 

Dâng Chúa Đời Con 02 MP3 music 

Dâng Chúa Đời Con 07 MP3 music 

Dâng Chúa Đời Con 8 MP3 music 

Dâng Chúa Đời Con 10 MP3 music 

Dâng Chúa Đời Con 11 MP3 music 

 

Dâng Lễ Tưởng Niệm MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Với Mẹ Tà Pao 1 MP3 music 

Dâng Lễ Với Mẹ Tà Pao 2 MP3 music 

Dâng Lễ Với Mẹ Tà Pao 3 MP3 music 

Dâng Lễ Với Mẹ Tà Pao 4 MP3 music 

Dấu Chứng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Đầu Xuân Dâng Mẹ Tà Pao MP3 music 

Đây Của Lễ MP3 music 

Đây Là Con Của Mẹ, Đây Là Mẹ Của Con (Ga. 19: 26-27) MP3 music 

Đây Lễ Dâng Ngài MP3 music 

Đời Con MP3 music 

 

Đời Con Nay Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Tận Hiến MP3 music 

Đón Chào Mùa Xuân MP3 music 

Đồng Hành Về Bên Mẹ 1 MP3 music 

Đồng Hành Về Bên Mẹ 2 MP3 music 

Đồng Hành Về Bên Mẹ 3 MP3 music 

Đức Mẹ Tà Pao MP3 music 

Giáng Sinh Tin Mừng Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Giáo Phận Tạ Ơn MP3 music 

Gương Mù Dịp Tội (Mt. 18: 6-9, Mc. 9: 41-47, Lc. 17: 1-2) MP3 music 

Hai Ta Là Một Nửa Của Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Hương Đức Mẹ La Vang MP3 music 

Hành Hương Về Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Về Tà Pao MP3 music 

Hãy Rao Giảng Tin Mừng MP3 music 

Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Thánh Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Khấn Cầu Đức Mẹ Tà Pao MP3 music 

Khấn Xin Đức Mẹ Tà Pao MP3 music 

Khấn Xin Mẹ MP3 music 

Khi Con Lìa Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Chào Đức Mẹ Tà Pao MP3 music 

Kính Dâng Ngài MP3 music 

Kinh Đức Mẹ Tà Pao MP3 music 

 

Lạy Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Mẹ Tà Pao MP3 music 

Lễ Dâng Ba Ngôi MP3 music 

Lễ Dâng Cho Các Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đầu Xuân MP3 music 

Lễ Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Giáng Sinh MP3 music 

Lễ Dâng Hòa Bình MP3 music 

Lễ Dâng Mùa Chay MP3 music 

Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Thành Kính MP3 music 

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Tiến Dâng MP3 music 

Linh Địa La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Địa Tà Pao MP3 music 

Linh Mục Của Chúa MP3 music 

Lời Con Kêu Xin Chúa MP3 music 

Lời Kinh Dâng Mẹ Tà-pao MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Người Đi Ghi Mùa Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cầu Đêm Noel MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tạ Ơn Cuối Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Từ Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng 50 Năm Con Cúi Đầu Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng 50 Năm Giáo Phận Dâng Lời Tạ Ơn MP3 music 

Mừng Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Đêm Thánh Về MP3 music 

Mừng Thánh Giuse MP3 music 

Mười Năm Trôi Qua Tạ Ơn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Lời Ngợi Ca Kính Thánh Giuse MP3 music 

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Matta (Lc. 10: 38-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Hạt Lúa Mì (Ga. 12: 20-26) MP3 music 

Ngài Đã Hạ Sinh MP3 music 

Ngài Đến Đêm Nay MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Hoa Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Muôn Ánh Sao MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xuân Tiến Dâng MP3 music 

Nghe Noel Về MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Cùng Mẹ Tà Pao MP3 music 

Noel Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Lại Về MP3 music Bộ Lễ 1

Ông Già Noel Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Qua Mẹ Đến Với Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Đức Mẹ Tà Pao MP3 music 

Tà Pao Là Giấc Mơ Đẹp MP3 music 

Tà Pao Ơi! Thôi Mất Cha Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Cảm Tạ 25 Năm Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Kính Dâng Mẹ Tà-pao MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 18 MP3 music 

Thánh Vịnh 22 MP3 music 

Thánh Vịnh 44 MP3 music 

Thánh Vịnh 46 MP3 music 

 

Thánh Vịnh 88 MP3 music 

Thánh Vịnh 116 MP3 music 

Thánh Vịnh 117 MP3 music 

Thánh Vịnh 125 MP3 music 

Thánh Vịnh 127 MP3 music 

Thánh Vịnh 127 MP3 music 

Thánh Vịnh 137 MP3 music 

Thiên Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mẹ Thương Con MP3 music 

Tôn Vinh Đức Mẹ Tà Pao MP3 music 

Trăm Năm Hạnh Phúc Bên Nhau MP3 music 

Trở Nên Mọi Sự Cho Mọi Người (1Cr. 9: 22) MP3 music 

Trời Cao Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music 

Xin Dâng Lên Ngài MP3 music 

Xin Dâng Ngài MP3 music 

Xin Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Đoái Nhận MP3 music 

Xin Mãi Tán Dương (Tv. 145) MP3 music 

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thì Sẽ Được MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng Ngài MP3 music 

Xuân Sống Đạo MP3 music