Viễn Xứ

Bộ Lễ

Bộ Lễ Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Ca Nguyện Cầu

80 Năm Đoàn Sủng MP3 music Bộ Lễ 1

A Nuptial Blessing MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Gánh Nặng (Mt. 11: 25-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Là Người Sạch Tội (Ga. 8: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Muốn Theo Ta? (Lc. 14: 25-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Huệ (Mt. 18: 15-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Alleluia Lễ Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Sủng Của Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Tình Tuyệt Vời (Ga. 14: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ave Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Bà Góa Thành Naim (Lc. 7: 11-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Hằng Sống (Ga. 6: 51-59) MP3 music Bộ Lễ 1

Ban Thêm Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Bao Mừng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Benedictus MP3 music Bộ Lễ 1

Bình An Của Chúa (Lc. 24: 35-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Bơ Vơ MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Chân Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Theo Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Các Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12: 32-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Tầng Trời Mở Ra (Mt. 3: 13-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Cạm Bẫy (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Yêu Mến (Lc. 17: 11-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Ơn Chữa Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Cây Có Cội MP3 music Bộ Lễ 1

Chan Hòa Hồng Ân (Mc. 6: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Chiêm Ngắm Hài Nhi MP3 music Bộ Lễ 1

Chiên Của Ta (Ga. 10: 27-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Tiệc Ly (Ga. 13: 1-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nên MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Nên Phím Đàn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ba Ngôi (Ga. 3: 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dẫn Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Dắt Dìu MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cho Con 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cho Con 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Lên Trời (Lc. 24: 46-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Sống Lại (Ga. 20: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Sống Lại Khải Hoàn (Mt. 28: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ (Lc. 4: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Lc. 3: 15-16, 21-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giêsu Là Vua MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hằng Gìn Giữ (Mt. 10: 26-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là 1 (You Are...) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Tình Yêu (1 Ga. 4: 11-16)  MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Bên Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Lại Với Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sai Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Thưởng Công (Mt. 6: 1-6, 16-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sống Trong Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ta Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Con Người (Ga. 6: 1-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Yêu Thế Trần (Lc. 1: 57-66, 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chùm Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Chuỗi Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Có Chúa Trong Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Có Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Mc. 1: 1-8, Lc. 3: 1-6) MP3 music Bộ Lễ 1

Cơn Bão Lớn (Mc. 4: 35-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Chúa Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Con Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đường Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Con Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nay Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Con Nương Tựa Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Trông Cậy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vững Tin Nơi Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Chuồng Chiên (Ga. 10: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Cửa Hẹp (Lc. 13: 13-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Của Lễ Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Chóng Qua MP3 music Bộ Lễ 1

Cuộc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Gia Đình Cho Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Cầu Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Nỗi Chờ Mong MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Nỗi Xót Xa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Tiến Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Trọn Niềm MP3 music Bộ Lễ 1

Dấu Chân MP3 music Bộ Lễ 1

Dòng Máu Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Dù Đã Bao Muộn Màng (Mt. 20: 1-16a) MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Người Cha Nhân Lành (Lc. 15: 1-3, 11-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Dụ Ngôn Nước Trời (Mc. 4: 26-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Dưới Chân Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Đền Thờ Chúa Ta (Ga. 2: 13-25) MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Kỳ Diệu MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Răn Mới (Ga. 13: 31-33a, 34-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Đóa Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Tin (Mc. 5: 21-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Được Dự Phần MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Đi Có Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Đi Theo Chúa (Lc. 9: 51-62) MP3 music Bộ Lễ 1

Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1: 18-24, Lc. 1: 26-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Ephata MP3 music Bộ Lễ 1

Gia-kêu Tìm Chúa (Lc. 19: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Giây Phút Giao Thừa MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Ơi! (Mc. 1: 29-39) MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Cứu Độ (Lc. 21: 25-28, 34-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Lệ Đau Đớn MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Nhịp Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Sướng Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Khúc Thanh Sinh Công MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thay (Mt. 14: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Trình Thánh Gia (Mt. 2: 13-15, 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạt Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Biến Đổi (Lc. 9: 28b-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cầu Nguyện Luôn (Lc. 18: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Cùng Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Mà Xem (Ga. 1: 35-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44, Mc. 13: 33-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thờ Lạy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Thống Hối (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tín Thác (Ga. 6: 61-70) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tin Tưởng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Trở Nên Bé Thơ (Mc. 9: 29-36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xé Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Xin Thì Sẽ Được MP3 music Bộ Lễ 1

Hiến Lễ Tinh Tuyền MP3 music Bộ Lễ 1

Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Con Vua Đa-vít (Mt. 21: 1-11; Mc. 11: 1-10; Lc. 19: 28-40)  MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Lên Cõi Trời (Lc. 20: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Huyền Diệu Thay MP3 music Bộ Lễ 1

