Suy Niệm Thánh Ca Tin Mừng

Tên Bài Phúc Âm Tác Giả
Mùa Vọng - Giáng Sinh (Năm A)    
Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng (CN 1 MV A) Mt. 24: 37-44 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Gioan! Người Được Sai Đến (CN 3 MV A) Mt. 11: 2-11 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (CN 4 MV A) Mt. 1: 18-24 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngôi Lời Đã Đến (Lễ Giáng Sinh Ban Ngày A) Ga. 1: 1-18 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mùa Chay - Phục Sinh (Năm A)    
Trở Về Với Bụi Tro (Thứ 4 Lễ Tro Năm A) Mt. 6: 1-6, 16-18 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa Giữ Gìn (CN 1 MC A) Mt. 4: 1-11 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nên Một Với Chúa (CN 2 MC A) Mt. 17: 1-9 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cho Con Khát Khao (CN 3 MC A) Mt. 4: 5-42 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ánh Sáng Và Bóng Tối (CN 4 MC A) Ga. 9: 1-41 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sự Sống Và Sự Chết (CN 5 MC A) Ga. 11: 1-45 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vườn Dầu Năm Xưa (CN Lễ Lá A) Mt. 26: 14-27, 66 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính Vì Tình Yêu (Thứ 5 Tuần Thánh A) Ga. 13: 1-15 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tình Ngài Thập Giá (Thứ 6 Tuần Thánh A) Ga. 18: 1-19, 42 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Là Đấng Phục Sinh (CN PS A) Ga. 20: 1-9 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc Cho Ai Vững Tin (CN 2 PS A) Ga. 20: 19-31 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường Chiều Emmau (CN 3 PS A) Lc. 24: 13-35 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Là Đấng Chăn Chiên (CN 4 PS A) Ga. 10: 1-10 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Con Đường Sự Sống (CN 5 PS A) Ga. 14: 1-12 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Yêu Mến Lề Luật Chúa (CN 6 PS A) Ga. 14: 15-21 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lạy Cha! Giờ Đã Đến (CN 7 PS A) Ga. 17: 1-11a Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Thường Niên (Năm A)    
Ngài Là Con Thiên Chúa (CN 2 TN A) Ga. 1: 29-34 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Các Ngươi Hãy Theo Ta (CN 3 TN A) Mt. 4: 12-23 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bát Phúc Giữa Đời (CN 4 TN A) Mt. 5: 1-12a Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ánh Sáng Và Muối Đất (CN 5 TN A) Mt. 5: 13-16 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Luật Chúa Kiện Toàn (CN 6 TN A) Mt. 5: 17-37 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy Sống Yêu Thương (CN 7 TN A) Mt. 5: 38-48 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy Tuyên Xưng Thầy (CN 12 TN A) Mt. 10: 26-33 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (CN 13 TN A) Mt. 10: 37-42 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hỡi Ai Gánh Nặng (CN 14 TN A) Mt. 11: 25-30 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước Chân Người Gieo Giống (CN 15 TN A) Mt. 13: 1-23 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dụ Ngôn Cỏ Lùng (CN 16 TN A) Mt. 13: 24-43 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Viên Ngọc Quý (CN 17 TN A) Mt. 13: 44-52 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bánh Và Cá (CN 18 TN A) Mt. 14: 13-21 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Thầy Ơi Cứu Con (CN 19 TN A) Mt. 14: 22-33 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa! Xin Thương Con (CN 20 TN A) Mt. 15: 21-28 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phêrô, Con Có Phúc (CN 21 TN A) Mt. 16: 13-20 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy Từ Bỏ Mình (CN 22 TN A) Mt. 16: 21-27 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giúp Nhau Hoàn Thiện (CN 23 TN A) Mt. 18: 15-20 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy (CN 24 TN A) Mt. 18: 21-35 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ Ganh Tị (CN 25 TN A) Mt. 20: 1-16a Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này Con Đi Làm Vườn Nho (CN 26 TN A) Mt. 21: 28-32 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Con Chúa Hy Sinh (CN 27 TN A) Mt. 21: 33-43 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hạnh Phúc Nước Trời (CN 28 TN A) Mt. 22: 1-14 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trả Lại Cho Thiên Chúa (CN 29 TN A) Mt. 22: 15-21 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giới Răn Trọng Nhất (CN 30 TN A) Mt. 22: 34-40 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy Hành Động (CN 31 TN A) Mt. 23: 1-12 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Đến Bất Ngờ (CN 32 TN A) Mt. 25: 1-13 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy Sinh Lợi (CN 33 TN A) Mt. 25: 14-30 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúc Tụng Đức Vua (CN 34 TN A) Mt. 25: 31-46 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mùa Vọng - Giáng Sinh (Năm B)    
