Ninh Doãn Hùng

Alleluia Cầu Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Hôn Phối 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Đêm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Đức Mẹ Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Trăm Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Rửa Chân MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tiễn Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Lễ Thánh Gia (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Bộ Lễ Thánh Gia (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Lên Đền 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Lên Đền 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Lên Đền 3 MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tiếp Liên - Lễ Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Cám Ơn Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Gọi Tên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Đến Bên Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Vẫn Trọn Tình Thương (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Và Tôn Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Lời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Một Tổ Quốc MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ta Yêu Dấu MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Sống Có Bao Lâu MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Ta Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Tiếng Kinh Đầu MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Xứ Đạo MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Con Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Giải Nghĩa Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Chúa Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Lên Mừng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Trắng MP3 music Bộ Lễ 1

Khóc Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Khấn Thánh Martinô MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cuộc Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Libera Me MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Ước Hôn Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Và Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Trời - Ơn Người MP3 music Bộ Lễ 1

Phận Người MP3 music Bộ Lễ 1

Quay Bước Hoang Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Cứu Độ (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Cứu Độ 2 (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tận Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Tay Trong Tay MP3 music Bộ Lễ 1

Tha Hương 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tha Hương 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Tro Bụi MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phanxicô Assisi MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phanxicô Xaviê MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phêrô Phaolô MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 15 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 16 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 21 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 24 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 26 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 26 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 30 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 30 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 32 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 32 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 33 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 39 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 39 (2) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 44 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 44 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 46 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 50 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 65 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 65 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 66 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 88 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 89 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 90 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 94 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 95 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 95 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 102 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 103 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 103 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 106 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 112 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 115 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 115 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 116 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 117 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 117 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 117 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 120 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 121 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 122 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 127 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 129 MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá, Niềm Vinh Dự MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tay Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Vực Sâu MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Thánh Điện MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đâu MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Khúc Goretty MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Được Nghỉ Yên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thú Nhận MP3 music Bộ Lễ 1