I Give My Love To You MP3 music Bộ Lễ 1

Jesus My Lord MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Mùa Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Cung (Lc. 14: 1, 7-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Khiêm Nhường (Mt. 23: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Thấy Mà Tin (Ga. 20: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Thể (Lc. 16: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Khải Hoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Hát Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lắng Tai Nghe MP3 music Bộ Lễ 1

Lắng Tâm Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đức Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mừng Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Vật Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Trời Hiển Vinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cảm Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Con Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ngài (Mc. 1: 21-28) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thiêng (Mt. 5: 17-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Tin Chúa (Mc. 1: 12-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Con Tin Kính (Mc. 1: 40-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Thương Xót Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lữ Khách Emmau (Lc. 24: 13-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Lửa Ấy Cháy Lên (Lc. 12: 49-53) MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Chín Đầy Đồng MP3 music Bộ Lễ 1

Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13: 24-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Lượng Từ Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Magnificat MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Mẹ Là... MP3 music Bộ Lễ 1

Maria, Nữ Vương Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Maria Vô Nhiễm Tội Truyền MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Nguồn Cậy Trông MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Con Yêu Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Tháng Hoa Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ơi! Xin Thương Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Sầu Bi MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Ta Và Anh Em Ta (Mc. 3: 20-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Thật Có Phúc (Lc. 1: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Thiên Chúa (Lc. 2: 16-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Về Thiên Cung MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Máu Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Mình Máu Thánh Chúa (Mc. 14: 12-16, 22-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Mở Rộng Vòng Tay MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đêm Đông (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đêm Đông (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Để Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Một Người Mù (Ga. 9: 1, 6-9, 13-17, 34-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Một Tràng Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Mưa Đấng Cứu Chuộc MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hồng Ân (Ga. 12: 20-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Mưa Trời Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Mục Tử Tốt Lành (Ga. 10: 11-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Các Thánh Tử Đạo MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Vào Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kính Các Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Kính Thánh GiuseMP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Sinh Nhật MẹMP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Thánh Philípphê Phan Văn Minh MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Xuân Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Cô Trinh Nữ (Mt. 25: 1-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Muối Men Giữa Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Muối Và Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Đời Tạ Ơn (Mt. 11: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Muôn Ngàn Phúc Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Cùng Mừng Vui (Ga. 4: 5-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Ta Đi Tới (Mt. 28: 16-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Ta Hăng Hái MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Yêu Dấu (Mt. 25: 31-46) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Ngài Sẽ Đến (Mt. 3: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Nép Bóng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Là Thiên Chúa (Ga. 1: 29-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Nâng Con Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Ơi MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Ơi, Cứu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Quyến Rũ Con (Gr. 20: 7-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Sai Tôi Đi (Lc. 1: 1-4, 4: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Toàn Thắng MP3 music Bộ Lễ 1

Ngân Khánh Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Của Chúa (Mc. 2: 23 - 3: 6) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Đầu Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Tận Thế (Lc. 21: 5-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen (Lc. 1: 39-56) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Mắt Nhìn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Người Biệt Phái Và Thu Thuế (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Con Của Chúa (Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đi Gieo Giống (Mt. 13: 1-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Mù Giêricô MP3 music Bộ Lễ 1

Người Ơi Hãy Nhớ MP3 music Bộ Lễ 1

Người Phú Hộ Và Ladarô (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Samari Nhân Hậu MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn An Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Xin Chúa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Nhân Chứng Phục Sinh (Ga. 21: 1-19) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Nhàng Chân Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Như Trẻ Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Đau Và Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Của Con MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Tin Sắt Son (Mt. 10: 37-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Lớn Lao (Lc. 15: 1-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Noel Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Chúa Trời (Mt. 21: 28-32) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Nương Tựa Nơi Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Trên Thánh Giá (Lc. 23: 35-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Cao Quý Thay (Mc. 6: 30-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lòng Nhân Lành MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Thiêng Cứu Độ (Lc. 2: 22-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Ông Phú Hộ (Lc. 12: 13-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Phó Thác Cho Mẹ Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Phó Thác Cho Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Phó Thác Cuộc Tình Con MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Ai (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

Quan Phòng (Mt. 6: 24-34) MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Chỗ Nước Sâu (Lc. 5: 1-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Đi (Mc. 6: 7-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Ra Khơi (Mt. 4: 12-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Rất Thánh Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Con Không Thấy (Lc. 6: 39-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Si-on Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Sống Chứng Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Sóng Gió Lặng Yên (Mt. 14: 22-33) MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Ơn Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Ta Là Sự Sống (Ga. 11: 1-45) MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Nguyện Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Là Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Têrêxa Hài Đồng Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Khí Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Lương Cao Quý MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Đã Hết MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Lễ Xong Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phaolô MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Tâm Chúa Giêsu (Ga. 19: 31-37) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Thần Chúa Xuống (Ga. 20: 19-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Chúa Kitô (Ga. 3: 14-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Lên Ngọn Nến MP3 music Bộ Lễ 1