Tỉnh Thức Nguyện Cầu (CN 1 MV B) Mc. 13: 33-37 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc (CN 4 MV B) Lc. 1: 26-38 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngôi Lời Đã Đến (Lễ Giáng Sinh Ban Ngày B) Ga. 1: 1-18 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mùa Chay - Phục Sinh (Năm B)    
Trở Về Với Bụi Tro (Thứ 4 Lễ Tro Năm B) Mt. 6: 1-6, 16-18 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính Vì Tình Yêu (Thứ 5 Tuần Thánh A) Ga. 13: 1-15 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tình Ngài Thập Giá (Thứ 6 Tuần Thánh A) Ga. 18: 1-19, 42 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Là Đấng Phục Sinh (CN PS B) Ga. 20: 1-9 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Thường Niên (Năm B)    
(NA) Ga. 1: 35-42 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mùa Vọng - Giáng Sinh (Năm C)    
Ngôi Lời Đã Đến (Lễ Giáng Sinh Ban Ngày C) Ga. 1: 1-18 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mùa Chay - Phục Sinh (Năm C)    
Trở Về Với Bụi Tro (Thứ 4 Lễ Tro Năm C) Mt. 6: 1-6, 16-18 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính Vì Tình Yêu (Thứ 5 Tuần Thánh A) Ga. 13: 1-15 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tình Ngài Thập Giá (Thứ 6 Tuần Thánh A) Ga. 18: 1-19, 42 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Là Đấng Phục Sinh (CN PS C) Ga. 20: 1-9 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Thường Niên (Năm C)    
Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng (CN 14 TN C) Lc. 10: 1-12, 17-20 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy Xin Thì Sẽ Được (CN 17 TN C) Lc. 11: 1-13 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bài Học Khôn Ngoan (CN 18 TN C) Lc. 12: 13-21 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngọn Lửa Tình Yêu (CN 20 TN C) Lc. 12: 49-53 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy Bước Qua Cửa Hẹp (CN 21 TN C) Lc. 13: 22-30 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy Sống Khiêm Tốn (CN 22 TN C) Lc. 14: 1, 7-14 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy Vác Thập Giá Theo Ta (CN 23 TN C) Lc. 14: 25-33 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Quay Gót Trở Về (CN 24 TN C) Lc. 15: 1-32 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Không Thể Làm Tôi Hai Chủ (CN 25 TN C) Lc. 16: 1-13 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ladarô Và Người Phú Hộ (CN 26 TN C) Lc. 16: 19-31 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa Ban Thêm Lòng Tin (CN 27 TN C) Lc. 17: 5-10 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Người Cùi Xứ Samari (CN 28 TN C) Lc. 17: 11-19 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng (CN 29 TN C) Lc. 18: 1-8 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lời Nguyện Khiêm Tốn (CN 30 TN C) Lc. 18: 9-14 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giakêu, Người Thu Thuế (CN 31 TN C) Lc. 19: 1-10 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sự Sống Đời Sau (CN 32 TN C) Lc. 20: 27-38 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bền Đỗ Sẽ Được Cứu Rỗi (CN 33 TN C) Lc. 21: 5-19 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Riêng - Đặc Biệt    
Lễ Các Đẳng Linh Hồn A - Mình Máu Chúa Ban Ga. 6: 51-59 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - Tin Vào Con Chúa Ga. 3: 16-18 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A - Này Là Con Ta Yêu Dấu Mt. 3: 13-17 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm ABC - Xin Chúa Ban Thần Khí Ga. 20: 19-23 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Hiện Xuống Năm ABC - Xin Chúa Ban Thần Khí Ga. 20: 19-23 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Năm ABC - Mẹ Suy Niệm Trong Lòng Lc. 2: 16-21 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Mình Máu Thánh Chúa A - Mình Máu Chúa Ban Ga. 6: 51-59 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Hiển Linh Năm ABC - Theo Ánh Sao Mt. 2: 1-12 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Minh Niên (Mồng 1 Tết) - Dâng Chúa Xuân Những Tân Toan Mt. 6: 25-34 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Năm A - Gioan, Người Được Tuyển Chọn Lc. 1: 57-66, 80 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Thăng Thiên Năm A - Mừng Chúa Về Trời Mt. 28: 16-20 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Thánh Gia Thất Năm A - Noi Gương Gia Đình Thánh Gia Mt. 2: 13-15, 19-23 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Thánh Giuse Năm ABC - Giuse! Người Âm Thầm Mt. 1: 16, 18-21, 24a Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Năm ABC - Chìa Khóa Nước Trời Mt. 16: 13-19 Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh