Tận Hiến

20 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music 

25 Năm Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Hồng Ân Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

25 Năm Xin Tạ Ơn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

40 Năm Hành Trình Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

50 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Ánh Mắt Chúa Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Dâng Hiến 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Dâng Hiến 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Người Mục Tử MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Nhân Chứng MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Tình Ca Dâng Hiến MP3 music 

Bạn Tình Của Lòng Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Bao La Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Bao Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Lấy Gì? MP3 music Bộ Lễ 1

Bốn Mươi Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Bổn Phận Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Người Nở Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Nữ Tỳ MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Theo Chúa Kitô MP3 music 

Bước Theo Giêsu MP3 music 

Bước Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Theo Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Thời Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Vĩnh Khấn MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Mến Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Ơn Người MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân 10 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân 25 Năm MP3 music 

Cảm Tạ Hồng Ân Linh Mục MP3 music 

Cảm Tạ Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Giáo Sĩ MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cha Thương Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Một Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Vì Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chiếc Nhẫn Con Lãnh MP3 music Bộ Lễ 1

Chính Chúa Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Sứ Vụ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Yêu Mình Ngài MP3 music 

Chúa Biết Tâm Tư Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cất Tiếng Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cất Tiếng Gọi Con (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cất Tiếng Gọi Con (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dắt Dìu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dìu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chiếm Đoạt Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Gọi Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Xức Dầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gọi Con MP3 music 

Chúa Gọi Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Không Lầm MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đối Tượng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Hạnh Phúc Gia Nghiệp MP3 music 

Chúa Là Người Cha Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Ở Cùng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mời Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Con Làm Gì? MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Con Làm Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Gì Nơi Con? MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nguồn Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhìn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sai Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sai Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Cùng Con Đồng Hành (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Cùng Con Đồng Hành (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Biết MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Xức Dầu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Tin Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Chứng Nhân Với Hy Vọng MP3 music 

Chuỗi Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Có Một Điều MP3 music Bộ Lễ 1

Có Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chọn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Là Chi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Là Chi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Chọn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Tìm Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đây Chúa Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đây Là Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đây Ngài Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Được Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hân Hoan Vui Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Ai? MP3 music 

Con Là Ánh Nến MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Của Ngài MP3 music 

Con Là Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Con Là Thượng Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Con Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Con Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Con Linh Mục MP3 music 

Con Muốn... MP3 music Bộ Lễ 1

Con Muốn Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nhận Khăn Lúp MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Thuộc Về Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vui Tiến Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Chọn Chúa MP3 music 

Con Xin Chọn Chúa Mà Thôi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Cũng Chỉ Là Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dẫn Vào Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Đời Con 01 MP3 music 

Dâng Chúa Đời Con 02 MP3 music 

Dâng Chúa Đời Con 10 MP3 music 

Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Khúc Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Ước Thệ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Ngài Tình Son MP3 music 

Dâng Tiến Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trao Tình Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Chân Năm Tháng MP3 music Bộ Lễ 1

Dầu Con Là Ai MP3 music Bộ Lễ 1

Đáp Ơn Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Để Nên Lời Ngợi Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Vang Tiếng Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Đền Đáp Ân Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Để Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Đấng Vô Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Điệp Khúc Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Điệp Khúc Xin Vâng MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Mơ Ước Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Nay Thuộc Về Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Như Hiến Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Đôi Mắt Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Đổi Mới Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Đội Ơn Lòng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Được Ngài Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Đuốc Sáng Tâm Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Đuốc Sáng Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Con Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Giai Điệu Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Ước Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Gởi Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Gọi Tên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hai Năm Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Niềm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Đời Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Đời Thánh Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Bụi Hư Vô MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Bụi Không Tên MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Cải Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Trên Đỉnh Đồi MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sống Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Theo Thầy (Gn. 21: 19) MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Dâng Cho Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Hiện Hữu Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Đời Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Dại MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Ca Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân 25 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Bao La MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Diệu Huyền MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Đời Tận Hiến MP3 music 

Hồng Ân Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Ân Thánh Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Hồng Phúc Chúa Ban MP3 music Bộ Lễ 1

Hợp Khúc Dâng Người MP3 music Bộ Lễ 1

Hương Tình Thánh Giá MP3 music 

Huyền Nhiệm Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Huyền Nhiệm Đời Thánh Hiến MP3 music 

Hy Lễ Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Hy Lễ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Khắc Ghi Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Khăn Lúp Trên Đầu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Khao Khát Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Con Nằm Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Khí Cụ Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Nhường Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Không Còn Là Tôi Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Không Phải Con (Ga. 15: 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Phải Vì Con MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Ngày Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Tận Hiến MP3 music 

Khúc Ca Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Dâng Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Nhạc Đời Con MP3 music 

Khung Trời Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Khung Trời Tình Yêu 1 MP3 music 

Kiên Trì Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Linh Mục (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Cho Linh Mục (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Cầu Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Dâng Mình MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Lạy Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Xin Ơn Quảng Đại MP3 music Bộ Lễ 1