Thầy Là Đường (Ga. 14: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Thêm Niềm Tin (Lc. 17: 5-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa (Mc. 8: 27-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa Suốt Đời Con (Lc. 2: 41-52) MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Gương Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Thầy (Mt. 16: 21-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga. 16: 12-15) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiết Tha Van Nài MP3 music Bộ Lễ 1

Thinh Lặng MP3 music Bộ Lễ 1

Thời Giờ Đã Mãn (Mc. 1: 14-20) MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Thi Lời Ngài (Lc. 6: 27-38) MP3 music Bộ Lễ 1

Thương Khóc Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Thuyền Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22: 1-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Gọi (Mt. 9: 9-13) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Chúa Gọi Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tín Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa (Ga. 14: 23-29) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ngài 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa Cho Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thiên Chúa 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thiên Chúa 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Xin Trao Về MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Mắc Nợ MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Ra Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Ca Tụng Chúa (Xh. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Tràng Hoa Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Triều Thiên Công Chính MP3 music Bộ Lễ 1

Triều Thiên Hạnh Phúc (Mt. 10: 17-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Trổ Sinh Hoa Trái (Mt. 25: 14-30) MP3 music Bộ Lễ 1

Trối Trăng (Ga. 18: 1-19, 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Ân Tình Chúa (Ga. 15: 1-8) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Chúa Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tình Yêu Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Phương Đông (Mt. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Từng Bước Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mơ Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Vác Chõng Mà Về (Mc. 2: 1-12) MP3 music Bộ Lễ 1

Vẫn Luôn Bên Con (Lc. 7: 1-10) MP3 music Bộ Lễ 1

Vẫn Luôn Tin Cậy MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nơi Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Vị Tha Bác Ái (Mt. 5: 38-48) MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh (thuộc kinh Thần Vụ) MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa Ngôi Hai (Ga. 1: 1-5, 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Dầu Năm Ấy (Mt. 26: 14-27, 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xây Nhà MP3 music Bộ Lễ 1

Xê-da Và Thiên Chúa (Mt. 22: 15-21) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cha Làm Vinh Hiển Con (Ga. 17: 1-11a) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Trái Tim Bình Yên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Câu Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Tâm Tình Hòa Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đón Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Nhất (Ga. 17: 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Đổi Mới (Mc. 2: 18-22) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Bình An MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Rửa Con Trong Thánh Linh (Ga. 1: 6-8, 19-28; Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tha Nợ (Mt. 18: 21-35) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thuộc Về Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Con (Lc. 13: 1-9) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tuyên Xưng (Mt. 16: 13-23) MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Yêu Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Chúa Yêu Người (Mt. 22: 34-40) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Ngài Mà Thôi (Mt. 21: 33-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Ngài Thiết Tha (Lc. 7: 36 - 8: 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Như Ngài Yêu Ta (Ga. 15: 9-17) MP3 music Bộ Lễ 1

Yêu Thương Và Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

You Are 2 MP3 music Bộ Lễ 1

You Lift Me Up MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh Ca (Ca Mục Theo Niên Lịch Phụng Vụ)

Ai Đi Đường Ngay (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Được Cư Ngụ (Tv. 14) MP3 music Bộ Lễ 1

Bánh Bởi Trời (Tv. 77) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Hữu Đức Vua (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Bởi Vì Chúa (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Chén Chúc Tụng (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỗ Dung Thân (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Công Minh (Tv. 70) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cứu Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Nghe Lời (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đáng Ca Ngợi (Đn. 3) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gần Gũi (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Trị (Tv. 92) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Khoan Dung (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Dũng Lực (Tv. 17) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Mở Rộng Bàn Tay (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nâng Đỡ (Tv. 53) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Tới (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhậm Lời Con (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhân Hậu Và Khoan Dung (Tv. 85) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Rộng Lượng Từ Bi (Tv. 129) MP3 music Bộ Lễ 1

Cõi Nhân Sinh (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Được Tạo Thành (Tv. 138) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Khao Khát Ngài (Tv. 62) MP3 music Bộ Lễ 1

Con No Thỏa (Tv. 16) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phó Linh Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Chúc Tụng (Tv. 144) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sợ Chi Ai (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Luật Pháp (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Công Bố Ơn Cứu Độ (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Công Cuộc Tay Chúa (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Tộc Mà Chúa Chọn (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Đàn Ca Mừng Ngài (Tv. 137) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Chữa (Tv. 146) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Thế Đã Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Nâng Kẻ Bần Cùng (Tv. 112) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Phù Trợ (Tv. 80) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Tối Cao (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Đất Tốt (Tv. 64) MP3 music Bộ Lễ 1

