Tuyển Tập Thánh Ca

Alleluia - Câu Xướng Toàn Tập năm ABC Huỳnh Minh Kỳ
Bài Ca Lời Chúa Lm. Mi Trầm
Nhạc Lý Thực Hành Lm. Mi Trầm
Sách Đáp Ca Lm. Mi Trầm
Sách Đáp Ca - Bộ 2 Lm. Mi Trầm
Sách Hát Lời Chúa Lm. Mi Trầm
Sách Kỹ Thuật Sáng Tác Lm. Mi Trầm & Gm. Nguyễn Văn Hòa
Sách Thánh Ca Phụng Vụ 1 Lm. Mi Trầm
Sách Thánh Ca Phụng Vụ 2 Lm. Mi Trầm
Thánh Vịnh Đáp Ca & Alleluia Lm. Kim Long
Tuyển Tập Thánh Ca Đinh Công Huỳnh