Là Người Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Con Có Là Gì? MP3 music 

Lạy Chúa Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Này Con Đây MP3 music 

Lạy Chúa Xin Hãy Phán MP3 music 

Lạy Chúa Xin Hãy Sai MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Nhận Lấy MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Tạ Ơn Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thầy, Thầy Biết MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đời Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Lần Đầu Tiên MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Trinh Nguyên MP3 music 

Linh Mục Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Của Chúa MP3 music 

Linh Mục Đầy Ân Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Đầy Ân Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Đời Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Là Ai? MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Người Đã Đến Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Người Là Ai? MP3 music 

Linh Mục Sứ Giả Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Tên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Tiến Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Báo Tin Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Giao Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Gọi Trong Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Của Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Minh Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cho Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Dâng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Phó Tế MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Truyền Giáo MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tình Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Van Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Nhân Hậu 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Nhân Hậu 4 MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Nhân Hậu 7 MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Mãi Con Chọn Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Mãi Trước Xa Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Thánh Giá Ơn Gọi Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mến Yêu Phụng Sự MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Ngày MP3 music Bộ Lễ 1

Mối Tình Huyền Siêu MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điều Con Mơ Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điều Xin Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Con Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Người Tôi Tớ MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Nhìn Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Xin Vâng MP3 music Bộ Lễ 1

Một Giao Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lần Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lần Đoan Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lời Đoan Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lời Đoan Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lời Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Một Lòng Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Lúp Áo MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Mãi Mãi MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Mới Tinh Khôi MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Tử Nhân Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng 50 Năm Con Cúi Đầu Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kim Khánh Hội Dòng MP3 music Bộ Lễ 1

Muối Men Cho Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Năm Trôi Qua Tạ Ơn Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Câu Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Năm Mươi Năm Hồng Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Con Biết Lấy Gì? MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đây MP3 music 

Này Con Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Tiến Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Này Là Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Chúa Không Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Cất Tiếng Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Đã Chọn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Sai Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Vẫn Ở Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngàn Đời Thương Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngân Khánh Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Ấy Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Này Năm Ấy MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xa Xưa Ấy MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngọn Đèn Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Ngụ Nơi Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Người Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Người Mang Sứ Điệp MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Khao Khát Duy Nhất Đời Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ước Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ước Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Thánh Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Chứng Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Chứng Đức Ái MP3 music 

Nhân Chứng Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Loại Vẫn Cần MP3 music Bộ Lễ 1

Nhiệm Mầu Của Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Nhiệm Mầu Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Bước Đi Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Nhàng Từng Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Như Cha Đã Sai Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Như Chiếc Bình Sành MP3 music Bộ Lễ 1

Như Là Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Như Một Hiến Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Như Một Lời Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Như Mùa Xuân Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Như Người Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Như Thầy Đã Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Những Khát Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Đời Dâng Hiến MP3 music 

Niềm Vui Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Truyền Giáo MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Tỳ Chúa Kitô MP3 music 

Nữ Tỳ Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Núi Thánh Cát Minh MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Mẹ Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Chúa Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Của Con MP3 music 

Ơn Gọi Hiệp Thông MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Là Một Huyền Nhiệm MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Mến Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Con Hãy Theo Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Thưởng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Phục Vụ Trong Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Cha Lại Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Cha Lại Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Say Tình Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Cho Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Trong Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Điệp Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Điệp Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Giả Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Mạng Chúa Trao MP3 music Bộ Lễ 1

Sứ Vụ Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Suốt Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Suốt Cuộc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Sẽ Ở Với Ngươi MP3 music 

Tấm Áo Dòng MP3 music 

Tấm Áo Dòng Trinh Nguyên MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Áo Tình Yêu MP3 music 

Tâm Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Nguyện Thánh Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Cảm Tạ 25 Năm Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Hiến Dâng (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Hiến Dâng (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Reo Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Sai Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music 

Tất Cả Vì Tình Yêu MP3 music 

Tất Cả Vì Tình Yêu Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Linh Chúa Chọn Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Linh Mục (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Tháng Năm Đời Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Ca Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Toàn Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Ánh Đèn Tim MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Chọn Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa Lên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa Ra Khơi MP3 music 

Thiên Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chức Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Thi Ý Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thuộc Trọn Về Chúa MP3 music 

Thuộc Về... MP3 music Bộ Lễ 1

Thuộc Về MP3 music 

Thuộc Về Chúa MP3 music 

Thượng Tế Muôn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lên, Bạn Tình Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lên Trao Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiên Tri Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Bao Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Trong Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Trong Đêm Vắng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Gọi Truyền Giáo MP3 music 

Tìm Ý Chúa Trong Đời MP3 music 

Tin Mừng Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Kết Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Mùa Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca Muôn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cao Siêu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Tình Con MP3 music 

Tình Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Con MP3 music 

Tình Con Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Mãi Không Đổi Thay MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Một Nhà MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Người Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Người Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1