Địa Cầu Đầy Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Đoàn Chiên Chúa Chăn Nuôi (Tv. 99) MP3 music Bộ Lễ 1

Đừng Quên Lãng (Tv.77) MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Lối Trường Sinh (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Giới Răn Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ca Tụng Ngài (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Cảm Tạ Chúa - 4 bè (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đi Rao Giảng (Tv. 116) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Kính Tặng (Tv. 95) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử 1 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử 2 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngợi Khen Chúa (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ngợi Khen Ngài (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhảy Mừng (Is. 12) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ở Cùng Con (Tv. 90) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Reo Mừng (Tv. 65) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tán Tạ Chúa (Tv. 106) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tìm Kiếm Chúa (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Vui Mừng (Tv. 96) MP3 music Bộ Lễ 1

Hướng Lòng Lên (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Kêu Cầu Danh Ngài (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Khắp Nơi Bờ Cõi (Tv. 97) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạ Lùng Thay (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Lên Đường (Tv. 131) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Ban Sự Sống (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Chúa (Tv. 18) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Minh Ước (Tv. 104) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Nhân Từ (Tv. 67) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Lưỡi Tôi (Tv. 136) MP3 music Bộ Lễ 1

Lượng Cả Đức Từ Bi (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Magnificat MP3 music Bộ Lễ 1

Mắt Chúng Con (Tv. 122) MP3 music Bộ Lễ 1

Miền Đất Nhân Sinh (Tv. 114) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Vẫn Nhớ (Tv. 104) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Báu Người (Tv. 102) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngôi Lời (Tv. 147) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Chúa Chúc Phúc (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

No Thỏa Ân Tình (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Nương Thân (Tv. 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Cứu Sống (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Phù Trợ (Tv. 120) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Đức Những Ai (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Chúa Bỏ Con (Tv. 21) MP3 music Bộ Lễ 1

Sung Sướng Biết Bao (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Tảng Đá Góc Tường (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Tất Cả Nẻo Đường Chúa (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Tha Thứ Tội Lỗi (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Uy Nghiêm (Tv. 83) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiện Hảo Thay (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Thần Chúa (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Thờ Lạy Chúa (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Thượng Tế Muôn Đời (Tv. 109) MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Cậy Vào Chúa (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Tinh Thần Nghèo Khó (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Chúa Muôn Đời (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Tiến Đi (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Triều Đại Người (Tv. 71) MP3 music Bộ Lễ 1

Trợ Phù Con (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Bình An (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nhà Chúa (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong U Tối (Tv. 111) MP3 music Bộ Lễ 1

Trú Ẩn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Chi (Tv. 94) MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cùng Cha Tôi (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nhà Chúa (Tv. 121) MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Vinh (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Vua Hiển Vinh Là Ai? (Tv. 23) MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Nho Của Chúa (Tv. 79) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Bảo Toàn (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chiếu Sáng (Tv. 4) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Sửa Chữa Hồn Con (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Xót Thương (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cứu Thoát Con (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Con (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổ Lòng Từ Bi (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Giữ Linh Hồn Con (Tv. 130) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nhớ (Tv. 24) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Rửa Con Trong Thánh Linh (Lc. 3: 10-18) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Thần (Tv. 103) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music Bộ Lễ 1

Phụng Vụ Thiếu Nhi

Ca Tạ Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Cảm Tạ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Yêu Thương Bé Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Yêu Chúa, Chúa Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Chúa Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lên Chúa Tuổi Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Giờ Đây Êm Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Maria! Nữ Vương Thiếu Nhi Việt Nam MP3 music Bộ Lễ 1

Nay Tháng Hoa Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thiếu Nhi Ơi! MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận Ca

Như Con Chim Nhỏ MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Phận MP3 music Bộ Lễ 1

Thương Ca

Giấc Ngủ Bình Yên MP3 music Bộ Lễ 1

Giòng Lệ Xót Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cuối MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Ca - Quê Hương Ca

Bài Tình Ca Cho Em MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Trở Về MP3 music Bộ Lễ 1

Công Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Giọt Mưa Hoài Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Hành Khúc Vũ Thế Hệ MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Đi Em MP3 music Bộ Lễ 1

Hoàng Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

 MP3 music Bộ Lễ 1

Mỗi Bước Chân Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Thơ và Nhạc MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Mẹ Ru Hời MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Bạn MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Quê Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Trương Bửu Diệp Sống Chết Vì Đoàn Chiên MP3 music Bộ Lễ 1